ခိုင္လံုေနေသာစိတ္
- မိမိခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ သေဘာတရားေတြ၊ စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕ သဘာ၀ေတြကို အတိအက် နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရင္ စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္တဲ့ ေလ့က်င့္အားေကာင္းဖို႔ ခိုင္လံုတဲ့ စိတ္အေနအထား ျဖစ္ေနၿပီ။
ခိုင္းဖတ္စိတ္
- ေမြးလာတည္းက အစစအရာရာ အဆင္မေျပမႈေတြေၾကာင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး၊ ေန႔စဥ္ စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ေအာင္၊ ေပးကမ္း ေထာက္ပံ့ေနသူေတြ အႀကိဳက္၊ က်ိဳးက်ိဳးႏြံႏြံ အလိုက္အထိုက္ေနရင္း ဘယ္သူမွ မခိုင္းရင္ေတာင္ အက်င့္ပါၿပီး ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္ေတြကို မညည္းမညဴ လုပ္ကိုင္ေပးေနသူရဲ႕ စိတ္အဆင့္။
ခတ္တတ္ေသာစိတ္
- မထိတထိ ေစာင္းေျမာင္းေျပာဆိုတတ္တဲ့ စိတ္အက်င့္၊ စကားအထအန ေကာက္တတ္သူေတြ၊ စိတ္ေကာက္တတ္သူေတြ၊ ထိုးႏွက္ျပဳမူ ေျပာဆိုတတ္တဲ့ စိတ္အက်င့္။ မနာလိုစိတ္ႀကီးမားသူေတြ၊ ႐ုတ္တရက္ ကလန္ကဆန္ ျပဳမူတတ္တဲ့ စိတ္အက်င့္။
ေခတ္ဆန္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေခတ္နဲ႔အညီစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေခတ္ေနာက္က်ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေခတ္မမီေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနေသာစိတ္
ခန္႔ညားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခန္႔မွန္းတတ္ေသာစိတ္
- ေနာက္ငါးမိနစ္ၾကာရင္ ဘာျဖစ္မလဲ? ခဏေနရင္ ဘာျဖစ္မလဲ? ဆိုတာကို အတိအက်ေျပာဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀၊ စိတ္ ေစတသိက္ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ လူနဲ႔လူေတြၾကားမွာ၊ စိတ္နဲ႔ စိတ္ေတြၾကားမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတာေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ စိတ္နဲ႔ခန္႔မွန္းၿပီး သတိထား ဆင္ျခင္ေနလို႔ ရႏိုင္တဲ့ စိတ္အရည္အခ်င္း။
ခုန္ပ်ံျမဴးထူးေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခပ္တည္တည္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခပ္မဆိတ္ေနေသာစိတ္
- လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲက ၀ိုင္းဖြဲ႕ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့အထဲမွာ ၀င္ေရာက္ ပါ၀င္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳဘဲ ပါးစပ္ ပိတ္ထားတဲ့စိတ္။