လူဆိုတာ

အသိဉာဏ္ပညာနဲ႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္၊

ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္၊

ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိလို႔

သတၱ၀ါေတြထဲမွာ လူဆိုတဲ့ သတၱ၀ါဟာ

အျမင့္ျမတ္ဆံုး သတၱ၀ါပဲ တဲ့!

လူသားေတြရဲ႕ အသိမရွိမႈ၊

သတိမရွိမႈေတြကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး

ခႏၶာငါးပါး၊ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးနဲ႔

ပစၥည္းေျခာက္ခုရဲ႕ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေတြက စည္းမရွိ၊ ကမ္းမရွိ၊

အတားအဆီး အထိန္းအကြပ္ မရွိ၊

အစြမ္းရွိသေလာက္ တစ္လွည့္စီ၊

တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေသာင္းက်န္းျပေနတာကို

ရပ္တန္႔သြားေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား?

စြမ္းအားရွင္ဆိုတဲ့ လူသားအေနနဲ႔ မတားဆီးႏိုင္ဘူးလား?

ခဏေလးသာ သက္တမ္းရွိတဲ့ စိတ္ေစတသိက္ေတြရဲ႕ အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ေနတာကို မတြန္းလွန္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္

၃၁ ဘံုထဲက အျမင့္ျမတ္ဆံုးဆိုတဲ့ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလ်ာ့က်ေစတယ္ေနာ္။

ဘယ္ကလာမွန္း မသိဘဲ

လူ႔ေလာကထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီးၿပီ။

လူ႔ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာလည္း ဒုကၡမ်ိဳးစံု ခံခဲ့ၿပီးၿပီ။

လူ႔ေလာကထဲက ျပန္ထြက္သြားတဲ့အခါမွာ မိမိျပန္မယ့္လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတာ လူ တဲ့။

ကဲ! အသင္လူသား

အသက္ ရွင္ခြင့္ရေနေသးတဲ့ လက္က်န္အခ်ိန္ေလးမွာ

ဒုကၡမီးေတြကို ဘယ္လို ၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာစြာနဲ႔

ဘယ္လမ္းေၾကာင္းက ျပန္ထြက္မွာလဲ?

Next Chapter »