မူတည္စိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ေနရာမွာ သိမွတ္ႏိုင္မႈစြမ္းအား အတိုင္းအတာဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း၊ စိတ္ ေစတသိက္ အေၾကာင္းေတြကို မိမိအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ သိေနလဲ? အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္တယ္။
မူမမွန္စိတ္
- စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူေတြနဲ႔ အျပစ္တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ထားသူေတြရဲ႕ စိတ္အေနအထားဟာ ပံုမွန္အတိုင္း မစဥ္းစားႏိုင္သလို ေတြးေတာ ဆင္ျခင္မႈေတြမွာလည္း အားနည္းေနတဲ့ စိတ္အေျခအေနမ်ိဳး။
မူးမူး႐ူး႐ူးစိတ္
- လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ လူ႕စည္းကမ္းအရ အသိအမွတ္မျပဳတဲ့ စိတ္အေနအထား။ ခံစားမႈ၊ လိုခ်င္မႈ၊ စြဲလမ္းမႈ လြန္ကဲေနေတာ့ သတိလြတ္ၿပီး မူးမူး႐ူး႐ူး ေျပာဆို ျပဳမူ လႈပ္ရွားေနတဲ့ မူးယစ္စိတ္။
ေမ့က်န္စိတ္
- ေမ့က်န္ျခင္းဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပစၥည္းကို ဆံုး႐ံႈးသလို၊ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ကိုပါ ဆံုး႐ံႈးတတ္လို႔ သတိထားသင့္တဲ့စိတ္။
ေမ့တတ္ေသာစိတ္
- ေမ့တတ္ျခင္းနဲ႔ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းဟာ မိမိရဲ႕သတိစိတ္ကို အားေပ်ာ့ေစပါတယ္။
ေမ့ပစ္ခ်န္ထားစိတ္
- လက္ရွိပစၥဳပၸန္အခ်ိန္မွာ မိမိစိတ္ကို တည့္တည့္ထားၾကည့္ရင္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသမွ် အေၾကာင္းအရာအားလံုးဟာ ေမ့ပစ္ခ်န္ ထားခဲ့ရတဲ့ သဘာ၀သေဘာတရားအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားတာကို လက္ေတြ႕သိႏိုင္တယ္။
ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္စိတ္
- ျဖစ္ၿပီးခဲ့သမွ်ေတြကို မေမ့ႏိုင္ဘဲ သတိရေနျခင္းဟာ မိမိစိတ္ကို ျပင္းထန္တဲ့ခံစားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ သဘာ၀ ဆိုတဲ့သေဘာကို နားလည္သေဘာေပါက္ရင္ေတာ့ အရာရာဟာ အခ်ိန္ၾကာလာရင္ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္သြားေစတယ္။
ေမ့ေျမာစိတ္
- လူက အသက္ရွင္ေနေပမယ့္ စိတ္ကအလုပ္ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ေမ့ေျမာစိတ္။
ေမးျမန္းစံုစမ္းစိတ္
- ေမးထူးေခၚေျပာအဆင့္နဲ႔ေတာ့ သိခ်င္တာမွန္သမွ်ကို အကုန္အစင္ သိဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သိခ်င္တာကို သိခ်င္ရင္ ေမးျမန္း စံုစမ္းမွရမယ္။ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ေမးတတ္မွရမယ္။ ေမးျမန္းရွာေဖြေလ့လာတဲ့ အေလ့အက်င့္ မရွိတဲ့သူဟာ၊ အသိဉာဏ္ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာမွာ အားနည္းေနတတ္ပါတယ္။
မဲျပာပုဆိုးစိတ္
- ဆန္းသစ္တဲ့ တီထြင္မႈကို မလုပ္တတ္တဲ့သူေတြ၊ စိတ္မ၀င္စားတဲ့သူေတြ၊ သူမ်ားေနာက္က အလြယ္လုိက္ၿပီး မိမိစိတ္ကို အလုပ္မလုပ္ခိုင္းတဲ့ သူေတြဟာ ေရွ႕ကလူေတြလုပ္ခဲ့ၿပီးသား လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေတြကိုပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး လွည့္ပတ္သံုးတတ္တဲ့ တစ္ခါလာလည္း မဲျပာပုဆိုးစိတ္။
ေမာပန္းစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေမာဟစိတ္
ေမာ္ႂကြားစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မိုးမဆံုးေျမမဆံုးစိတ္
- လူ႕ေလာကထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲေတြက ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ?
ဒီေမးခြန္းရဲ႕အေျဖကို မီးခိုးႂကြက္ေလွ်ာက္၊ မိုးမဆံုး ေျမမဆံုး လိုက္ရွာလို႔ ရရွိလိုက္တဲ့ ေနာက္ဆံုးအေျဖက ခႏၶာကိုယ္ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡမ်ိဳးစံုေတြ႕ၿပီသာမွတ္! တဲ့။
ေမာက္မာစိတ္
- မာန္တက္ ေထာင္လႊား ဘ၀ျမင့္တဲ့အုပ္စု၀င္ မာနစိတ္အမ်ိဳးအစား။
မိုက္ကန္းစိတ္
- မိုက္ကန္းတဲ့စိတ္မ်ိဳးရွိတဲ့သူေတြဟာ မိုက္ကန္းကန္းအလုပ္ေတြ၊ မိုက္တိမိုက္ကန္းအလုပ္ေတြ၊ မိုက္တြင္းနက္တဲ့အလုပ္ေတြ၊ မိုက္မဲတဲ့ အလုပ္ေတြ၊ မုိက္႐ူးရဲတဲ့အလုပ္ေတြ၊ မုိက္႐ိုင္းတဲ့အလုပ္ေတြ၊ မိုက္လံုးႀကီးတဲ့အလုပ္ေတြကို မရွက္မေၾကာက္ က်ဴးလြန္ၿပီး မိုက္ၿပီးရင္း မိုက္ေနတဲ့စိတ္။