အႏွံ႔အျပားလြင့္ပ်ံ႕ေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ လြတ္ေျမာက္သြားေသာစိတ္
- မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆေတြကို အမွတ္မွားၿပီး စိတ္ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတာေတြ၊ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆေတြကို ခံစားၿပီး စြဲလမ္းမိလို႔ စိတ္ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတဲ့ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲက ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ စိတ္အဆင့္။
အေႏွာင့္အယွက္မရွိေသာစိတ္
- မိမိစိတ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ေနတာ မိမိေတြးေနတဲ့ အေတြးေၾကာင့္ပဲဆိုတာကို သိလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ စြဲလမ္းမိခဲ့တဲ့ အေတြးစိတ္ကို အာ႐ံုအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့လို႔ သက္သာသြားတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္စိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္တဲ့ေနရာမွာ သိ႐ံုပဲသိေနပါ။ သိျခင္းအေပၚမွာ မသာယာပါနဲ႔။ သိစရာအာ႐ံုနဲ႔၊ သိမွတ္ေနတဲ့ အသိေတြ ဆက္တိုက္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနတဲ့သေဘာကို အသိဉာဏ္က အဆက္မျပတ္ သိေပးေနတဲ့ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းဟာ အႏွစ္ခ်ဳပ္စိတ္အသိပဲ။
အပယိကစိတ္
- အေပၚယံ အေသးအမႊားအဆင့္သာရွိတဲ့ စိတ္အေနအထား။ အေပၚယံသာ စိတ္၀င္စားဟန္ျပတတ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။ ေလးနက္မႈမရွိတဲ့ ပါးပါးလွပ္လွပ္ စိတ္သေဘာမ်ိဳး။
အပါးခိုေသာစိတ္
- အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူေရွ႕မွသာ အလုပ္လုပ္ျပခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး၊ စစ္ေဆးသူ မရွိေတာ့တာနဲ႔ အေခ်ာင္ခိုတတ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
အပူတျပင္းသိခ်င္ေနေသာစိတ္
- စိတ္ထဲမွာ မွန္းထားတာ သံုးရက္နဲ႔ၿပီးရမယ္။ ခုေတာ့ ငါးရက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဆက္လုပ္လို႔ အက်ိဳးရွိမလား၊ မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။ အက်ိဳးမရွိတာ ေသခ်ာရင္ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ေသခ်ာမႈရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆိုတဲ့ အေျဖကို သိခ်င္တယ္။ သိခ်င္ေနတဲ့ အသိကို သိေပးရမယ့္ အသိက ခုခ်က္ခ်င္း အေျဖေပးလိုက္! စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္း အတိုက္အခံလုပ္ၿပီး အေျဖတစ္ခုထြက္ေအာင္ အားထုတ္ေနတဲ့ စိတ္ၿပိဳင္ပြဲ။
အပူေတြျပည့္က်ပ္ ပိတ္ဆို႔ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အပူအပင္မရွိေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေပးအကမ္းရက္ေရာေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေပးအယူၾကမ္းေသာစိတ္
- တစ္ခါတေလ ဘ၀အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဘ၀နဲ႔ခ်ီၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ေသရင္ေျမႀကီး၊ ရွင္ရင္ ေရႊထီးေပါ့ကြာ! လို႔ စိတ္ခ်င္း စိန္ေခၚစိတ္။ ကဲ! ငါေတာ့သြားၿပီ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္အတြင္းမွာ ျပန္မလာရင္ေတာ့ ေသၿပီလို႔သာ သေဘာထားၿပီး သပိတ္သြတ္လိုက္ေတာ့! ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္း စိန္ေခၚမႈ အျပင္းစားစိတ္။
အေပါစားစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေပၚစီးက ဆက္ဆံတတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အေပၚယံသာ ဆက္ဆံတတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အပိုးက်ိဳးေနေသာစိတ္
- “ထပ္မံျဖည့္စြက္ၿပီး ဆံုးမေျပာဆိုစရာ မလိုေတာ့ေအာင္ သေဘာေပါက္သြားၿပီ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေဘာင္ထဲက ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ထြက္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး” လို႔ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္သြားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။