• မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူတဲ့

၀ိသုဒၶိမဂ္ (ျမန္မာျပန္)ထဲက ၃၂ေကာ႒ာသ အေၾကာင္း…

  • ေဒါက္တာ တင္စႏၵာေအာင္ရဲ႕

ဗုဒၶ၏လူ႕ဘ၀ဓမၼပညာကို သိပၸံပညာျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

  • ခႏၶာေဗဒ ပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာေပါက္ေအာင္ရွင္းျပတဲ့

ေဒါက္တာဉာဏ္လိႈင္ (Alpha)

ဖတ္ခဲ့ရတဲ့ စာေပအသိ၊

နားေထာင္ခဲ့ရတဲ့ ဗဟုသုတအသိေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် လက္ေတြ႕သိက်င့္ခြင့္ ရတဲ့အတြက္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။