ကန္႔သတ္ထားေသာစိတ္
- မိမိျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ခြင့္မေပးသင့္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ လြတ္လပ္လြန္းစြာ ပ်ံ႕လြင့္ေနတဲ့ စိတ္အစစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ရပ္တန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ စိတ္စည္းကမ္း။
ကုန္းတိုက္တတ္ေသာစိတ္
- သူတစ္ပါး ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ၾကံလိမ္ညာ ေျပာဆိုတတ္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
ကပ္ၿငိစိတ္
- လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္အျပည့္နဲ႔ လိုလိုလားလား အဆက္မျပတ္ ခံစားေနျခင္းအေပၚမွာ ႏွစ္သက္စြဲလမ္းေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကပ္ေစးႏွဲေသာစိတ္
- ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈေတြ ေႏွးေကြးေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက အသံုးခ်သင့္တဲ့ စိတ္အရည္အခ်င္းကို သံုးသင့္တဲ့ေနရာမွာ မသံုးဘဲ၊ သံုးသင့္ မသံုးသင့္ စဥ္းစားမႈလြန္ကဲ တြန္႔တိုေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကပ္ပါးရပ္ပါးစိတ္
- မိမိကိုယ္မိမိ အားမကိုးဘဲ သူတစ္ပါးကို မွီခိုသူျဖစ္ေပမယ့္ ေက်းဇူးတရားကိုေတာ့ မသိတတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကပ္ဖားရပ္ဖားစိတ္
- မိမိအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္တဲ့သူကိုသာ ရွာေဖြၿပီး အလိုက္အထိုက္ ေပါင္းသင္းကာ ေျမႇာက္ပင့္ညာစားတတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းစိတ္
- အမွားက်ဴးလြန္ထားသူေတြ၊ စိတ္အားငယ္တတ္တဲ့သူေတြ၊ ရွက္တတ္သူေတြ၊ မိမိကိုယ္မိမိ မယံုၾကည္သူေတြဆီမွာ ရွိေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ေသာစိတ္
- အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းတို႔ဆီမွာ ရွိေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကိုယ္က်ိဳးရွာေသာစိတ္
- သူတစ္ပါးအတြက္ ဆိုတာကို လံုး၀မစဥ္းစားဘဲ မိမိအတြက္သာ တစ္ခုတည္းသိတဲ့ အတၱစိတ္ အမ်ိဳးအစား။
ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ေစာင့္ၾကည့္စိတ္
- မိမိစိတ္က မိမိဆီမွာ ရွိေနလား? အျပင္ေရာက္ေနလား? အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ စိတ္ထဲ၀င္လာတဲ့စိတ္ကို လက္ခံမိၿပီး ခံစားေနလား? မိမိစိတ္က ဘာကိုသိေနသလဲ? ၀င္လာသမွ် စိတ္အားလံုးဟာ ၀င္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း မရွိေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ သဘာ၀ကို သိေနလား? အရာရာဟာ မရွိေတာ့ဘူးနဲ႔ အဆံုးသတ္ေနသလုိ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အသိဟာလည္း မရွိေတာ့ဘူးနဲ႔ပဲ အဆံုးသတ္ေနတာကို သတိထားမိေနသလား? စတဲ့ မိမိစိတ္ကို အဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စရွိေသာစိတ္
- မိမိရဲ႕စိတ္စြမ္းရည္၊ စိတ္စြမ္းပကား၊ စိတ္အရည္အခ်င္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကိုယ္ထူးကိုယ္ခၽြန္စိတ္
- ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ မိမိစိတ္စြမ္းအား၊ ကိုယ္စြမ္းအားကိုသာ ေက်နပ္ယံုၾကည္တဲ့စိတ္။ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် လုပ္ရမွသာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္တဲ့စိတ္။ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ မိမိကိုယ္သာ မိမိအားကိုး ယံုၾကည္တဲ့စိတ္။