မင္းသားေခါင္းေဆာင္စိတ္
- ပတ္၀န္းက်င္အျမင္မွာ ေခ်ာေမာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕တဲ့ မင္းသားလို႔ထင္ေအာင္ အေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ ဘီလူးတစ္ေကာင္ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့စိတ္။
မစၧရိယစိတ္
မဇၨိ်မပဋိပဒါစိတ္
- ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြကို ႏွစ္သက္သာယာခံစားတဲ့ အစြန္းတစ္ဘက္ ခႏၶာကိုယ္ရွိေနလို႔သာ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြကို ခံစားတာပဲလုိ႔ ယူဆၿပီး မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ပင္ပန္းေအာင္ အားထုတ္က်င့္ၾကံတဲ့ အစြန္းတစ္ဘက္။ ဒီအစြန္းႏွစ္ဘက္တို႔ရဲ႕ အလယ္လမ္းျဖစ္တဲ့ မဇၨိ်မပဋိပဒါ မဂၢင္ရွစ္ပါးကို အားထုတ္တဲ့စိတ္။
မည္ကာမတၱစိတ္
မည္မည္ရရစိတ္
- ေသခ်ာေနမႈအေပၚမွာ သံသယမရွိတဲ့သေဘာ၊ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စရာ အလားအလာမရွိတဲ့သေဘာ၊ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္ ထက္ျမက္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
မ႑ပ္တိုင္တက္ေသာစိတ္
- “ငါက အလွဴရွင္ကြ”လို႔ အလွဴရွင္မွန္းသိေအာင္ ႂကြား၀ါျပေသာစိတ္။
မိတ္ေဆြစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေမတၱာစိတ္
မာန္မာနစိတ္
- ပစၥည္းဥစၥာရျခင္း၊ မရျခင္း၊ အေႁခြအရံမ်ားျခင္း၊ မရွိျခင္း၊ အကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းခံရျခင္း၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း ဆိုတဲ့ ေလာကဓံရွစ္ပါးနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရင္ မာန္ေစာင္ေနတဲ့သူေတြ၊ မာန္တက္ေနတဲ့သူေတြ၊ မာန္တင္းေနတဲ့သူေတြ၊ မာန္ဖီေနတဲ့သူေတြ၊ မာန္မာနႀကီးေနတဲ့သူေတြ၊ မာန္ယစ္မူးေနတဲ့သူေတြဟာ မာန္ေတြက်ၿပီး မာန္စြယ္က်ိဳးမွာ ေသခ်ာတယ္။ ဆိုေတာ့ မာန္ခ်ရမယ့္အတူတူ မာန္ေတြ တက္ေနမယ့္အစား ေလာကဓံရွစ္ပါးနဲ႔ေတြ႕ရင္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ စိတ္ခြန္အား ျဖစ္ေစမယ့္ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို အားထုတ္ၿပီး ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္။
မိန္းမလိုမိန္းမရစိတ္
- ခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး၊ မိန္းမလို မိန္းမရ မျပတ္မသား ဗေလာင္းဗလဲ လုပ္ေနမယ့္အစား ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ၿပီး ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အရာရာကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းလိုက္တာ အေကာင္းဆံုးပဲ။
မိန္းေမာေနေသာစိတ္
- သိစရာရွိတာကို သိေပးေနတဲ့စိတ္နဲ႔ သတိစိတ္က အလုပ္မလုပ္ဘဲ ၿငိမ္ေနတယ္။ နဂိုမူရင္း စိတ္ကလည္း နဂိုမူရင္းစိတ္ အတိုင္းပဲ ၿငိမ္ေနတယ္။ အဲဒီအေနအထားမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မိန္းေမာစိတ္။
မုန္ယိုေနေသာစိတ္
- မုန္ယိုေနတဲ့ ဆင္႐ိုင္းတစ္ေကာင္ရဲ႕စိတ္ဟာ ဆင္ျခင္တံုတရား မရွိဘူး။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိဘူး။ တစ္႐ႈးထိုးလုပ္မယ္။ ႐ိုင္းစိုင္း ၾကမ္းတမ္းမယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဟာလည္း ဆင္ျခင္တံုတရား မရွိဘူး။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိဘူး။ တစ္႐ႈးထိုးလုပ္မယ္။ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းမယ္ဆိုရင္ မုန္ယိုေနတဲ့ ဆင္တစ္ေကာင္ရဲ႕စိတ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနၿပီ။