ေထာက္လွမ္းစိတ္
- သိစရာရွိတာေတြထဲက သိသင့္တာကို သိခ်င္လို႔ စံုစမ္းေနတဲ့စိတ္။ မိမိစိတ္ထဲကို ၀င္လာတဲ့ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္နဲ႔ ထိေတြ႕ၿပီး ခံစားမႈ တစ္ခု ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာကို သိေနလို႔ ၾကားျဖတ္၀င္လာမယ့္စိတ္ကို ေထာက္လွမ္းေရးအသိနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ထိုက္ထိုက္တန္တန္စိတ္
- လိုခ်င္တဲ့အရာရဲ႕ အဆင့္၊ တန္ဖိုး ပမာဏ အတိုင္းအတာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီး မိမိဘက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ စိုက္ထုတ္ ႀကိဳးစားေပးရမယ့္ စိတ္အတိုင္းအတာကလည္း ညီတူညီမွ် ျဖစ္ေပးရမယ့္ စိတ္အဆင့္။
ထင္ေပၚေနတဲ့စိတ္
- လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ကို စနစ္တက် ပီပီျပင္ျပင္ အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူရဲ႕ လုပ္အားနဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြဟာ လုပ္သင့္တာကို မလုပ္ဘဲ အေခ်ာင္ခိုေနတဲ့သူထက္ အစစအရာရာသာၿပီး ေပၚလြင္ထင္ရွားေနတဲ့ စိတ္အရည္အခ်င္း။
ထင္ေယာင္ထင္မွားစိတ္
- ခံစားမႈအပါအ၀င္ စိတ္သေဘာရဲ႕ သဘာ၀ကိုက ခဏေလးပဲ ျဖစ္ခြင့္ရွိတာပါ။ တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုပဲ ၀င္ခြင့္ရတဲ့ အာ႐ံုနဲ႔ စိတ္၊ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္ေလးမွာ မျဖတ္ေတာက္ႏိုင္လို႔ ခံစားမႈၾကာတယ္ဆိုၿပီး ထင္မွတ္မွားေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။ တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခု ျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့ စိတ္ရဲ႕သဘာ၀ကို သေဘာမေပါက္လို႔သာ ခံစားမႈေတြ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေနတယ္ဆိုၿပီး ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။ (ထင္ေယာင္ထင္မွားနဲ႔ ထင္မွတ္မွားဆိုတဲ့ စကားလံုး အဓိပၸာယ္ကိုက ထင္ေနတာသာျဖစ္လို႔ အတိအက် မွန္တယ္လို႔ အေျဖမထြက္ပါဘူး။)
ထင္ရာစိုင္းစိတ္
- စိတ္ရဲ႕သဘာ၀ကိုက ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိရင္ ပ်ံ႕လြင့္တတ္တဲ့သေဘာ ရွိတယ္။ စိတ္ထဲကို ၀င္လာသမွ် စိတ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိဘဲ လႊတ္ေပးထားရင္ေတာ့ ျမင္းေဇာင္းထဲက ေျပးထြက္ခ်င္ေနတဲ့ ျမင္းေတြကို ေဇာင္းထဲက လႊတ္ေပးလိုက္သလို၊ ေလွာင္အိမ္ထဲက ငွက္ေတြကို လႊတ္ေပးလိုက္သလို သြားခ်င္ရာသြား၊ ေရာက္ခ်င္တဲ့ေနရာေရာက္၊ လုပ္ခ်င္တာေတြလုပ္မိၿပီး ျဖစ္ခ်င္ရာေတြ ျဖစ္ကုန္တဲ့အထိ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ထင္ရွားေသာစိတ္
- ထင္ရွားတဲ့စိတ္ကို လက္ေတြ႕သိျမင္ခ်င္ရင္ မိမိရဲ႕စိတ္ကို သတိနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ၾကည့္ပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ ပါတယ္။ စိတ္ေတြရဲ႕အလ်ဥ္၊ စိတ္ေတြရဲ႕ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနတဲ့သေဘာ၊ စိတ္ကို စိတ္အသိနဲ႔ၾကည့္မွ သိျမင္ရတဲ့ စိတ္အေနအထား၊ စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္မႈ အားေကာင္းလာရင္ စိတ္နဲ႔ ေစတသိက္ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို အမွန္အတိုင္း ထင္ထင္ရွားရွား သိလာတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ထင္ဟပ္ေသာစိတ္
- စူးနစ္တဲ့ အလင္းေရာင္တစ္ခုဟာ တန္ျပန္မႈအရည္အခ်င္းရွိတဲ့ မွန္ေပၚမွာ က်ေရာက္ရင္ မွန္က တစ္ဆင့္ ေနာက္ထပ္ တစ္ေနရာမွာ အလင္းရဲ႕ထပ္ပြား အလင္းတစ္ခု ထပ္ဆင့္ ထင္ဟပ္ေစတယ္။ မိမိရဲ႕ ႐ိုးသားသန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္တဲ့ အျပဳအမူ အေျပာအဆို လႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ တစ္ဘက္သားအတြက္ အက်ိဳးရွိခဲ့ရင္ အဲဒီတစ္ဘက္သားက တစ္ဆင့္ အျခားအျခားေသာ လူသားေတြဆီကိုပါ ႐ိုးသားသန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္မႈေတြ ထပ္ဆင့္ပြား ထင္ဟပ္သြားေစမယ့္ စိတ္အေနအထား။