ခႏၶာကိုယ္တစ္ခု ရလိုက္တဲ့ လူသားတိုင္းဟာ

ဒီလို စိတ္ပ်က္စရာ အညစ္အေၾကးေတြ…

အရိအခၽြဲေတြ၊ အပုပ္အပြေတြနဲ႔ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္

ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ရွိေနၾကတယ္။

အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ရွိတာခ်င္းအတူတူ အျပန္အလွန္

အသိအမွတ္ ျပဳေပးျခင္း မရွိဘဲ သီးျခားစီ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတဲ့ အထဲမွာ

ငါဆိုတဲ့ သတ္မွတ္မႈနဲ႔ေရာၿပီး မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနမွာလား?

ရပ္တန္႔ေနတယ္ဆိုတာ မရွိေစရဘဲ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြရဲ႕ သဘာ၀ေတြဟာ

မိမိရဲ႕ မသိမႈေၾကာင့္..

ဗဟုသုတနည္းမႈေၾကာင့္ မေတာ္တဆရပ္သြားရင္ မိမိဘက္ကလည္း ရင္ဆိုင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားတာ မရွိရင္…

ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

၃၂ခုေသာ ပစၥည္းေတြရဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီ လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ ငါလုပ္တာလို႔ ေျပာႏိုင္တာ တစ္ခုမွ မပါဘူး။

ေလးေလးနက္နက္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ၿပီး မိမိခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း သိၾကည့္ဖို႔ လိုလာၿပီ။

မေသခ်ာတဲ့ လူ႕ဘ၀ထဲမွာ ျပင္ဆင္ထားျခင္းကသာ ေသခ်ာမႈကို ျဖစ္ေစတယ္ ဆိုတဲ့စကားကို လက္ခံတယ္
ဆိုရင္

လက္က်န္အသက္ရွင္ခြင့္ရတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ.. မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ထိုက္တန္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြနဲ႔

လူျဖစ္ရျခင္း ဒုကၡကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။

လူျဖစ္ရျခင္း ဒုကၡလို႔ သေဘာေပါက္လာရင္လည္း

ဒုကၡထဲကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္တဲ့နည္းကို ရွာေဖြပါ။

သိစရာေတြထဲက သိရမယ့္ အသိလို႔ သတ္မွတ္ေပးပါ။

လူအျဖစ္နဲ႔သာ ရွာေဖြသိရွိခြင့္ ရွိေနလို႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးရွိရွိ အသံုးခ်သင့္တယ္။

အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္လည္း ျမန္ျမန္လႈပ္ရွားပါ။ အခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူး။

အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း သေဘာေတြ မိမိရွိရာကို အဆက္မျပတ္ လာေနတယ္ေနာ္။