လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္ေနေသာစိတ္
- မိမိစိတ္ကို တိုက္႐ိုက္လာထိတဲ့ (ဖႆ ေစတသိက္) စိတ္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ထိခ်က္ျပင္းရင္ ျပင္းသေလာက္ ခံစားမႈျဖစ္ေစၿပီး လႈပ္လႈပ္ရြရြ လႈပ္ရွားသြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို မလိုခ်င္ရင္ စိတ္မွာလာထိတာနဲ႔ သိသိခ်င္း ျဖတ္ခ်လိုက္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရလိမ့္မယ္။
လံႈ႕ေဆာ္တတ္ေသာစိတ္
လွ်ာကတစ္ဆင့္ အရသာကို သိေသာစိတ္
လွ်ာသြက္အာသြက္စိတ္
- မေၾကာက္မရြံ႕၊ သြက္သြက္လက္လက္၊ ေျပာရဲဆိုရဲတဲ့သူေတြဆီမွာ ရွိတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာစိတ္
- ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာသြားလို႔ တင္းထားတဲ့ စိတ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာ။
ေလွ်ာ့တြက္ထားေသာစိတ္
- ဒီေလာက္ႀကီးက်ယ္တဲ့ ျပႆနာကို ဒီေကာင္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုတာ ျဖစ္ကိုမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ တစ္ဘက္သားကို အထင္ေသးတဲ့စိတ္။
ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ စဥ္းစားေပးေသာစိတ္
- မိမိရဲ႕တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းကမ္းအတိုင္း အတိအက် လိုက္နာႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ လက္ရွိေရာက္ေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္ထဲက လူေတြအေနနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ သေဘာေပါက္သြားတယ္။ မိမိေရွ႕မွာ ရပ္ေနတဲ့လူေတြကိုၾကည့္ရင္း ျဖစ္သင့္တဲ့ စည္းကမ္း တစ္ခုခုကို ေလွ်ာ့ေပါ့စီစဥ္ေပးမွသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပသြားႏိုင္မယ္လို႔ လက္ခံေပးလိုက္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
လွ်ံက်ေနေသာစိတ္
- လွဴျခင္းကိစၥမွာ ရက္ေရာလြန္းလို႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ကုသိုလ္စိတ္ဟာ ျပည့္စံုတဲ့အျပင္ လွ်ံေတာင္က်ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
လွ်ိဳ႕၀ွက္တတ္ေသာစိတ္
- မိမိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို သူတစ္ပါးအတုခိုးမွာစိုးလို႔၊ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕မွာစိုးလို႔၊ ဘယ္သူ႔မွ အသိမေပးတဲ့စိတ္။ “ မၿပီးခင္ ဗမာ မျမင္ေစနဲ႔ ” ဆိုတဲ့ စကားပံုတစ္ခုက ရွိထားေတာ့! အဲဒီစကားကို လက္ခံတဲ့လူတခ်ိဳ႕က မိမိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ မၿပီးခင္ ဘယ္သူမွ မသိေအာင္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ က်ိတ္လုပ္ က်ိတ္ၾကံၿပီး လုပ္တတ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဘာမွမေျပာဘဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေနတာကိုပဲ အက်င့္ပါသလို ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး ရွိတယ္။
ေလွ်ာက္ျပန္သံေပးလုပ္ေသာစိတ္
- အရပ္ထဲမွာ လူပ်ိဳလွည့္ရင္ လူပ်ိဳရဲ႕ စိတ္အေနအထား။ မိမိေရာက္ေနေၾကာင္း သိေစခ်င္သူကို အသံေပးတာမ်ိဳး ျမင္ေအာင္ ဟိုေလွ်ာက္ျပ၊ ဒီေလွ်ာက္ျပ လုပ္ျပေနတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ေလွ်ာက္ျပန္သံေပးစိတ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။
လွ်ပ္တစ္ျပက္ျဖစ္ေပၚသြားေသာစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခ်ိန္လံုး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လွ်ပ္တစ္ျပက္စိတ္ေတြပါပဲ။ စိတ္မွန္သမွ် အားလံုးဟာ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိတ္ေတြခ်ည္းပဲဆိုတာ စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ၾကည့္ရင္ ခ်က္ခ်င္း သိႏိုင္တယ္။
လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္စိတ္
- ဒီစိတ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ အတိအက်ကို ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ ခ်က္ခ်င္းနားလည္ေအာင္ ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း စကားလံုးသံုးမွပဲ ထိေရာက္ႏိုင္တယ္။ ကျမင္းေၾကာထတဲ့ စိတ္တဲ့။