လက္သပ္ေမြးတတ္ေသာစိတ္
- ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္ေနၾကတဲ့ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ေနၾကတဲ့ ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြဟာ မိမိစိတ္တိုင္းက်တဲ့ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အားကိုးႏိုင္ေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိသူကိုသာ ေရြးခ်ယ္တယ္။ ဆရာစားခ်န္ၿပီး ပညာေတြသင္ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ တပည့္အျဖစ္ လက္သပ္ေမြးလိုက္တယ္။ လက္သပ္ အေမြးခံရတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ကသာ ဘယ္ဘက္မွာေနမလဲ? ေကာင္းတဲ့ဘက္မွာလား? မေကာင္းတဲ့ဘက္မွာလား?
(မေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ေရြးမိရင္ေတာ့ လက္သပ္အေမြးခံၿပီး သင္ထားတဲ့ပညာက ေနာက္ထပ္ လူသားေတြကို ႏွိပ္စက္ အႏိုင္က်င့္ဖို႔ပဲ ျဖစ္သြားမယ္။)
လိုက္ေလ်ာေသာစိတ္
- မိမိရဲ႕ အသိစိတ္ထဲမွာ ရွိသင့္တဲ့စိတ္နဲ႔ မရွိသင့္တဲ့စိတ္ဆိုတာကို ကြဲကြဲျပားျပား ခြဲျခားသိၿပီး တည္ေဆာက္ထားသင့္တယ္။ ရွိသင့္တဲ့စိတ္ ရွိခြင့္ေနဖို႔အတြက္ကေတာ့ စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္တဲ့ အသိစိတ္က လိုက္ေလ်ာခြင့္ျပဳေပးမွာပဲ။ (မရွိသင့္တဲ့စိတ္ ဆိုရင္ေတာ့ သတိနဲ႔ တားဆီးထားမွာပဲ။)
လိုက္ေလ်ာညီေထြစိတ္
- လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားေစတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ လြယ္လြယ္နဲ႔ ျပႆနာမျဖစ္ေစတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာစိတ္
- ေလာင္စာရွိလို႔ ေလာင္ကၽြမ္းတာပဲ။ မိမိစိတ္ထဲမွာ ခံစားမႈေလာင္စာေတြရွိေနသမွ် ခံစားမႈအရွိန္ အနည္းအမ်ားေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေလာင္ကၽြမ္းေနမွာပဲ။
ေလာင္းကစား၀ါသနာပါေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ေလာင္းရိပ္မိေနေသာစိတ္
- အရိပ္မရွိတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လိုအပင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႀကီးထြားထိုးေထာင္ တိုးတက္မႈက ထင္ထင္ရွားရွား သိျမင္ႏိုင္တယ္။ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္မွာ ရွိသမွ်အရာေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈကေတာ့ ေႏွးေကြးေနတတ္ပါတယ္။ မွားယြင္းေနတဲ့ အယူအဆ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္မွာ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ခ်ည္ေႏွာင္ ထိန္းခ်ဳပ္မထားပါနဲ႔။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ လြတ္လပ္ေနတဲ့ စိတ္ပိုင္ရွင္ေတြဟာ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့လူေတြရဲ႕ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနၾကတယ္။
လည္လည္၀ယ္၀ယ္စိတ္
- လည္လည္၀ယ္၀ယ္စိတ္ ရွိတဲ့သူရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ စဥ္းစားတတ္တဲ့ အသိကို ထပ္ျဖည့္ၿပီး အလုပ္တစ္ခု လုပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေနရာကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔သြားရင္ စရိတ္သက္သာၿပီး အျမန္ဆံုး ေရာက္ႏိုင္တယ္။ ဘယ္သူနဲ႔ေတြ႕ရင္ ဘယ္လိုစကားမ်ိဳးကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ေျပာမယ္။ အခ်ိန္ပိုေနေသးရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္လာၿပီး လုပ္ဖို႔ရွိႏိုင္တဲ့ အလုပ္ကိစၥေတြ အတြက္ပါ တစ္ခါတည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စီစဥ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ တစ္ခ်က္ခုတ္ ဆယ္ခ်က္ျပတ္သြားလို႔ လည္လည္၀ယ္၀ယ္စိတ္ကို စနစ္တက် အသံုးခ်တတ္ဖို႔ လိုတယ္။
လတ္လ်ားလတ္လ်ားစိတ္
- ဘယ္အလုပ္ကိုမွ ပီပီျပင္ျပင္ ၿပီးၿပီးစီးစီး မလုပ္ဘဲ ဟိုဟာလုပ္မလိုလို၊ ဒီဟာပဲလုပ္မလိုလိုနဲ႔ ဟိုသြားလိုက္ ဒီလာလိုက္နဲ႔ အလုပ္လုပ္တာ မဟုတ္ဘဲ လႈပ္ရွားမႈေတြသာ မ်ားျပေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
လန္႔ဖ်ပ္သြားေသာစိတ္
- တစ္စံုတစ္ရာကို အာ႐ံုစူးစိုက္ေနခ်ိန္မွာ ႐ုတ္တရက္ ၾကားလိုက္တဲ့ အသံအရွိန္ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္လႈပ္ခတ္သြားတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
လန္းဆန္းေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
လိပ္ခဲတည္းလည္းစိတ္
- လိုခ်င္ေနတဲ့ အေျဖတစ္ခုကို တိတိက်က် မသိရေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။ ေျပာမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ ေျပာခ်င္ေနတဲ့ စကားတစ္ခုကို ေျပာခြင့္မရမခ်င္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့စိတ္။