အေပါက္ဆိုးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေပါက္အစမ်ားေသာစိတ္
- ခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳးစိတ္! မိမိရဲ႕ စိတ္မၿငိမ္သက္မႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီး မရပ္မနား တတြတ္တြတ္ ျမည္တြန္ ေတာက္တီးေနတဲ့စိတ္။
အပင္ပန္းခံေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေပါင္းအသင္းဆံ့ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အပိုင္ၾကံစည္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အပတ္တကုတ္ႀကိဳးစားေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အပုပ္ခ်တတ္ေသာစိတ္
- မိမိထက္သာရင္ မနာလိုစိတ္ရွိသူေတြဟာ နာမည္ဖ်က္တဲ့သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ မဟုတ္တာေတြ အဟုတ္လုပ္ၿပီး ေျပာတတ္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
အပယ္ခံစိတ္
- မျပည့္စံုလို႔၊ မိဘမရွိ တစ္ေကာင္ႂကြက္ ျဖစ္ေနလို႔၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနလို႔၊ ပညာမတတ္လို႔ စသျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထဲကေန ၀ိုင္းပယ္ထားျခင္းခံထားရတဲ့ အပယ္ခံစိတ္။
အေပ်ာ္ၾကဴးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေပ်ာ္လိုက္ေသာစိတ္
- တစ္ဖက္သားကို အတည္တက် မဟုတ္ဘဲ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး အေပ်ာ္သေဘာ ျပဳလုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနတဲ့ အေပ်ာ္ၾကံစိတ္။
အပ်င္းႀကီးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အၿပီးအျပတ္ ျဖတ္ခ်လိုက္ေသာစိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ စိတ္အလုပ္သေဘာမွာ စိတ္ရဲ႕သဘာ၀သေဘာတရားကိုက အျပတ္အျပတ္ ျဖစ္ေနတာ။ တစ္ဆက္တည္း မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခု။ အပိုင္းအပိုင္းနဲ႔ တစ္ခုစီ ျပတ္ေနၿပီးသား။ အၿပီးအျပတ္ ျဖတ္ခ်လိုက္စရာကို မလိုဘူး။ သဘာ၀က ျဖတ္ၿပီးသား။ စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနသူကသာ အပိုင္းအပိုင္း ျပတ္ေနတဲ့သဘာ၀အေပၚမွာ အသိဉာဏ္တင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕သိတဲ့အထိ သိေပးေနရမွာ။ အဆက္မျပတ္ ဆက္တိုက္ျပတ္ေနတဲ့သေဘာကိုသာ သေဘာေပါက္ေပးလိုက္ရင္ အရာရာဟာ ျဖတ္ၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္။
အေျပာနဲ႔ အလုပ္နဲ႔ မညီေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားေသာစိတ္