ခမ္းနားေသာစိတ္
- စိတ္အသိဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း၊ စိတ္အသိအေတြးအေခၚ၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးျခင္း၊ စိတ္အဆင့္အတန္း ျမင့္မားျခင္းတို႔ဟာ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားေသာ စိတ္အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ညႊန္းတယ္။
ခံုမင္ေသာစိတ္
- ဒီကေလးက ကစားတာကို ေတာ္ေတာ္ခံုမင္တယ္။ အေပါင္းအသင္းကို ေတာ္ေတာ္ခံုမင္တယ္။ သီခ်င္းဆိုတာ၊ ကတာခုန္တာ ေတာ္ေတာ္ ခုံမင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျပာအဆိုေတြ မိမိပတ္၀န္းက်င္မွာ ၾကားဖူးေနၾကမွာပါပဲ။ အာ႐ံုက်ရာကို ဆႏၵျပင္းျပ ေတာင့္တစိတ္နဲ႔ စြဲလမ္းျခင္း အဓိပၸာယ္ ေရာေႏွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ခ်ာတူးလံစိတ္
- ခေခြးအကၡရာကို နာမည္ဖ်က္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားပဲ။ စိတ္အရည္အခ်င္း လံုး၀ညံ့ဖ်င္းလြန္းလို႔ ဘယ္ေနရာမွ အသံုးမ၀င္တဲ့ အညံ့စား စိတ္အဆင့္။
ခ်ာလပတ္ရမ္းေနေသာစိတ္
- တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့ စိတ္သဘာ၀ေတြကို သေဘာမေပါက္ေတာ့၊ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ၀င္လာသမွ် အာ႐ံုအကုန္လံုးကို လက္ခံၿပီး ခံစားလုိက္၊ အေတြးအေနနဲ႔ ေမ်ာပါသြားလိုက္၊ အာ႐ံုတစ္ခုကို ခံစားလို႔မၿပီးခင္ ေနာက္အာ႐ံုတစ္ခုကို လက္ခံၿပီး လြင့္ေမ်ာေနလိုက္ဆိုေတာ့ မိမိနဲ႔အတူ ရွိေနတဲ့ စိတ္ကဘယ္လိုမ်ိဳးလဲဆိုတာ ခြဲျခားၿပီး မသိေတာ့ဘဲ ေရာေထြး ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ခ်ိတံုခ်တံုျဖစ္ေနေသာစိတ္
- မျပတ္သားတဲ့သူေတြ၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မရွိၾကတဲ့သူေတြ၊ စနစ္တက် သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အျမင္အၾကားနဲ႔ လုပ္သက္အားကိုးၿပီး ဘ၀ရပ္တည္ခဲ့တဲ့သူေတြဟာ တိတိက်က် စဥ္းစားေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ရမယ့္ ျပႆနာ အႀကီးစားေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါမွာ ႐ုတ္တရက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုင္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ခ်ီးက်ဴးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခ်ီးမြမ္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခ်ီးေျမႇာက္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခ်ီးျမႇင့္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ခ်ဴခ်ာေသာစိတ္
- စိတ္က်န္းမာေရး မေကာင္းလို႔၊ စိတ္ဓာတ္ေတြ ခဏခဏက်ေနလို႔ စိတ္အေျခအေန ခ်ဴခ်ာတဲ့သေဘာ။
ေခ်ပတတ္ေသာစိတ္
- တစ္စံုတစ္ေယာက္က မွားတယ္လို႔ ေ၀ဖန္စြပ္စြဲခံရရင္ မိမိမွန္ကန္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းျပၾကတာဟာ မိမိဘက္က မွန္တယ္လို႔ လက္ခံ ယံုၾကည္ထားၾကတဲ့သူတိုင္းရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈ စိတ္အေနအထားပါပဲ။ (မွန္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ မွန္တာ ေသခ်ာဖို႔ပဲ လိုသလို၊ မွားတယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္လိုမွားေနတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာဖို႔လိုတယ္။)
ခ်ဲ႕ကားတတ္ေသာစိတ္
- နည္းနည္းမွားတာကို မ်ားမ်ားမွားတယ္လို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ေျပာတဲ့ အေနအထားဆိုရင္ လူတစ္ဖက္သား ဒုကၡျဖစ္ေအာင္ ကုန္းတိုက္တဲ့ စိတ္အတန္းအစားထဲ ပါသြားၿပီ။
ေခ်ာေမာေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေခ်ာေမြ႕ေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေခ်ာ္လဲေရာထိုင္စိတ္
- သြားရင္း လာရင္း မေတာ္တဆ ေခ်ာ္လဲသြားရင္ ေခ်ာ္လဲတဲ့အရွိန္နဲ႔ ေရာၿပီး ထိုင္ခ်လိုက္တဲ့ပံုစံမ်ိဳး လုပ္လုိက္ေတာ့ ေခ်ာ္လဲတဲ့ အေနအထား မျဖစ္ေတာ့ဘဲ အရွက္မကြဲေတာ့ဘူး။ မိမိရဲ႕ ေျပာဆိုလႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ မေတာ္တဆ အမွားတစ္ခုခုပါသြားရင္ တစ္ဖက္သား မရိပ္မိေအာင္ ထိန္းသိမ္းလိုက္တဲ့ စိတ္ပံုစံ။