စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္၍ အိပ္ယာမွ ႏိုးထျခင္း

Duration:00:41File Size:1,815 KB

အိပ္ယာက ႏိုးမွန္းသိတာနဲ႔ စိတ္အလုပ္ကို စလုပ္ပါ။

(မအိပ္ခင္က ျဖစ္ခဲ့တာေတြ၊ အိပ္မက္မက္တာေတြ အားလံုးဟာ ျဖစ္ၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ က်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ ျဖစ္ၿပီးတာေတြ ျပန္မေတြးပါနဲ႔။)

အိပ္ယာက ႏိုးၿပီဆိုတာကို သိေနပါ။ ဘာကိုအရင္စလုပ္မလဲ? ဆိုတဲ့ အေတြး၀င္လာတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း သိေပးပါ။

အိမ္သာထဲ မသြားခင္ အိမ္သာကိစၥ မစဥ္းစားပါနဲ႔။ အိပ္ယာသိမ္းမယ္၊ ေစာင္ေခါက္မယ္ စသျဖင့္ မိမိ ဘာလုပ္ေနလဲ၊

ဘာလုပ္မိေနလဲဆိုတာကို သတိထားၿပီး ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိေနေအာင္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာပဲ စိတ္ကိုထားၿပီး သတိနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္၍ ေရေသာက္ျခင္း

Duration:01:18File Size:6,067 KB

ေရေသာက္မယ္၊ အိမ္သာ၀င္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးရင္ ဆံုးျဖတ္လိုက္မွန္း သိေပးပါ။

အိပ္ယာထဲက ကိစၥအကုန္လံုး ဖယ္ထုတ္လိုက္ပါ။

ေရေသာက္တဲ့အခါမွာ ေရေသာက္ျခင္းကိစၥ စလုပ္တာနဲ႔ ခြက္ယူတာ၊ ေရထည့္တာေတြရဲ႕ စိတ္အရင္ျဖစ္မႈ၊ လက္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ၊ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု သိေပးပါ။

မလုပ္ခင္ကစိတ္၊ လုပ္ေနဆဲစိတ္၊ လုပ္ၿပီးသြားတဲ့စိတ္ အေျပာင္းအေရႊ႕ကို ဆက္တိုက္ သိေပးပါ။

လုပ္ၿပီးသြားသမွ် အာ႐ံုထဲက ဖယ္ထုတ္လိုက္ပါ။

မလုပ္ရေသးတာေတြ မစဥ္းစားပါနဲ႔။

လုပ္ေနဆဲအခ်ိန္မွာပဲ မိမိဘာပဲလုပ္လုပ္ သိေပးေနဖို႔ပဲ။

ေရေသာက္ၿပီးလို႔ အိမ္သာထဲေရာက္ရင္လည္း တံခါးပိတ္တယ္၊ ထိုင္တယ္၊ ေသခ်ာၿပီ၊ လံုျခံဳၿပီဆိုမွ အညစ္အေၾကး စြန္႔တဲ့ကိစၥ၊ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု၊ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္၊

မိမိစိတ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္မွသာ အရာရာ လုပ္ျဖစ္ေနတာကို သတိထားၿပီး သိမွတ္ေနဖို႔ပဲ။

အညစ္အေၾကး မစြန္႔ခင္က ခႏၶာကိုယ္ထဲက အညစ္အေၾကးေတြရဲ႕ အေနအထား။

အညစ္အေၾကးျဖစ္ဖို႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အစိတ္အပိုင္းေတြရဲ႕

သူတို႔အလုပ္ သူတို႔လုပ္ခဲ့တာေတြကို သိၾကည့္ရင္ ခႏၶာငါးပါး၊ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို ျမင္လာတယ္။

အညစ္အေၾကး စြန္႔တဲ့ကိစၥၿပီးရင္ အားလံုးကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ပါ။