အစြဲအလမ္းသေဘာကို ဘယ္လိုသိၾကည့္ရင္ သေဘာေပါက္လြယ္မလဲလို႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ၾကည့္တယ္။

ေမး - အစြဲအလမ္းေၾကာင့္ ဘ၀ေတြ ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ေနရတာလို႔ ဥပါဒါနံပစၥယာဘေ၀ါ ဆိုၿပီး ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လမ္းစဥ္မွာ ေဖာ္ျပတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီအေၾကာင္းအက်ိဳးကို လက္ခံထားၾကတယ္ဆိုေတာ့ ဘ၀သစ္ေတြ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ရပ္သြားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

ေျဖ - ဘ၀ျပတ္ခ်င္ရင္ အစြဲမွန္သမွ် အကုန္ျဖတ္ပစ္မွရမယ္!

လိုခ်င္ေနတာေတြ တစ္ခ်ိန္လံုး ျဖတ္ပစ္ေနမွရမယ္။

ခံစားေနတာေတြ အဆက္မျပတ္ ျဖတ္ပစ္ေနမွရမယ္။

ေမး - အစြဲဆိုတာ ဘယ္တုန္းက ဘယ္ေနရာမွာ ဘာကိုစၿပီး စြဲခဲ့တာလဲ?
ေျဖ - လူ႕ေလာကထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔ ေရာက္လာတည္းက စြဲခဲ့တာပဲျဖစ္မယ္။

ငါ့အေမ၊ ငါႏို႔စာတယ္။

ႏို႔စို႔ခြင့္ရေအာင္ ငါေတာင္းဆိုမယ္။

ေတာင္းဆိုတာ မရရင္ ငါေဒါသထြက္ျပမယ္။

ငါဆႏၵျပရင္ ငါလိုခ်င္တာရမယ္။

ငါ့မ်က္စိနဲ႔ျမင္တာ၊ ငါ့နားကၾကားတာ၊ ငါ့ႏွာေခါင္းက အနံ႔ရတာ၊ ငါ့လွ်ာက အရသာသိတာ၊ ငါ့ခႏၶာကိုယ္ကို လာထိတာ၊ ငါ့စိတ္ကို လာထိတာ၊ ငါခံစားရတာ၊ ငါသိတာ၊ ငါေတြးေနတာ။

အရာရာကို ငါဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး မွတ္သားစြဲလမ္းခဲ့တာက စတာပဲ။

ေမး - ခႏၶာကိုယ္ရွိသူတိုင္း ခႏၶာကိုယ္ထဲက အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြဟာ သူ႕သဘာ၀အရ သူ႕အလုပ္သူလုပ္ေနတာကို ဘာျဖစ္လို႔ ငါလုပ္တာလို႔ မွတ္သားယူဆၾကတာလဲ?
ေျဖ - မသိလို႔ေပါ့၊ မသိၾကလို႔ေပါ့။ သိနားလည္ေအာင္ ေျပာျပ၊ ျပဳျပင္ေပးမယ့္လူလည္း မရွိလို႔ ျဖစ္တာပဲ။
ေမး - မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျမင္တယ္၊ ၾကားတယ္ဆိုတာေတြကို ငါေခါင္းစဥ္ တပ္ေနတာလည္း သိေအာင္ ေျပာေပးမယ့္လူ မရွိလို႔ပဲေပါ့?
ေျဖ - ဟုတ္တယ္။
ေမး - အမွတ္တမဲ့ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရတဲ့ လူ႕ျဖစ္စဥ္ေတြထဲမွာ ဒီလိုအစြဲႀကီးေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရမလဲ?
ေျဖ - အဓိပၸာယ္ အေထာက္အထားမခိုင္လံုတဲ့ ေရွးေဟာင္းပံုျပင္ေတြ၊ အယူအဆေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့စကားေတြ မေျပာေစခ်င္ဘူး။

အစြဲျဖစ္ေစတတ္တဲ့ အႏၲရာယ္ကို အလ်ဥ္းသင့္တိုင္း နား၀င္ေအာင္ အုပ္ထိန္းသူေတြ ကိုယ္တိုင္က သေဘာေပါက္ နားလည္သည္အထိ ေျပာေပးတဲ့နည္းကို အသံုးျပဳေစခ်င္တယ္။