အဆက္မျပတ္ စီးေနတဲ့ ေရစီးေၾကာင္းရဲ႕ တစ္ေနရာတည္းကို သိၾကည့္ၾကည့္။

ေရစီးနဲ႔အတူ မိမိစိတ္အသိကို ေရာၿပီး ပါမသြားေစဘဲ ၾကည့္ၾကည့္။

အသိရဲ႕ေအာက္မွာ ေရက အဆက္မျပတ္ စီးေနတာမ်ိဳး။

မိမိရဲ႕အသိက အဆက္မျပတ္ စီးေနတဲ့ ေရအလ်ဥ္ရဲ႕အေပၚမွာ အသာေလး ရွပ္ၿပီး တင္ထားတာမ်ိဳး။

အဲဒီနည္းနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ၾကည့္ရင္း

အဆက္မျပတ္ စီးေနတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ ေရအလ်ဥ္ဟာ

တစ္ခုၿပီးတစ္ခုသာ ျဖစ္ေနတာကို သိလာတယ္။

တစ္ခုၿပီးတစ္ခုရဲ႕ လ်င္ျမန္မႈေၾကာင့္သာ တစ္ဆက္တည္းလို႔ ထင္ေနတာ။

မိမိသိေပးေနရတဲ့ အသိကလည္း ေရအလ်ဥ္လို တစ္ခုၿပီးမွသာ ေနာက္တစ္ခု လိုက္သိေပးေနရတာကို သေဘာေပါက္သြား လိမ့္မယ္။

အဲဒီသေဘာေပါက္မႈေၾကာင့္လည္း

သိႏိုင္ေနတဲ့ မိမိရဲ႕ သိမႈအေပၚမွာ မိမိပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိတာကို ထပ္ဆင့္သေဘာေပါက္ၿပီး သိမႈအေပၚမွာ သာယာစိတ္၊ စြဲလမ္းစိတ္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။

ဘာကိုမွ စြဲလမ္းခြင့္ မရွိပါလားလို႔ သိသြားတဲ့ အသိေၾကာင့္လည္း မိမိရဲ႕စိတ္အသိက ရွင္းေနတယ္။

စင္ၾကယ္ေနတယ္။

အဆက္မျပတ္လာေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာလည္း၊

အဆက္မျပတ္စီးေနတဲ့ ေရစီးေၾကာင္းလို သေဘာထားၿပီး

မိမိစိတ္ကို လက္ရွိအခ်ိန္မွာပဲ ထားလိုက္ႏိုင္ရင္ မိမိစိတ္ဟာ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနရာမွာ မက်န္ခဲ့သလို၊

မျဖစ္ေသးတာကိုလည္း မစဥ္းစားျဖစ္ေတာ့ဘဲ၊

အရာရာဟာ ျပတ္ေတာက္ေနတာကို သိလာမယ္။

ျဖတ္စရာမလိုဘဲ ျဖတ္ၿပီးသားျဖစ္ေနတဲ့ သဘာ၀ကို သေဘာေပါက္ၿပီး သိၾကည့္လို႔ရေနမယ္။

စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနလို႔ အရာရာဟာ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ပ်က္ေနတဲ့သဘာ၀ကို သိၾကည့္လို႔ရလာတယ္။

အရာရာဟာ ထင္ထားတာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးတာ ျမန္ေနၿပီး မရွိေတာ့ဘူးနဲ႔ အဆံုးသတ္ေနတဲ့ သဘာ၀ သေဘာကို ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕သိလာတယ္။

ဘာကိုမွ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိတဲ့ သဘာ၀တရားကို သေဘာေပါက္ၿပီး လိုခ်င္တဲ့ ေလာဘစိတ္ေတြ ေလ်ာ့က်သြားမွာ ေသခ်ာတယ္။

လိုခ်င္တဲ့ တဏွာစိတ္ေတြေၾကာင့္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ဒုကၡေတြ ဆက္တိုက္ေတြ႕ေနတာကိုလည္း သေဘာေပါက္သြား လိမ့္မယ္။

လိုခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ မပါဘဲ၊ လက္ရွိအလုပ္ေတြ လုပ္ေနရင္ စိတ္ကရွင္းၿပီး ဘာပဲလုပ္လုပ္ အလုပ္ေပၚမွာပဲ အာ႐ံု စူးစိုက္မႈေတြ ပိုလာသလို အလုပ္ကိုလည္း ပိုလုပ္ႏိုင္တဲ့အျပင္၊

အလုပ္လုပ္ေနဆဲ အခ်ိန္ေတြမွာလည္း စိတ္က စင္ၾကယ္ေနမယ္။

ခံစားမႈေလာင္စာ၊

တဏွာေလာင္စာေတြလည္း ျဖစ္ခြင့္မရလို႔ ဒုကၡမီးလည္း ေလာင္စရာ မရွိေတာ့ဘူး။

စိတ္ၾကည္လင္မႈ၊ အားထုတ္မႈ၊ သတိရွိမႈ၊ စူးစိုက္တည္ၾကည္မႈ သေဘာမွန္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိမႈေတြေၾကာင့္

ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ စိတ္က သြက္လက္ လ်င္ျမန္ၿပီး၊

တည္ၿငိမ္၊ ခိုင္ခံ့၊ စင္ၾကယ္ေနလို႔၊

ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိၿပီးရင္း သိေနတဲ့အဆင့္ကို

ေရာက္သြားမွာ ေသခ်ာတယ္။

ဒါဟာ စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္မႈ အမွန္ေၾကာင့္ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ေတြကို သေဘာေပါက္ၿပီး စိတ္ဒုကၡျဖစ္မႈေတြထဲက လြတ္ေျမာက္သြားတယ္။

အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့စိတ္ေတြဟာ

စိတ္ကိုလာထိတဲ့ ဖႆေစတသိက္က စတာပဲဆိုတာသိၿပီး

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့စိတ္ကို

မိမိရဲ႕ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္မႈနဲ႔အတူ ကပ္ထားမယ္။

အာ႐ံုလာထိသမွ် ခ်က္ခ်င္း ဖယ္ထုတ္မယ္။

ခံစားစိတ္ေၾကာင့္ လိုခ်င္တဲ့စိတ္အဆင့္ မေရာက္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္မယ္ဆိုရင္

စြဲလမ္းစိတ္ ျဖစ္ခြင့္မရွိေတာ့ဘဲ၊

ဘ၀အသစ္ တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္မႈေတြ ရပ္သြားမယ္။

အဲဒီအဆင့္ေရာက္ေအာင္ စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ႏိုင္ဖို႔ အလိုအပ္ဆံုးအရာကေတာ့ သတိဆိုတဲ့စိတ္ပဲ။

Next Chapter »