ကမကထစိတ္
- လူအမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ လူအမ်ားစု လက္ခံႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
ကမူး႐ွဴးထိုးစိတ္
- ႏြားသိုးတစ္ေကာင္ စိတ္႐ိုင္း၀င္ေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳး၊ ေတာ႐ိုင္းဆင္တစ္ေကာင္ မုန္ယိုေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ျမင္သမွ်ကို တိုက္ခိုက္ ရမ္းကားမွာပဲ။ အထိန္းအကြပ္မရွိတဲ့ စိတ္တိုင္းဟာလည္း ဆင္ျခင္တံုတရား မရွိေတာ့တဲ့အခါမွာ စိတ္ထဲေပၚလာသမွ် ဘာကိုမွ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ ပစ္စလက္ခတ္ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ကေမာက္ကမစိတ္
- စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားတဲ့ စိတ္အစီအစဥ္ ရွိေနေပမယ့္ သတိလြတ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ႐ုတ္တရက္ ၾကားျဖတ္၀င္လာတဲ့ စိတ္ တစ္ခုခုရဲ႕ ဖ်က္ဆီးတာကို ခံလိုက္ရရင္ မူလစိတ္ အစီအစဥ္ ပ်က္သြားၿပီး ႐ႈပ္ယွက္ခတ္သြားတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ကမန္းကတန္းစိတ္
- ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိဘဲ၊ ျပႆနာတစ္ခုခု ၾကံဳလာေတာ့မွ ႐ုတ္တရက္ ရင္ဆိုင္လိုက္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
(မိမိဘ၀ထဲကို ေသျခင္းတရား ႐ုတ္တရက္ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ကမန္းကတန္းစိတ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းလို႔ မသင့္ေတာ္ဘူး ဆိုတာကို ႀကိဳတင္သိၿပီး ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။)
ကယုကယစိတ္
- သိမ္ေမြ႕ၾကင္နာၿပီး ခ်စ္ခင္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကေယာက္ကယက္စိတ္
- လႈပ္ရွား ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ေယာက္ယက္ခတ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားစိတ္
- စိတ္က်န္းမာေရးစြမ္းအား က်ဆင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္အေနအထားက ပံုမွန္မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ တိက်တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ မရွိဘဲ ယိမ္းယိုင္ ယိုယြင္းၿပီး ကေယာင္ကတမ္း ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကရိကထမ်ားေနေသာစိတ္
- ဟိုဟာလုပ္ရဦးမယ္၊ ဒီဟာလည္း လုပ္လို႔မၿပီးေသးဘူး။ ေနာက္ထပ္ ဟိုတစ္ခုကိုလည္း လုပ္ခ်င္ေနတယ္ စတဲ့ စိတ္ထဲမွာ စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္း အလုပ္မ်ားၿပီး အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
က႐ုဏာစိတ္
- ဆင္းရဲတဲ့ ဒုကၡိတ၊ သတၱ၀ါေတြကို ျမင္ရ၊ ၾကားရရင္ သနားၾကင္နာတတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ကေရာေသာပါးစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္အလ်ဥ္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ အမီလိုက္ၿပီး အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကေရာ္ကမည္စိတ္
- လူလူခ်င္းဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈမရွိတဲ့ စိတ္အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနရင္ စိတ္အဆင့္အတန္း နိမ့္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ခံရမယ့္ စိတ္အဆင့္။
ကလီကမာစိတ္
- တည္တည္တံ့တံ့ မဟုတ္ဘဲ ညစ္ပတ္ လိမ္လည္ခ်င္တဲ့စိတ္ အနည္းငယ္ ေရာေႏွာပါ၀င္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ကေလကေခ်စိတ္
- စိတ္အဆင့္အတန္း နိမ့္က်တဲ့၊ ေအာက္တန္းက်တဲ့၊ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္မိေနမွန္းမသိတဲ့ အသိဉာဏ္ ေခါင္းပါးလြန္းတဲ့ စိတ္အဆင့္။