သခင္စိတ္
- လူလူခ်င္း လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအေပၚမွာ မတူမတန္ သေဘာထားၿပီး အလုပ္ရွင္စိတ္၊ အရွင္သခင္စိတ္၊ သူေဌးစိတ္၊ ပိုင္ရွင္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ဘ၀င္ျမင့္စိတ္။
သညာစိတ္
သတိစိတ္
- သတိအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့စိတ္တစ္ခုကို တစ္ခ်ိန္လံုး အဆက္မျပတ္ အျမဲတမ္း အမွတ္ရေနတာ၊ မေမ့တာ သတိစိတ္ကို ထူေထာင္တာပဲ။ သတိရွိေနဖို႔ သတိကပ္ထားရမယ္။ သတိေကာင္းေအာင္ သတိေပးရမယ္။ သတိထားေနရင္ သတိရၿပီး သတိရွိလာမယ္။ သတိရွိေနတာကို သတိျပဳမိရင္ သတိမူၿပီး သတိနဲ႔ေနေနလို႔ ရၿပီ။
သတိေမ့စိတ္
- သတိစိတ္ကို အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းမရွိရင္ သတိေမ့တာပဲ။ သတိလစ္ေနတာ သတိစိတ္ မရွိတာပဲ။ သတိစိတ္ အလုပ္လုပ္ၿပီဆိုရင္ သတိျပန္ရတာတို႔၊ သတိလည္လာၿပီတို႔ ေျပာၾကဆိုၾကတယ္။ လူသားအားလံုးကို ဒုကၡေပးေနတာ၊ ေႏွာင့္ယွက္ေနတာ၊ သတိလြတ္ေနတာပဲ။
သတိသံေ၀ဂစိတ္
- ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳလိုက္ရတဲ့ ဒုကၡအျဖစ္အပ်က္ေပၚမွာ ဆင္ျခင္စရာ၊ သင္ခန္းစာယူစရာ၊ သံေ၀ဂယူစရာ ျဖစ္ေပၚသြားတဲ့စိတ္။ သတိသံေ၀ဂဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳမွ အသိသင္ခန္းစာ ရယူတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျဖစ္ခ်င္သလိုေတြ ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ ေလာကနဲ႔ လူေတြၾကားထဲက နာဂစ္(စ္)တို႔လို သဘာ၀ေတြ၊ သတိလြတ္လို႔ ကားေမွာက္ၿပီး ေသကုန္တာေတြ၊ မီးေလာင္လို႔ ကုန္သြားတာေတြကို သေဘာေပါက္ေပးၿပီး သတိသံေ၀ဂ စိတ္အသိကို မိမိစိတ္ထဲမွာ ရွိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္တည္ေဆာက္ထားလိုက္ပါ။ သတိသံေ၀ဂ အသိက တစ္ခ်ိန္လံုး ရွိေနရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလား?
သနားၾကင္နာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
သပိတ္၀င္အိပ္၀င္စိတ္
- လိုခ်င္ေနတဲ့ ပညာရပ္တစ္ခုကို အတိအက် အျပည့္အစံု သင္ေပးႏိုင္တဲ့သူနဲ႔ ေတြ႕ၿပီဆိုတာနဲ႔ ရသမွ်အခြင့္အေရး အကုန္လံုးကို တစ္ခုမွ မလြတ္ေစဘဲ ဖတ္ထားသမွ် စာအုပ္ထဲက နားမလည္ႏိုင္တဲ့ အသိေတြ အကုန္ေမး။ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ သိက်င့္ထားသမွ် ကိုယ္ေတြ႕အသိေတြ အကုန္လံုးကို တင္ျပ၊ ေဆြးေႏြး၊ မသိတာ အကုန္ေမး။ ကိုယ္တိုင္ သေဘာေပါက္နားလည္တဲ့ အထိ ရွင္းျပခိုင္း။ ရွင္းျပေနရင္လည္း နားေထာင္ရင္းနဲ႔ စိတ္အသိမွာ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၾကည့္။ မရွင္းေသးရင္ ထပ္ေမး။ ေမးရမွာကို အားမနာနဲ႔။ မေၾကာက္နဲ႔။ သိခ်င္ေယာင္မေဆာင္နဲ႔။ သင္ေပးသမွ် အကုန္ယူ။ သိစရာရွိတာေတြထဲက သိလို႔ရသမွ် အကုန္လံုးကို သိႏိုင္သေလာက္ သိေအာင္ သင္ယူေနရင္ ရသမွ်ပညာဟာ သပိတ္၀င္အိပ္၀င္ အျပည့္အစံုရတာပဲ။
သဘာ၀က်ေသာစိတ္
- အရာရာဟာ တစ္ခ်ိန္လံုး ေျပာင္းလဲေနတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္လို႔ ရတဲ့အသိမွန္သမွ်ဟာလည္း သိၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာကို သိေနရင္ မိမိအသိကိုေတာင္ စြဲလမ္းသာယာခြင့္ မရွိဘူး။