(၃) လက္သည္း ေျခသည္း

လက္သည္းနဲ႔ ေျခသည္းေတြဟာ လက္ေခ်ာင္းနဲ႔ ေျခေခ်ာင္း အဆစ္ေလးေတြရဲ႕ အဖ်ားပိုင္း ထိပ္ဆံုး

အဆစ္ကေန ထြက္လာတယ္။ ေပ်ာ့တဲ့ အသားထဲက မာတဲ့အရာ ထြက္လာတယ္။

လက္သည္း ေျခသည္းေတြကို မညႇပ္ဘဲထားရင္ အရွည္ႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ လက္သည္း၊ ေျခသည္းေတြရဲ႕ ရွင္သန္မႈက လက္ေခ်ာင္းထိပ္နဲ႔ ေျခေခ်ာင္းေတြရဲ႕ ထိပ္မွာပဲ ရွိတယ္။ လက္ေခ်ာင္း ေျခေခ်ာင္းေတြရဲ႕ထိပ္မွာ လက္သည္း ေျခသည္းေတြထြက္ေနတာ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းေတြက မသိၾကသလို လက္သည္း ေျခသည္းေတြကလည္း လက္ေခ်ာင္း ေျခေခ်ာင္းထိပ္မွာ ရွိခြင့္ရေနတာ မသိၾကပါဘူး။

လက္သည္း ရွည္လာတာေတြ၊ ညႇပ္ပစ္တာေတြ၊ အေရာင္ဆိုးတာေတြ သူတို႔မသိဘူး။

လက္သည္း ေျခသည္း ညႇပ္တဲ့အခါမွာ အညႇပ္ခံေနရတာ သူတို႔မသိဘူး။ ညႇပ္တဲ့သူကသာ အသားမညႇပ္မိေအာင္ သတိ ထားေနရတယ္။

အဲဒီ သတိ ဘယ္ကေရာက္လာတာလဲ?

လက္သည္း ေျခသည္းေတြကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း မထားရင္ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ ပညာေပး အသိေတြ ေပးၾကတယ္။

အဲဒီအသိ ဘာ့ေၾကာင့္ေပးတာလဲ?

(၄) သြား

လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ပါးစပ္ထဲမွာ ရွိခြင့္ရတယ္။

အေပၚေမး႐ိုးနဲ႔ ေအာက္ေမး႐ိုး ေနရာႏွစ္ခုမွာ အျပည့္အစံုဆိုရင္ ၃၂ေခ်ာင္းရွိတယ္။

ငယ္စဥ္အခ်ိန္မွာ သြားက်ိဳးရင္ သြားအသစ္ေပါက္ေပးတယ္။ ထူးဆန္းတာက ၃၂ေခ်ာင္း ျပည့္သြားရင္ ထပ္ မေပါက္ေတာ့ဘူး။ သြားဆိုတာ လူသား အားလံုးအတြက္ မရွိမျဖစ္ ပစၥည္းထဲမွာပါတယ္။

သြားအခ်င္းခ်င္း ေဘးခ်င္းကပ္ၿပီး ေပါက္ေနၾကေပမယ့္ တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔တစ္ေခ်ာင္း မသိၾကဘူး။

ေမး႐ိုးေတြ၊ သြားဖံုးေတြက မသိၾကဘူး။ ေရွ႕ပိုင္းကသြားေတြဟာ အျမစ္တစ္ခုစီပဲ ရွိတယ္။ အေနာက္ဘက္ အံသြား အုပ္စု၀င္ သြားေတြကေတာ့ အျမစ္ႏွစ္ခုစီ ရွိၾကတယ္။

သြားေတြဟာ မာေပမယ့္ အ႐ိုးအုပ္စုထဲမွာ မပါဘူး။

ပါးစပ္ထဲ ေရာက္လာသမွ် ၀ါးရမယ့္ အစာဆိုရင္ ၀ါးေပးရတာ သြားရဲ႕အလုပ္ပဲ။ သြားေတြဟာ သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ေနၾကေပမယ့္ ေတာ္တန္႐ံုအစာရဲ႕ အေပ်ာ့အမာေပၚမွာ မူတည္ၿပီး မာတဲ့အသား၊ အခဲစတာေတြကိုေတာ့ အေနာက္ဘက္က အံသြားအုပ္စုနဲ႔ ၀ါးရမယ္လို႔ ဘယ္လိုသိေနတာလဲ?

ပါးစပ္ထဲေရာက္လာတဲ့ အစာမွန္သမွ် ေပ်ာ့ေပ်ာ့ မာမာ ၀ါးေပးေနရတဲ့ သြားေတြဘက္က စာနာစိတ္နဲ႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရတာကေတာ့ ၀ါးေပးရတဲ့ အစာရဲ႕ အရသာကို မသိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

အရသာကို မသိဘဲနဲ႔ ၀ါးေပးေနရတဲ့သြားေတြ က်ိဳးရင္၊ သြားပိုးစားရင္၊ သြားကိုက္ရင္၊ သြားအေနနဲ႔ မသိေပမယ့္ သြားနာရွင္ဘက္က သိတဲ့အသိက..

တျခားတစ္ေယာက္ကို နားလည္ေအာင္၊ စာနာမႈရွိလာေအာင္၊ ျမင္သာထင္သာ ရွိေအာင္ ေျပာျပဖို႔ ခက္ေနတယ္။

ကိုယ္တိုင္သြားနာမွသာ သြားနာျခင္း၊ သြားကိုက္ျခင္းသေဘာကို သိႏိုင္တယ္။

ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို

သိစရာရွိတာေတြထဲက သိသင့္တာေတြ သိလို႔ရေအာင္ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ သိၾကည့္မယ္ဆိုတဲ့ အာ႐ံုဘက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ သိၾကည့္လိုက္ရင္ …

ဘယ္လို အသိသစ္ကို ရတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားမလဲ?