ဖန္တီးစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ံုေတြထဲက အာ႐ံုတစ္ခုကို ေတြးေတာၾကံစည္မႈကတစ္ဆင့္ စိတ္ကူးအတိုင္း အေကာင္အထည္ ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ တီထြင္ဖန္တီးစိတ္။
ဖမ္းခ်ဳပ္စိတ္
- စိတ္အျဖစ္အပ်က္ အသြားအလာေတြထဲက ထႂကြေသာင္းက်န္းေနတာေတြ၊ ေဖာက္ျပန္လြင့္ေမ်ာေနတာေတြ မရွိေအာင္ အသိနဲ႔ သတိ စြမ္းအားနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဖမ္းစားစိတ္
- မိမိရဲ႕အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ၊ လႈပ္ရွားမႈ အေနအထား၊ ႐ုပ္ရည္အေနအထား၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ ထံုးဖြဲ႕မႈအေနအထား၊ တင္ျပမႈ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္အစရွိတာေတြကို သူတစ္ပါးလူအမ်ား စိတ္၀င္စားေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္ဖမ္းစားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဖိမ့္ဖိမ့္တုန္စိတ္
- မိမိေၾကာက္ခဲ့ရတဲ့သူရဲ႕ ဆူပူေအာ္ဟစ္ ႀကိမ္းေမာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို ခံစားရတဲ့အခ်ိန္မွာ အစဥ္အလာ အတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနက် ေၾကာက္စိတ္။
ဖံုးကြယ္စိတ္
- မသိတာကို သိတယ္ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ဖံုးလႊမ္းၿပီး သိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတယ္။ ဟန္ေဆာင္ထားတဲ့ စိတ္အတုရဲ႕ ဖံုးအုပ္မႈေအာက္မွာ ဘာမွမသိတဲ့ မသိျခင္းေတြပဲ ရွိေနတာကို မိမိကိုယ္တိုင္ မသိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အစစ္မဟုတ္တဲ့ အတုရဲ႕ ဖံုးကြယ္မႈေအာက္မွာ အစစ္ဆိုတာ မရွိႏိုင္ဘူး။
ဖယ္ထုတ္ထားေသာစိတ္
- မွားေနတဲ့ အယူအဆေတြကို ဖယ္ၾကဥ္ပစ္ရမယ္။ မွားေနတဲ့ သေဘာတရားေတြကို ဖယ္ခြာပစ္ရမယ္။ မွားေနတဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို ဖယ္ထုတ္ပစ္ရမယ္။ မွားေနတဲ့ ၾကံစည္ေတြးေတာ စဥ္းစားေနတာေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ရမယ္။ မွားေနတဲ့ လမ္းစဥ္ေတြကို ဖယ္ေရွာင္ပစ္ရမယ္။ မွားေနတာေတြကို ဖယ္ထုတ္ေနမွ အမွန္ဆိုတာကို လက္ခံလို႔ရလာမွာ။ မွားေနတယ္ဆိုတာ သဘာ၀ရဲ႕အမွန္တရားကို လက္မခံတာပဲ။ မွန္တယ္ဆိုတာ အမွန္အတိုင္း ရွိေနတဲ့ သဘာ၀အရွိကို အရွိအတိုင္း လက္ခံတာ။
ဖ်ိဳးဖ်ိဳးဖ်တ္ဖ်တ္စိတ္
- ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ တက္ႂကြလန္းဆန္းေနတဲ့စိတ္။
ဖ်က္ဆီးစိတ္
- မိမိစိတ္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ေနတာ မိမိရဲ႕စိတ္ပဲ။ သူတစ္ပါးကို ပ်က္စီးေအာင္ ဖ်က္ဆီးမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္တစ္ခုေပၚလာတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ဖ်က္ဆီးမယ့္ အစီအစဥ္ဆြဲေနရတာနဲ႔ မိမိစိတ္က အရင္ ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရၿပီ။
ေဖ်ာက္ဖ်က္စိတ္
- စိတ္ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆေတြ အကုန္လံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရမယ္။ စိတ္ကိုညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ ခံစားမႈေတြအကုန္လံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရမယ္။ ဘ၀အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္ျဖစ္ေစတဲ့ တဏွာစိတ္ ဆာေလာင္မႈေတြ အကုန္လံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရမယ္လို႔ သိေနတဲ့ ေဖ်ာက္ဖ်က္စိတ္။
ေဖ်ာင္းဖ်စိတ္
- မိမိစိတ္အစဥ္ကို ဒုကၡျဖစ္ေစတာ မိမိေတြးေနတဲ့ အေတြးေၾကာင့္ပဲ။ ခံစားမႈစိတ္ေတြဟာ ေလာင္စာပဲ။ လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့ ဆာေလာင္မႈေတြဟာ ေလာင္စာပဲ။ မီးဆိုတာ ေလာင္စာရွိလို႔ ေလာင္တာ။ စိတ္ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္တယ္ဆိုတာ ေလာင္စာျဖစ္တဲ့ခံစားမႈေတြ လိုခ်င္တပ္မက္မႈေတြေၾကာင့္ ဒုကၡမီးေတြ ေလာင္ေနတာပဲ။ ခံစားမႈေတြ အကုန္ထုတ္လိုက္၊ လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္ေတြ အကုန္ထုတ္လိုက္၊ စိတ္ထဲမွာ ခံစားမႈေတြ လိုခ်င္တာေတြ ဘာမွမရွိမွ သက္သာမွာလို႔ စိတ္သက္သာေအာင္ ႏွစ္သိမ့္ေဖ်ာင္းဖ်ေပးေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဖ်တ္ခနဲစိတ္
- ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း သတိရသြားတဲ့စိတ္။ ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း အၾကံရတဲ့စိတ္။ ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္ နားလည္သြားတဲ့စိတ္။ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား နာမည္တစ္ခု။
ဖ်တ္လတ္စိတ္
- ဘာပဲလုပ္လုပ္ တက္ႂကြ ထက္သန္ လန္းဆန္းသြက္လက္ေနတဲ့စိတ္။