နား

Ear and Hearing

နားရြက္ႏွစ္ဖက္ရဲ႕အလုပ္က အသံဆိုတာကို ၾကားေပးတာ

လူသားအားလံုးရဲ႕ နားရြက္ႏွစ္ဖက္ဟာ ပံုမွန္အတိုင္း အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အသံမွန္သမွ် အကုန္လံုးကို

နားရဲ႕အၾကည္လႊာေၾကာင့္ ၾကားျခင္းကိစၥေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။

ၾကားျခင္းကိစၥမွာ ၾကားမွန္းသိေပးရတဲ့ ၾကားသိစိတ္။

ဒီေနရာမွာ နားေထာင္လို႔ၾကားတာက အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳး၊

နားမေထာင္ေပမယ့္ အသံေတြကို ၾကားေနရတာ အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳး၊

နားမေထာင္မိလို႔ ဘာသံကိုမွ မၾကားဘူးဆိုတာက အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳး၊

အသံကို အသံအျဖစ္ပဲ သေဘာထားၿပီး အသံေတြတစ္ခုၿပီး တစ္ခုေပၚလာတယ္။

ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေပ်ာက္သြားတယ္ ဆိုတဲ့ အသံရဲ႕ ခဏေလးေဖာ္ျပတဲ့ သဘာ၀ကို နားကတစ္ဆင့္

အသံသေဘာကို သိၾကည့္ေနတဲ့ အဓိပၸာယ္ကတစ္မ်ိဳး၊

အသံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၾကားသိစိတ္က သူ႕အလုပ္ သူလုပ္ေနတဲ့ အထဲမွာ “ငါဆိုတာ”ဘယ္ေနရာမွာမွ မပါတာကို

သိၾကည့္ရင္ သိႏိုင္လ်က္သားနဲ႔ မသိၾကတာပဲ။

ငါနားေထာင္လို႔ ငါၾကားတာဆိုၿပီး အမွတ္မွားေနတာ၊

အသိမွားေနၾကတာပဲ။

အသံဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနတယ္။ ဒါေပမယ့္

လူေတြက မိမိၾကားခ်င္တဲ့ အသံကိုသာ ေရြးခ်ယ္နားေထာင္ၿပီး ဘယ္သူဘယ္၀ါ အသံဆိုၿပီး သတ္မွတ္ၾကတာခ်ည္းပဲ။

နားေထာင္မိလို႔ ၾကားျခင္းကိစၥမွာ သတ္မွတ္မႈေတြ ပါလာတာဟာ ခံစားတဲ့စိတ္၊

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းေပးတဲ့ ေနာက္ထပ္ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြပါ ပါလာလို႔ပဲ။

ၾကားလိုက္တဲ့အသံကို ဘယ္သူဘယ္၀ါ့အသံလို႔ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ သတ္မွတ္တာဟာ မွတ္သားခဲ့ဖူးတာကို

သိေပးတဲ့စိတ္၊ ခံစားတဲ့စိတ္၊ တိုက္တြန္းလံႈ႕ေဆာ္တဲ့စိတ္ေတြ စုျပံဳေရာက္လာၿပီး စိတ္တစ္ခုစီက အစြမ္းေတြ ထုတ္ျပ လိုက္ၾကတာပါပဲ။

ခႏၶာကိုယ္ရွိသူတိုင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔အတူ ပါလာတဲ့ ေမြးရာပါပစၥည္းေတြဟာ ငါမဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။