အနာခံေသာစိတ္
- မိမိရဖို႔ထက္ မိမိထက္မျပည့္စံုသူေတြ ရရွိဖို႔ လူသားခ်င္း စာနာစိတ္နဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔တဲ့ စိတ္အေနအထား။
အနာတရျဖစ္သြားေသာစိတ္
- လူလူခ်င္း ဆက္ဆံတဲ့ေနရာေတြမွာ တစ္ခါတေလ လူလူခ်င္း အႏိုင္က်င့္ခံရတာမ်ိဳးနဲ႔ၾကံဳရင္ စိတ္ထဲမွာ အဖုအထစ္ ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အနားယူေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အနားရေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အႏုလံုပဋိလံုစိတ္
- သိမွတ္ရမယ့္ က်င့္စဥ္နဲ႔အညီ သိမွတ္ေနတဲ့ အသိေတြရဲ႕ အသြားအလာ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အေခါက္ေခါက္အခါခါ၊ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္၊ သံုးသပ္အားထုတ္ သိမွတ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အေနခက္ေနေသာစိတ္
- မိမိမသိဖူးတဲ့သူေတြ၊ မိမိမေရာက္ဖူးတဲ့ေနရာေတြကို ေရာက္ရွိခါစအခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ အေနက်ဥ္းက်ပ္ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အေနအထားမွန္ေသာစိတ္
- စိတ္ရဲ႕သေဘာသဘာ၀ကို သိေအာင္ေလ့က်င့္ထားတဲ့သူေတြဟာ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာေတြ႕တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြ မျဖစ္ဘဲ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အႏိုင္က်င့္ခ်င္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အႏိုင္က်င့္တတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အႏိုင္ယူခ်င္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အႏိုင္လုတတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အႏိုင္အထက္ျပဳတတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အႏိုင္ရသြားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ (ဒါေပမယ့္ ကုသိုလ္စိတ္က အႏိုင္ရတာလား၊ အကုသိုလ္စိတ္က အႏိုင္ရသြားတာလား? ဆိုတဲ့ ကြဲျပားမႈေတာ့ ရွိပါတယ္။)
အနည္ထိုင္သြားေသာစိတ္
- ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ စလုပ္ခါစတုန္းကလို လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မျဖစ္ေတာ့ဘဲ အလုပ္ရဲ႕သေဘာကိုေပါက္ၿပီး လုပ္တတ္ ကိုင္တတ္ ျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာ စိတ္အထာက်သြားတဲ့စိတ္။
အႏုပ္စုတ္ကုပ္စုတ္စိတ္
- အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့၊ ေအာက္တန္းက်တဲ့၊ ကေလကေခ် စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အႏြံအတာခံေသာစိတ္
- မိမိသံေယာဇဥ္ရွိသူအေပၚမွာ ျဖစ္ေပးထားတဲ့ စိတ္အေနအထား။ အႏိုင္လိုခ်င္သူကို အ႐ံႈးေပးတာ ႏွလံုးေအးစရာလို႔ သေဘာထားႏိုင္သူရဲ႕ စိတ္အေနအထား။