(၉) မနာလိုျခင္း ျငဴစူျခင္းသေဘာ ဣႆာ ေစတသိက္

အျမင္ေၾကာင့္၊ အၾကားေၾကာင့္၊ အေတြးေၾကာင့္စတဲ့ အာ႐ံုေတြက တစ္ဆင့္

သူတစ္ပါးရဲ႕ ပညာေတာ္မႈ၊ သူတစ္ပါးရဲ႕လွပေခ်ာေမာမႈ၊ သူတစ္ပါးရဲ႕ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာေပါမ်ားမႈ၊

သူတစ္ပါးရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမႈေတြကို မျမင္ခ်င္တာ၊ နားမေထာင္ခ်င္တာ၊ မစဥ္းစားခ်င္တာ ဣႆာ ေစတသိက္။

မိမိထက္သာတယ္လို႔ မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ သတ္မွတ္ၿပီး ျမင္လိုက္ရတဲ့အခ်ိန္၊ ၾကားလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္၊

အေတြးထဲ ၀င္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ မနာလိုျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ မေက်နပ္ျခင္းေတြျဖစ္တာ ဣႆာ ေစတသိက္။

ဒီစိတ္က အလုပ္တူတူ လုပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ မိမိထက္သာသြားတဲ့သူအေပၚမွာ ျဖစ္တဲ့စိတ္မ်ိဳး။

ဣႆာစိတ္ေတြ ျဖစ္ခြင့္ရသြားတာဟာ စိတ္ထဲကို ၀င္လာတုန္းက မသိလိုက္တာ တစ္ခ်က္ရယ္၊

၀င္၀င္ခ်င္း မျဖတ္ေတာက္ႏိုင္လိုက္တာ တစ္ခ်က္ရယ္ေၾကာင့္ စိတ္အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ

ဣႆာလို႔ နာမည္တပ္ခံလိုက္ရတဲ့ စိတ္အဆင့္ ေရာက္သြားတာပဲ။

ျဖစ္သင့္တာက ျမင္ျမင္ခ်င္း၊ ၾကားၾကားခ်င္း၊ အေတြးထဲ၀င္၀င္လာခ်င္း၊ လက္မခံဘဲ ျဖတ္လိုက္ရမွာ။

ျမန္မာမွာ စကားပံုရွိတယ္။

“ကိုယ့္ထက္သာရင္ မနာလို၊

အၾကံတူရင္ ရန္သူ၊

အလုပ္တူရင္ ျငဴစူ”တဲ့။

ဒီစကားပံုကို ထားခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ မနာလိုျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၊ ရန္သူလိုသေဘာထားခံရျခင္း ဒဏ္ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ၾကံဳေတြ႕လိုက္ရလဲ မသိဘူး။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရွ႕ကလူထားခဲ့တဲ့ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္က မိမိအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစတယ္လို႔ လက္ခံၿပီး ေက်နပ္ရမွာပဲ။

ဆိုေတာ့ သူ႔ေစတနာကို ဂုဏ္ျပဳေလးစားတဲ့အေနနဲ႔

ကိုယ့္ထက္သာရင္ မနာလိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳးအျဖစ္မခံဘဲ

ေက်နပ္တဲ့ စိတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္ပါ။

အၾကံတူရင္ ရန္သူလို႔ စိတ္ထဲမွာအေရာက္မခံဘဲ

မိတ္ေဆြအျဖစ္ စိတ္ကိုေရႊ႕လိုက္ပါ။

အလုပ္တူရင္ ျငဴစူတဲ့ စိတ္သေဘာမ်ိဳးမထားဘဲ

ပူးေပါင္းၿပီး အတူတူလုပ္မယ္လို႔ စိတ္ကိုျပင္လုိက္ပါ။