မ်က္စိႏွစ္လံုး၊

နားရြက္ႏွစ္ဖက္၊

အသက္႐ွဴေပါက္ ႏွစ္ခုပါတဲ့ ႏွာေခါင္းတစ္ခု၊

ပါးစပ္ထဲက လွ်ာတစ္ခု၊

ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို ဖံုးထားတဲ့အေရျပား၊

စိတ္ကူးၾကံစည္ေတြးေတာတဲ့ စိတ္၊

ဒီေျခာက္မ်ိဳးဟာ လူတိုင္းမွာ ပါလာတယ္။

(ေယာက္်ားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်မ္းသာတဲ့ လူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆင္းရဲတဲ့ လူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာတတ္တတ္ မတတ္တတ္ လူတိုင္းမွာ ပါတယ္။)

ဒီေျခာက္ခုမွာ

သူ႕အၾကည္႐ုပ္နဲ႔သူ ကိုယ္စီရွိတယ္။

ဒီအၾကည္႐ုပ္ေတြရဲ႕ တာ၀န္က

အျပင္ကလာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို လက္ခံတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္လည္း

ဒီပစၥည္းေျခာက္ခုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့

အာ႐ံုေျခာက္ပါး ဆိုတာ

ျဖစ္ ေပၚ လာ တာ။

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့

အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္လည္း

လူသားအားလံုးဟာ

လူျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡကို

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခံေနၾကရတာပဲ။