ဆရာႀကီး နႏၵာသိန္းဇံဆီကိုလည္း သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးဖူးတယ္။

ေမးခြန္းေတြ ေမးလြန္းအားႀကီးတာကို သိေနလို႔လား မသိဘူး။ ဆရာႀကီးကကို အရင္စေမးေတာ့တာ။

“ကိုေက်ာ္က ဘာျဖစ္ခ်င္ေနတာလဲ?

ဘာမွမျဖစ္ခ်င္ဘူး ဆရာ၊

အဲဒီ ဘာမွမျဖစ္ခ်င္တာကို ျဖစ္ခ်င္ေနတာေရာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား?

မဟုတ္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ဥစၥာမွ အၾကာႀကီး မဟုတ္တာေတြ၊ ဘာကိုမွ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိတာေတြ၊ ဒုကၡဆိုတာႀကီးက ၿပီးကို မၿပီးႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတာကို ဉာဏ္မမီလို႔။ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မိေနတာ မွားမ်ားေနလား မသိဘူးလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မသၤကာျဖစ္လာလို႔။ ဘာမွမျဖစ္ရင္ ေကာင္းမယ္ ထင္လာလို႔၊ ဘာမွ မျဖစ္ခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာတာပါ။ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ၊ မျဖစ္ခ်င္တာေတြ၊ စိတ္ထဲမွာ မရွိေတာ့ေအာင္ လုပ္လို႔ရတဲ့နည္းကို သိခ်င္လို႔ပါ။ ဆရာေျပာျပႏိုင္မလား? ”

ဆရာႀကီးက တစ္ေနရာကို ထသြားၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ ယူလာျပပါတယ္။

‘နိဗၺာနသုခသုတ္ န၀ကနိပါတ္ အဂၤုတၱရနိကာယ္’

“ငါ့ရွင္ သာရိပုတၱရာ ခံစားမႈ မရွိေသာ နိဗၺာန္၌ ခ်မ္းသာကား အဘယ္ပါနည္း”

“ငါ့ရွင္ ဥဒါယီ ခံစားမႈ မရွိေသာ ဤနိဗၺာန္၌ ခံစားမႈ မရွိျခင္းသည္ပင္ ခ်မ္းသာမည္၏” တဲ့။