သေဘာေကာင္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သေဘာတူလက္ခံစိတ္
- ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ေစတသိက္ေတြရဲ႕ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့သေဘာမွန္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ရင္ အရာရာ အေပၚမွာ စြဲလမ္းၿငိတြယ္ လိုခ်င္တပ္မက္ ခံစားေနတဲ့ စိတ္ေတြ မရွိသင့္ဘူးဆိုတာကို သေဘာက်သြားမယ္။ သဘာ၀ သေဘာေတြကို သေဘာေတြ႕တယ္။ သေဘာပါတယ္၊ သေဘာေပါက္လြယ္တယ္ဆိုရင္ ဒုကၡျဖစ္ရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္းဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ေစတသိက္ေတြ ရွိေနလို႔ပဲဆိုတာကို လက္ေတြ႕က်က် သိျမင္ၿပီး သေဘာတူလက္ခံတဲ့စိတ္က အတည္ျဖစ္သြားတယ္။
သေဘာထားကြဲလြဲစိတ္
- သေဘာထားဆိုးရြားေနရင္၊ တစ္ဖက္သတ္ျဖစ္ေနရင္၊ သေဘာထားမွန္တဲ့သူနဲ႔ သေဘာထားခ်င္း မညီႏိုင္ဘဲ အျမဲတမ္း သေဘာထား ကြဲလြဲေနမွာပဲ။
သေဘာထားႀကီးေသာစိတ္
- ဘယ္လိုျပႆနာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေလာက္ထိျပင္းထန္တဲ့ အေရးအခင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိသေဘာထား တစ္ခုတည္းနဲ႔ မဆံုးျဖတ္ဘူး။ တစ္ဘက္လူကို ဦးစားေပးၿပီး ေျပလည္ေအာင္ အဆင္ေျပႏိုင္ဆံုးကိုပဲ စဥ္းစားေတြးေတာ လိုက္ေလ်ာေပးတဲ့ အဆင့္ျမင့္စိတ္။
သေဘာထားေသးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သေဘာထားႏုေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သေဘာထားျဖဴစင္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သမာဓိခိုင္မာစိတ္
- သတ္မွတ္ထားတဲ့ အာ႐ံုတစ္ခုတည္းအေပၚမွာ စူးစိုက္မႈအားေကာင္းလြန္းေနလို႔ စိတ္ရဲ႕ခိုင္ခံ့မႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈေတြနဲ႔ ၿငိမ္သက္ေနတဲ့ သမထ သမာဓိစိတ္စြမ္းအား။ သိစရာအာ႐ံုကို သိမွတ္ရင္း သိစရာေတြရဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕မႈနဲ႔အညီ သိမွတ္ေနမႈလည္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနတာကို သိေနတဲ့ အသိအေပၚမွာ စူးစိုက္မႈ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနတာကို ထပ္သိေနတဲ့ ၀ိပႆနာ သမာဓိ စိတ္စြမ္းအား။
သမာသမတ္စိတ္
- ဘယ္သူဘက္မွ မလိုက္ဘဲ အမွားအမွန္ကို အညီအမွ် ဆံုးျဖတ္ေပးေနတဲ့ သစၥာရွိ သမာသမတ္စိတ္။
သမား႐ိုးက်စိတ္
- အရင္လိုရင္ လမ္းအိုလိုက္တဲ့! လမ္းအိုက လိုက္ရင္ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး သြားရင္ေတာင္ေရာက္တယ္။ ဘယ္လို အႏၲရာယ္မွလည္း မေတြ႕ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သမား႐ိုးက်စိတ္။ (တခ်ိဳ႕လူေတြက အဲဒီလို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ရတဲ့ပစၥည္းကို မလိုခ်င္ၾကဘူး။ သြားေနက် လမ္း႐ိုး လမ္းေဟာင္းအတိုင္း မသြားဘဲ လမ္းသစ္ကို ေရြးၿပီး သြားရင္ မရဘူးလားလို႔ အာ႐ံုသစ္ျဖစ္တယ္။ ၾကာရင္လည္း ၾကာပါေစ။ သမား႐ိုးက်အတိုင္း သြားလို႔ ပန္းတိုင္ေရာက္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳကို မလိုခ်င္ဘူး။ အာ႐ံုသစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့လမ္းသစ္က အေတြ႕အၾကံဳအသစ္ကို မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္ၿပီး ယူခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အာ႐ံုအသစ္အေပၚမွာ သတိထားရတဲ့ အသိသစ္ကိုလည္း လိုခ်င္တယ္။)
သမုဒယႀကီးေသာစိတ္
- ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းက သမုဒယတဲ့။ သမုဒယဆိုတာ တဏွာတဲ့။ တဏွာဆိုတာ ေလာဘႀကီးတာ၊ ဆာေလာင္တာ၊ လိုခ်င္တပ္မက္ေနတာ၊ သံေယာဇဥ္ႀကီးတာ၊ ဘ၀အသစ္ကို တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္ေစတာတဲ့။ သမုဒယႀကီးတဲ့သူဆိုေတာ့ ဒုကၡမ်ားနဲ႔အတူ ေနေနတဲ့ စိတ္ေပါ့။
သေရာ္တတ္ေသာစိတ္
- ေပ်ာ္ေစ၊ ပ်က္ေစ၊ ေလွာင္ေျပာင္တဲ့ စိတ္သေဘာ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတေလ ေလွာင္ေျပာင္ရင္း တစ္ဘက္သားကို ႏွိမ့္ခ်တဲ့၊ အထင္ေသးတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ပါသြားတတ္တယ္။
သ႐ုပ္ပ်က္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သ႐ုပ္မွန္ေသာစိတ္
- အမွန္အတိုင္း ျမင္တတ္တဲ့၊ အမွန္အတိုင္း သေဘာေပါက္လြယ္တဲ့၊ အမွန္ကိုသာလက္ခံတဲ့၊ အမွန္တရားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ခံထားတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ စိတ္အေနအထား။