သူတစ္ပါးကို ေမတၱာေပးေသာစိတ္
- သူတစ္ပါးကို ေပးခ်င္တဲ့ပစၥည္းဟာ မိမိမွာရွိမွသာ လက္ေတြ႕က်က် ေပးလို႔ရမွာပါ။ ေမတၱာဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကလည္း သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို လိုလားတဲ့စိတ္။ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာမွာ ရွိၾကတဲ့ အနႏၲစၾက၀ဠာ၊ အနႏၲသတၱ၀ါေတြထဲမွာ မိမိမုန္းတဲ့သူ၊ ရြံတဲ့သူ၊ ၾကည့္မရတဲ့သူ၊ မတည့္တဲ့သူ၊ မိမိနဲ႔မိမိ မိသားစုကို ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းဆဲ ယုတ္မာ သတ္ျဖတ္ခဲ့သူေတြလည္း ပါေနတယ္ဆိုေတာ့ ေမတၱာေပးတဲ့သူဟာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးသမွ် အကုန္လံုးကို ေမ့ပစ္ႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္ရမယ္။ မိမိစိတ္ကိုသာ အစင္ၾကယ္ဆံုးနဲ႔ အသန္႔ရွင္းဆံုးထားႏိုင္ရမယ္။ သူတစ္ပါး မေကာင္းတာ မိမိနဲ႔မဆိုင္ဘူးလို႔ စိတ္ကို ေရႊ႕ထားႏိုင္ရမယ္။ သူတစ္ပါးေကာင္းက်ိဳးကိုပဲ လိုလားတဲ့စိတ္ေတြ မိမိဆီမွာ ရွိမွန္းေသခ်ာေနတာကို မိမိကိုယ္တုိင္ သိေနရမယ္။ ၿပီးမွ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၾကပါေစ။ ေရာဂါခပ္သိမ္း ကင္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ကင္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးၿငိမ္း ၾကပါေစလို႔ ရန္သူအပါအ၀င္ အားလံုးရဲ႕အက်ိဳးကို လိုလားတဲ့စိတ္နဲ႔ မိမိဘက္က ေမတၱာစိတ္ကို တကယ္ေပးလိုက္တာ။ သူတစ္ပါးကို ေပးခ်င္တဲ့ ေမတၱာစိတ္ကို မိမိမွာရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ရွိတာေသခ်ာမွ တကယ္ရေစခ်င္လို႔ ေပးလိုက္ တဲ့ ေမတၱာစိတ္။
သူတစ္ပါးကို ႐ႈတ္ခ်တတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါးကို လွဴဒါန္းခ်င္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူတစ္ပါး အေတြ႕အၾကံဳကို အတုယူ အသံုးခ်ေသာစိတ္
- လူ႔သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေရွ႕ကဂႏၴ၀င္ေျမာက္ လူသားေတြရဲ႕ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ေစတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြထဲက ေရြးၿပီး သင္ခန္းစာယူပါ။ အတုယူပါ။ အသံုးခ်ပါ။ မိမိအလွည့္မွာလည္း ေနာက္ထပ္ရွိေနဦးမယ့္ လူ႔သမိုင္းလမ္းေၾကာင္းအတြက္ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ေစမယ့္ လုပ္ရပ္ေတြ ထားခဲ့ႏိုင္ေအာင္ အသိနဲ႔သတိကို အသံုးခ်ပါ။
သူတစ္ျပန္ ငါတစ္ျပန္စိတ္
- သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း စိတ္ေတြနဲ႔ သူတစ္ျပန္ ငါတစ္ျပန္ျဖစ္ေနတာ။ မင္းညစ္ပတ္လို႔ၿပီးရင္ ငါညစ္ပတ္တဲ့ အလွည့္ပဲ။ ေအာက္က ေကာင္ေတြေတာ့ ေသၿပီသာမွတ္ဆိုတဲ့ ထင္တိုင္းၾကဲတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
သူ႕ထိုက္နဲ႔သူ႕ကံလို႔ သေဘာထားေသာစိတ္
- ဘယ္လိုမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဆိုဆံုးမလို႔ မရေတာ့ဘူး။ အၾကံဉာဏ္ေပးလို႔လည္း မရေတာ့ဘူး။ ဆြဲေခၚလို႔လည္း မရေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ေရာက္သြားရင္ မိဘနဲ႔သားသမီးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၊ သူငယ္ခ်င္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ သံေယာဇဥ္ရွိရွိ လံုး၀ျဖတ္ခ်လိုက္ရတဲ့၊ မထားခ်င္ေပမယ့္ ထားေပးလိုက္ရတဲ့ စိတ္အဆင့္။
သူပုန္ထေနေသာစိတ္
- မူးယစ္ေဆး၀ါး အရွိန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မေက်မနပ္ျဖစ္မႈေတြ မ်ားလာရင္ျဖစ္ေစ၊ လိုခ်င္တာမရတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ၊ စိတ္ထဲမွာ ေသာင္းက်န္းေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
သူယုတ္မာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူရသတၱိနဲ႔ ျပည့္စံုေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူရဲေကာင္းစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူရဲေဘာေၾကာင္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူရဲေဘာနည္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သူလိုငါလိုစိတ္
- သူသူ ငါငါပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လူ႕ေလာကထဲကို သာမန္လူအျဖစ္ ေရာက္လာတယ္။ လူေတြထဲက လူေတြထဲမွာ သူကသာတယ္၊ ငါက သာတယ္ဆိုတာမ်ိဳး မရွိဘဲ၊ သာမန္လူေတြ ဆီမွာရွိတဲ့ သာမန္ သူလိုငါလို စိတ္အမ်ိဳးအစား။