အိတ္သြန္ဖာေမွာက္စိတ္
- မိမိဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ရွာေဖြသင္ၾကားၿပီး ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ အကုန္လံုးကို တစ္ခုမက်န္၊ ဆရာစားမခ်န္၊ ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးလိုက္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္စိတ္
- အုတ္နံရံေတြၾကားထဲမွာ ေပါက္ေနတဲ့ အပင္ေတြ ျမင္ဖူးၾကမွာပါ။ အေျခခံခိုင္မာတဲ့ ေျမႀကီးထဲမွာ အျမစ္တြယ္ၿပီး ေပါက္ခြင့္ရတဲ့ အပင္မ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ အုတ္ေတြၾကားထဲက ေရညႇိတို႔၊ ေျမမႈန္တို႔ကို အမွီျပဳၿပီး အပင္ေပါက္ခြင့္ရတဲ့ အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္လို စိတ္မ်ိဳးဆိုေတာ့ သက္တမ္းတိုတယ္။ အဆင့္မရွိဘူး။
အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္ေသာစိတ္
- စိတ္ထဲမွာ ႐ုတ္တရက္ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္သြားေစတဲ့ အသံတစ္ခုရဲ႕ ထိေတြ႕မႈဟာ ေကာင္းတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားထဲမွာ အရွိန္ျပင္းတဲ့သတင္းမ်ိဳးဆိုရင္ ၾကားသိလိုက္တဲ့ မိမိအေနနဲ႔လည္း တျခားသူေတြနည္းတူ စိတ္ထဲမွာ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ျဖစ္သြားတဲ့စိတ္။
ဣဒၶိပါဒ္ပါ၀င္ေနေသာစိတ္
- သာမန္လူေတြရဲ႕ စိတ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ စိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ သမာဓိ အားေကာင္းလာရင္ စိတ္စြမ္းအား တန္ခိုးသတၱိေတြ ျပည့္စံုလာတဲ့ စိတ္အဆင့္။
အန္တုေသာစိတ္
- တပည့္မပီသတဲ့သူေတြဟာ ပညာသင္ေပးတဲ့ဆရာကို မထားအပ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အႏၲရာယ္ရွိေသာစိတ္
- မိမိစိတ္ကို အႏၲရာယ္ေပးတာ မိမိရဲ႕စိတ္ပဲ။
ဣေျႏၵႀကီးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ဣေျႏၵဆည္ထားေသာစိတ္
- အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းထားလိုက္တဲ့ စိတ္အေျခအေန။
ဣေျႏၵပ်က္ေနေသာစိတ္
- တစ္စံုတစ္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ မိမိစိတ္ရဲ႕ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနတာကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္လို႔ မ်က္ႏွာအမူအရာ၊ ခႏၶာကိုယ္အျပဳအမူေတြ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး မူမမွန္ေတာ့ဘဲ ဣေျႏၵပ်က္ေနတဲ့စိတ္။
ဣေျႏၵမဲ့ေနေသာစိတ္
- စိတ္လႈပ္ရွားလြန္းလို႔ ယိမ္းယိုင္တုန္ခါေနတဲ့ မိမိရဲ႕အျပဳအမူေတြဟာ တစ္ဖက္သား သတိထားမိတဲ့ အဆင့္ထိ ေရာက္သြားေစတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဣေျႏၵရေနေသာစိတ္
- အသက္အရြယ္နဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ စိတ္သဘာ၀၊ လူ႔သေဘာစတာေတြကို သေဘာေပါက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္သြားတဲ့ စိတ္အဆင့္။
အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္စိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြရဲ႕ အရွိန္ျပင္းထန္မႈ အတိုင္းအတာေပၚမူတည္ၿပီး အသိ နဲ႔ သတိ မရွိမႈေၾကာင့္ ပ်ာယာခတ္ၿပီး လႈပ္လႈပ္ရွားရွား၊ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အပ္က်မပ္က်စိတ္
- လံုး၀ေျပာင္းလဲရန္ မရွိတဲ့၊ ေသခ်ာတဲ့၊ သံသယမရွိတဲ့ အတိအက်စိတ္မ်ိဳး။
အိပ္ခ်င္မူးတူးစိတ္
- အိပ္ေပ်ာ္ေနရာက ႏိုးထခါစနဲ႔ လံုး၀အိပ္ခ်င္ေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာ မိမိရဲ႕သိမႈစိတ္က မႈန္၀ါးေနတာမ်ိဳး၊ သိမွတ္မႈ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း၊ ျပတ္ျပတ္သားသား မရွိတာမ်ိဳး၊ အာ႐ံုတစ္ခုကို အတိအက် ဆြဲယူလို႔ မရေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။