ဖြာလန္ၾကဲစိတ္
- စုစုစည္းစည္း စုစည္းထားျခင္းမရွိလို႔ တစ္စစီ ေနရာအႏွံ႔ လြင့္ေမ်ာပ်ံ႕လြင့္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ဖြာေလာင္ဖြာေလာင္စိတ္
- သူတစ္ပါးရဲ႕ အာ႐ံုစိုက္မႈကို လိုခ်င္တဲ့သူေတြဟာ ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ ဘာပဲေျပာေျပာ အလုပ္ထက္ အေျပာကို ဦးစားေပးၿပီး လိုတာထက္ ပိုက်ယ္တဲ့ အသံမ်ိဳး၊ အမူအရာမ်ိဳးကို အသံုးခ်တတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ဖြဲမီးစိတ္
- အေပၚေရာက္ေအာင္ တက္ေနၾကတဲ့ေနရာမွာ ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မွန္မွန္တက္ရင္ မပင္ပန္းတဲ့အျပင္ အရွိန္ပိုေကာင္းတယ္။ တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္တဲ့ ဖြဲမီးဟာ အစမွာေႏွးေပမယ့္ အရွိန္ရလာရင္ ေတာ္႐ံုနဲ႔ မၿငိမ္းဘူး။ ေကာက္႐ိုးမီးရဲ႕ ဟုန္းကနဲ ထေတာက္တဲ့ အရွိန္မ်ိဳးက ေလွခါး စတက္တုန္းက ျမန္တယ္ထင္ရေပမယ့္ လမ္းတစ္၀က္မွာ အရွိန္ကုန္ၿပီး အေပၚေရာက္ေအာင္ ဆက္တက္ဖို႔ အားမရွိေတာ့ဘူး။ ဖြဲမီးလို စိတ္အရွိန္နဲ႔ ေရာက္ခ်င္ေနတဲ့ အေပၚတစ္ေနရာရာကို တက္ၾကည့္ပါ။
ဖြဲ႕စည္းစိတ္
- အသိရယ္၊ သတိရယ္၊ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့ ေစတနာေစတသိက္ရယ္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းၿပီး စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ လုပ္ငန္းကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရၿပီ။ (သိေနဖို႔က ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့စိတ္က အလုပ္လုပ္ေနလား၊ မလုပ္ဘူးလား စစ္ေဆးေနဖို႔ပဲ။)
ဖြံ႕ၿဖိဳးစိတ္
- တိုးတက္ေအာင္ျမင္တဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့စိတ္။
ဖြတ္က်ားစိတ္
- ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အဓိပၸာယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။ (ဘယ္ေနရာမွာမွ အသံုးမတည့္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။)
ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကစိတ္
- ျပင္းထန္တဲ့၊ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့၊ ရက္စက္တဲ့၊ အႏိုင္က်င့္တဲ့၊ ခံစားမႈ အဓိပၸာယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနတဲ့ စိတ္ေပါင္းစံုဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အရွိန္ျပင္းစြာ ၀င္လာေနတာကို ဆက္တိုက္ လက္ခံယူမိသလို ျဖစ္သြားရင္ လံုး၀လက္မခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ စိစိ ညက္ညက္ ေၾကသြားေစတဲ့ စိတ္အရွိန္။

Next Chapter »