ထင့္ေသာစိတ္
- ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မရွိဘဲ သံသယျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ေသာစိတ္
- မုဆိုးေတြဟာ သားေကာင္ကိုလိုခ်င္ရင္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ၿပီး ဖမ္းတယ္။ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ၀င္လာတဲ့ သားေကာင္ဟာ အသက္ရွင္လ်က္ ျပန္ထြက္ဖို႔မရွိေတာ့ဘူး။ လူမုဆိုးေတြဟာလည္း ႐ိုးအတဲ့သူေတြ၊ အသိဉာဏ္ဗဟုသုတ မရွိတဲ့သူေတြ၊ လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္ ျပင္းထန္တဲ့သူေတြကို ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ လိမ္ညာ ျမႇဴဆြယ္တဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ၿပီး ဖမ္းတယ္။
ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ေရာက္လာတဲ့လူကေတာ့ ဘ၀ပ်က္ၿပီ။ စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္တဲ့ စိတ္အလုပ္မွာလည္း စိတ္ေထာင္ေခ်ာက္ရွိတယ္။ သိစရာရွိတာေတြကို သိလို႔ရလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ သာယာေက်နပ္မႈဟာ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ စ၀င္မိတာပဲ။ သာယာတဲ့ခံစားမႈ ျဖစ္လိုက္တာဟာ ၾကားျဖတ္စိတ္ကို လက္ခံၿပီး ယူမိတာပဲ။ ဒါဟာ စိတ္ေထာင္ေခ်ာက္။
ေထာင္လႊားစိတ္
- ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း၊ ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း၊ အလြန္မာနႀကီးျခင္း၊ လူသားခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံ အႏိုင္က်င့္တဲ့ စိတ္ေတြ ေရာေႏွာပါ၀င္တဲ့ ေမာက္မာစိတ္အဆင့္။
ေထာင့္ေစ့ေသာစိတ္
- အဆက္မျပတ္ စစ္ေဆး ဂ႐ုစိုက္ေနလို႔ ဟာကြက္လံုး၀မရွိဘဲ စည္းကမ္းနဲ႔အညီ စနစ္တက် တိတိက်က် ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေထာင့္မက်ိဳးေသာစိတ္
- မျပည့္တဲ့အိုး ေဘာင္ဘင္ ခတ္တတ္တယ္တဲ့။ မိမိကိုယ္မိမိ အထင္ႀကီးၿပီး ေဆာင့္ႂကြားႂကြား ျပဳမူတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ အံ၀င္ဂြင္က် မျဖစ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ေထာင္းေထာင္းေၾကသြားေသာစိတ္
- လူအျဖစ္နဲ႔ လူေတြထဲမွာေနၿပီး လူေတြရဲ႕ျပႆနာေပါင္းစံုကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလူးအလိမ့္ ခံေနရတဲ့သူဟာ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ေမာပန္းႏြမ္းလ် ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္အေျခအေန။ (ပင့္ကူေလးတစ္ေကာင္ရဲ႕ အိမ္ကို ဘယ္လို ဖ်က္ဖ်က္၊ ဘယ္ႏွစ္ခါဖ်က္ဖ်က္ ပင့္ကူေလးက အသက္ရွင္ေနေသးရင္ ဖ်က္စီးခံရလို႔ ပ်က္သြားတဲ့အိမ္ကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေဆာက္တာကို သင္ခန္းစာယူပါ။ ယိုင္လဲရင္ ျပန္ထပါ။ အသက္ရွင္လ်က္ က်န္ေနေသးတဲ့ လက္က်န္အခ်ိန္ေတြကို တက္ႂကြလန္းဆန္းတဲ့ စိတ္အသစ္နဲ႔ ေထာင္းေထာင္းေၾကေနတဲ့ စိတ္ကို ျပဳျပင္လိုက္ပါ။)
ေထာင္းေထာင္းထေသာစိတ္
- ယိမ္းယိုင္လဲက်ျခင္းမရွိ၊ မေရမရာေတြေ၀ ေငးေမာျခင္းမရွိ၊ စိတ္ရဲ႕ခဏေလးျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္ကို သတိထား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ခြန္အားျဖစ္ေစတဲ့ ထက္သန္တက္ႂကြစိတ္ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို အဆက္မျပတ္ တန္ဖိုးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ထိုင္းထိုင္းမႈိင္းမိႈင္းစိတ္
- လန္းဆန္းတက္ႂကြျခင္းမရွိတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေနေတာ့ အလုပ္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးေအာင္ ထက္ထက္သန္သန္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ အသံုးမ၀င္တဲ့ စိတ္အေနအထား။