လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္
- လိုခ်င္ေနတာ၊ လိုလိုခ်င္ခ်င္ျဖစ္ေနတာ၊ လိုလားေတာင့္တ တပ္မက္ေနတဲ့ တဏွာစိတ္ေတြပဲ။
လိုတိုးပိုေလွ်ာ့စိတ္
- စိတ္ကိုအရွင္ ထားထားတယ္။ မိမိအလိုဆႏၵ သေဘာတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ဘက္သားရဲ႕ သေဘာဆႏၵကိုပါ ထည့္တြက္ၿပီး လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သေလာက္ လိုက္ေလ်ာေပးတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
လိုတစ္မ်ိဳး မလိုတစ္မ်ိဳးစိတ္
- မိမိစိတ္တစ္ခုတည္းရဲ႕ သေဘာဆႏၵအေပၚမွာ ကိုက္ညီတုိက္ဆိုင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္ကို ဘာပဲလုပ္လုပ္ သေဘာတူတယ္။ လက္ခံတယ္။ လိုက္ေလ်ာတယ္။ ေတာင္းသမွ် အကူအညီကို ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္ခိုင္လံုလံု မရွိဘဲ ဘာ့ေၾကာင့္မွန္းမသိ ေနရင္းထိုင္ရင္း ဒီလူကိုပဲ မႀကိဳက္ေတာ့ျပန္ဘူး။ စိတ္တည္ၿငိမ္ ခိုင္ခံ့မႈမရွိျခင္း၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္ျခင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
လိုရမည္ရျပင္ဆင္ထားေသာစိတ္
- လူ႔ေလာကမွာ စိတ္နဲ႔ပူးတြဲၿပီး အသက္ရွင္လႈပ္ရွားေနၾကရတဲ့ လူသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ခါတေလ စိတ္သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္မႈေတြ ရွိလာတဲ့အခါမွာ မလိုလားအပ္တဲ့အမုန္းေတြ၊ အခင္အမင္ပ်က္ၿပီး မေခၚမေျပာလုပ္တာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္ မိမိဘက္က လိုအပ္သလို အလုိက္သင့္ ညႇိႏိႈင္းေပးလို႔ ရေအာင္ ႀကိဳတင္ျပဳျပင္ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
လက္ကုန္ႏိႈက္ေသာစိတ္
- ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ခ်င္လို႔ ဘယ္လိုအားထုတ္ရမလဲဆိုတဲ့ အေျဖကို အတိအက်ရတဲ့အထိ ေျဖႏိုင္တဲ့သူဆီမွာ လက္ကုန္ ႏိႈက္ၿပီး ေမးတတ္တဲ့စိတ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီး အတိအက် ေျဖႏိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကို ထပ္မံ ရွာေဖြတယ္။ ေတြ႕ရင္ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ဘဲ သိခ်င္တဲ့အေျဖေတြရေအာင္ ထပ္မံ လက္ကုန္ႏိႈက္ၿပီး ေမးျပန္တယ္။ လက္ကုန္ႏိႈက္ၿပီး ေမးထားတာေတြဟာ ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ႏိုင္တဲ့နည္း ဟုတ္ရဲ႕လားဆိုၿပီး ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕သိၾကည့္တယ္။ သိၾကည့္လို႔ သိတဲ့အသိဟာ သိခ်င္တဲ့ အသိကို သိေစႏိုင္တယ္။ (လက္ကုန္ႏိႈက္ၿပီး ေမးႏိုင္မွ တန္ကာက်မယ္။ လက္ကုန္ႏိႈက္ၿပီး ေမးတာကို မေျဖႏိုင္တဲ့သူရဲ႕အေျဖေၾကာင့္ တစ္ခါတေလ ဒုကၡထဲမွာ ခ်ာလပတ္ လည္ေနတတ္တယ္။)
လက္ခံလိုက္ေသာစိတ္
- “ဒုကၡက လြတ္ေျမာက္ေစတဲ့နည္းက ဒီဟာပဲေဟ့လို႔” ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ အားထုတ္သူေတြရဲ႕ အေျဖက တစ္ခုတည္း တူညီေနရင္ အဲဒီအေျဖကိုသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ လက္ခံလိုက္တဲ့စိတ္။
လက္စသတ္လိုက္ေသာစိတ္
- အားက်ိဳးမာန္တက္ အာ႐ံုေတြအျပည့္နဲ႔ တစိုက္မတ္မတ္ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို ပီပီျပင္ျပင္ ေဆာင္ရြက္လို႔ ၿပီးသြားရင္ လုပ္ခဲ့သမွ်ကို အစအဆံုး ျပန္စစ္ေဆး။ ေသခ်ာတယ္လို႔ စိတ္အသိက လက္ခံသေဘာတူတာနဲ႔ အလုပ္ တစ္ခုေတာ့ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးသြားၿပီလို႔ အဆံုးသတ္လိုက္တဲ့စိတ္။
လက္စားေခ်ခ်င္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
လက္ေဆာ့တတ္ေသာစိတ္
- လူလစ္တာနဲ႔ ခိုးတတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။