ဖူးဖူးမႈတ္စိတ္
- ဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ စိတ္မ်ိဳးကို ျဖစ္ေပးတဲ့သူေရာ၊ ရယူသူေရာ၊ အႏၲရာယ္ရွိတယ္။ ဖူးဖူးမႈတ္ၿပီး ဘာမွမခိုင္းလို႔ ဘာမွ မလုပ္တတ္တာ့ဘူး။ ႐ုတ္တရက္ ေခါက္ခ်ိဳးေျပာင္းေရႊ႕တတ္တဲ့ ေလာကဓံရွစ္ပါးနဲ႔ေတြ႕ရင္ ဒူးေထာက္အ႐ံႈးေပးရမွာ ေသခ်ာတယ္။ သံေယာဇဥ္ရွိတယ္။ ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ တပည့္ သားသမီးေတြကို တိုးတက္ေစခ်င္ရင္ ဖူးဖူးမႈတ္တဲ့စိတ္ကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါ။ မိမိကိုယ္မိမိ အားကိုးႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ိဳးကို ကိုယ္ပိုင္ရွိခ်င္တဲ့ တပည့္ သားသမီးေတြကလည္း ဖူးဖူးမႈတ္ခံေနရတဲ့ အႏၲရာယ္စိတ္ကို ဆန္႔က်င္ ျငင္းပယ္ၾကပါ။
ဖူးေျမာ္စိတ္
- စိတ္ဒုကၡ အေႏွာင့္အယွက္ထဲက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အားထုတ္သိက်င့္ႏိုင္တဲ့ စိတ္အသိတစ္ခု ရတိုင္း ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးတရားကို ေက်းဇူးတင္စြာ အမွတ္ရၿပီး ဖူးေျမာ္အာ႐ံုျပဳေနတဲ့စိတ္။
ေဖးမကူညီစိတ္
- ေမွာင္ေနရင္ မီးထြန္းေပးလိုက္ပါ။ ဆာေလာင္ေနသူကို မိမိထဲက တစ္၀က္ခြဲေ၀ေပးလိုက္တဲ့ လူသားခ်င္း စာနာေဖးမ ကူညီစိတ္။
ဖဲၾကဥ္ေရွာင္ခြာစိတ္
- သူတစ္ပါး အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစလိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ လိမ္လည္လွည့္ျဖား မုသားေျပာဆိုျခင္း။ ကုန္းတိုက္စကားေျပာဆိုျခင္း။ သူ႔အတြက္ အက်ိဳးမရွိ၊ မိမိအတြက္ အက်ိဳးမရွိတဲ့ စကားေတြကို အခ်ိန္ကုန္ခံ ေ၀ေလး၀ါးလားေျပာဆိုျခင္း၊ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားေတြကို ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုျခင္း ၀စီကံေလးခုကို ဖဲၾကဥ္ေရွာင္ရွားစိတ္။
သူတစ္ပါးအသက္ကို ေသေစလိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ေသေအာင္သတ္ျခင္း။
သူတစ္ပါး ဥစၥာပစၥည္းကို ပိုင္ရွင္မေပးဘဲ လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့စိတ္နဲ႔ ခိုးယူျခင္း။
အုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွာ ရွိေနေသးသူနဲ႔ သူတစ္ပါးအိပ္ယာကို ေဖာက္ျပန္စိတ္နဲ႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာက္ကားက်ဴးလြန္ျခင္း ကာယကံသံုးခုကို ဖဲၾကဥ္ေရွာင္ရွားစိတ္။
ကာယကံ ၀စီကံ ခုနစ္ခုနဲ႔ ၿငိစြန္းတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းျပဳလုပ္ျခင္းကို ဖဲၾကဥ္ေရွာင္ရွားစိတ္။ မိမိစိတ္အစဥ္ရဲ႕ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈကို ပ်က္စီးေစမယ့္ စိတ္နဲ႔ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ေဖာက္ျပန္မႈကို စကၠန္႔မလပ္ ဖဲၾကဥ္ေရွာင္ရွားစိတ္။
ေဖာျခင္းေသာျခင္းစိတ္
- လူမခ်မ္းသာေပမယ့္ လူလူခ်င္းစာနာေထာက္ထားစိတ္၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္စိတ္ေတြ ေပးမကုန္ေအာင္ ေဖာျခင္း ေသာျခင္း မ်ားျပားေနတဲ့စိတ္။ လူအမ်ားစု ဒုကၡနဲ႔ၾကံဳေတြ႕တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ေငြအားမတတ္ႏိုင္ေပမယ့္ လုပ္အားဒါနကို ေဖာေဖာသီသီ အစြမ္းကုန္ ထုတ္သံုးတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေဖာ္ထုတ္စိတ္
- သတိဆိုတဲ့စိတ္ကို ေဖာ္ညႊန္းတဲ့ေနရာမွာ သတိစိတ္အျဖစ္ မိမိဘက္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ စိတ္တစ္ခုကို အျမဲတမ္း အမွတ္ရေနၿပီး အလုပ္လုပ္ေနေအာင္ အသိနဲ႔ေဖာ္ထုတ္ေနတဲ့ လက္ေတြ႕သိက်င့္မႈ။ သတိလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့စိတ္ဟာ သတိထားတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ေနတာ ေသခ်ာရဲ႕လားလို႔ ေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ေနတဲ့ စိတ္ေလ့က်င့္မႈ။ သတိထားတဲ့အလုပ္က အလုပ္လုပ္ေနလို႔ သတိရွိေနတာကို ေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္မႈမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာ္ျပေနတဲ့စိတ္။
ေဖာ္ေရြစိတ္
- လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့သူေတြဆီမွာ အလုပ္သေဘာအရ ရွိကိုရွိေနရမယ့္ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ဖိုသီဖတ္သီစိတ္
- သပ္သပ္ရပ္ရပ္၊ စည္းကမ္းတက်၊ သိကၡာရွိရွိ၊ ဣေျႏၵရရစတဲ့ တန္ဖိုးရွိစကားေတြနဲ႔ မညီမညြတ္တဲ့ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ၿပီးစလြယ္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ဖိုး႐ိုးဖားရား စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ဖက္တြယ္စိတ္
- တစ္စံုတစ္ရာကို တြယ္ၿငိ၊ တြယ္ကပ္၊ မွီခိုေနရတဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္ေတြ ပါ၀င္ေနလို႔ မိမိကိုယ္ကိုသာ အားကိုးရာဆိုတဲ့ အဆင့္ျမင့္ စကားနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး။ ၿပီးေတာ့ အစြဲအလမ္း အုပ္စု၀င္ စိတ္အမ်ိဳးအစားထဲမွာလည္း ပါ၀င္ေနလို႔ ဒုကၡျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။