စာရြက္ေပၚမွာ ျပႆနာေျဖရွင္းစိတ္
- မိမိစိတ္ထဲမွာ ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို စာရြက္ေပၚမွာ ခ်ေရးလိုက္ပါ။ မိမိစိတ္ကို ဒုကၡအေပးဆံုးက ဘယ္ျပႆနာလဲဆိုတာကို နံပါတ္စဥ္တပ္ၿပီး ေရြးထုတ္လိုက္ပါ။ အေႏွာင့္အယွက္ အေပးဆံုး ျပႆနာကို အရင္ဆံုး ရွင္းလို႔မရရင္ ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းၾကည့္ပါ။ အဲဒီလို ျပႆနာေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျဖရွင္းရင္းနဲ႔ ဘယ္ျပႆနာကမွ ထင္သေလာက္ အေရးမႀကီးတာကို သိလာလိမ့္မယ္။ မိမိစိတ္က ျပႆနာ တစ္ခုအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားလို႔သာ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတာပါလား။ ျပႆနာ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာလည္း စာရြက္ေပၚမွာ ခ်ေရးထားတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေနရတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စိတ္ထဲ၀င္လာတဲ့ စိတ္ေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ ေျဖရွင္းေနရတာပါလား! ၀င္လာတဲ့အာ႐ံုေတြကို လက္ခံမိေနလို႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတာပါလား! မိမိစိတ္ကို ဒုကၡေပးေနတာ မိမိေတြးေနတဲ့ အေတြးေၾကာင့္ပါလား! စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ၀င္လာတဲ့စိတ္ေတြကို ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ေနရင္ ျပႆနာစိတ္ ျဖစ္ခြင့္မရပါလား! ဆိုတာေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု သေဘာေပါက္သြားလိမ့္မယ္။ မေသမခ်င္း ေနာက္ထပ္ေရာက္လာဦးမယ့္ ျပႆနာေတြကိုပါ ေျဖရွင္းတတ္တဲ့ အသိဉာဏ္ေတြကို စာရြက္ေပၚက တစ္ဆင့္ ရလာလိမ့္မယ္။ စာေရးဆရာေတြဟာ သူတို႔စိတ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ ျပႆနာေတြကို စာရြက္ေပၚမွာ ခ်ေရးၿပီး ေျဖရွင္းေနၾကတာပဲ။
စာရိတၱပ်က္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စားေပါက္ထြင္စိတ္
- မိမိအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ အလုပ္တစ္ခုကို အၾကံအဖန္လုပ္ၿပီး ရေအာင္ လွည့္ပတ္ယူတတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
စားမာန္ခုပ္စိတ္
- လိုခ်င္တာေတြ သိမ္းက်ံဳးယူထားလို႔ လက္ႏွစ္ဖက္လံုးမွာလည္း အျပည့္၊ ထည့္စရာအိတ္ထဲမွာလည္း အျပည့္၊ ပါးစပ္ထဲမွာလည္း အျပည့္၊ ဒါေတာင္ အားမရေသးဘဲ က်န္တဲ့ဟာလည္း ယူဦးမယ္ဆိုၿပီး ေလာဘမ်က္လံုးနဲ႔ လွမ္းၾကည့္ေနတဲ့စိတ္။
စားျမံဳ႕ျပန္စိတ္
- စားၿပီးသား လက္က်န္အစာေတြကို ပါးေစာင္ထဲက ထုတ္ၿပီး ျပန္စားေနတဲ့ စိတ္သေဘာ။ ဘယ္လိုမွ ျပန္မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ ျဖစ္ၿပီးသား ဒုကၡအေၾကာင္းအရာအေဟာင္းေတြကို ျပန္ေတြးၿပီး ဒုကၡအသစ္ ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေနတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။
စိစစ္ေသာစိတ္
- မိမိ ဘာျဖစ္ခ်င္ေနတာလဲဆိုတာရယ္၊ တကယ္ျဖစ္ခ်င္တာေရာ ဟုတ္ရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ မိမိကိုယ္မိမိ စိစစ္စူးစမ္းရမယ္။
ျဖစ္ခ်င္တာ ေသခ်ာတယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ခ်င္တာကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္လို႔ရတဲ့နည္းကို စီကာပတ္ကံုး စ-လယ္-ဆံုး တစ္ခုမက်န္ အေသးစိတ္ ေလ့လာ ရွာေဖြသင္ယူရမယ္။ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့နည္းကို အတိအက် သိၿပီဆိုရင္ သီအိုရီနဲ႔ လက္ေတြ႕ ပူးေပါင္းၿပီး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးခ်တဲ့ စိတ္အေနအထား။
စီမံခန္႔ခြဲစိတ္
- ႀကီးက်ယ္တဲ့အလုပ္တစ္ခု လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ခိုင္းတဲ့သူနဲ႔ လုပ္တဲ့သူ ဘယ္ဟာက ပိုခက္မလဲ? ခိုင္းတဲ့သူက ဒါလုပ္ဆိုရင္ လုပ္တဲ့သူက ခိုင္းတာလုပ္လိုက္ရင္ သူ႕တာ၀န္ေက်ၿပီ။ ခိုင္းတဲ့သူကသာ ခိုင္းတတ္မွ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာၿပီးေအာင္ ဘယ္သူ႔ကို ဘယ္လိုခိုင္းရမယ္။ အခ်ိန္ကုန္သြားတာနဲ႔ညီေအာင္ အလုပ္ေတြၿပီးေနရမယ္။ အလဟႆဆိုတဲ့ အေလအလြင့္မ်ိဳး ဘယ္ေနရာမွာမွ မရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ရမယ္။ ဒီလို စီမံခန္႔ခြဲတတ္တာဟာ အလုပ္သေဘာကို ကၽြမ္းက်င္ေနတဲ့သူရဲ႕ စိတ္ အရည္အခ်င္းပဲ။
စီးျဖန္းစိတ္
- စိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ အလုပ္သေဘာအရ စိတ္ကို အသံုးခ်ၿပီး အားထုတ္တဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္။