ကႀကီး အကၡရာ ကေန အ အကၡရာ အထိ နာမည္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား၊ မိမိစိတ္ထဲကို ၀င္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ခုတည္းပဲ ၀င္ခြင့္ရတာ စိတ္ရဲ႕သဘာ၀။

၀င္ခြင့္ရတဲ့ စိတ္မွန္သမွ်ဟာလည္း ၀င္လာၿပီးတာနဲ႔

ခ်က္ခ်င္း မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါလည္း စိတ္သဘာ၀။

စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္တဲ့ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တဲ့ေနရာမွာ မိမိစိတ္ထဲ ၀င္ခြင့္ရတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္ကိုသာ ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းေပး႐ံုပဲ။

အမ်ားႀကီးကို ထိန္းရမွာ မဟုတ္ဘူး။

စိတ္တစ္ခုတည္းကိုသာ ဆက္တိုက္ ထိန္းေပးေနရမွာ။

မိမိစိတ္ထဲကို ဘယ္လို အကၡရာေခါင္းစဥ္ နာမည္နဲ႔ စိတ္အမ်ိဳးအစား ၀င္ေရာက္ ျခယ္လွယ္ေနလဲ?

စိတ္ထဲမွာရွိလာတဲ့ စိတ္နာမည္ကို သိရင္ အကၡရာစဥ္ထဲမွာ ရွာၾကည့္!

ရွာလို႔ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ ရွာခဲ့တဲ့စိတ္အမ်ိဳးအစားက မိမိစိတ္ထဲမွာ မရွိေတာ့ဘဲ ေနာက္တစ္ခုေရာက္ေနတာ သတိ ထားမိလိမ့္မယ္။

၀င္လာသမွ် စိတ္ေတြကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနရင္ စိတ္ခ်င္းစိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕ၿပီး ခံစားေနရတဲ့ အက်ဥ္းအက်ပ္ ထဲက လြတ္ေျမာက္ၿပီးသား ျဖစ္ေနတာကို ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕သိလာလိမ့္မယ္။

စိတ္ကိုေကာင္းေအာင္ ျခယ္လွယ္တဲ့ ေစတသိက္ေတြ၊

စိတ္ကိုမေကာင္းေအာင္ ျခယ္လွယ္တဲ့ ေစတသိက္ေတြ၊

ေကာင္းတဲ့ စိတ္ကိုေရာ၊

မေကာင္းတဲ့ စိတ္ကိုေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ျခယ္လွယ္တဲ့ ေစတိသိက္ေတြ အကုန္လံုးကို ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ဖူးတယ္။

ခံစားဖူးတယ္။

ကႀကီးအကၡရာကေန အ အကၡရာအထိ နာမည္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ စိတ္အမ်ိဳးအစား အကုန္လံုးကို ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ဖူးတယ္။

ခံစားဖူးတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၄၁ႏွစ္

ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဇာတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာကို ကိုယ္တိုင္ေရးခဲ့၊ ဖန္တီးခဲ့သူ ဆိုေတာ့

ဇာတ္လမ္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူဆိုး၊ လူေကာင္း၊

လူညစ္ပတ္၊ လူသန္႔ရွင္း၊

ေယာက္်ား၊ မိန္းမ အကုန္လံုးရဲ႕ ခႏၶာငါးပါးအေၾကာင္းနဲ႔ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြရဲ႕ အေၾကာင္းေတြကို သိေပးရင္း၊ သိေအာင္လုပ္ခဲ့ရင္း သူတစ္ပါးအတြက္ေရာ၊

ကိုယ့္အတြက္ပါ သိခဲ့၊ ခံစားခဲ့၊ လိုခ်င္တပ္မက္ခဲ့၊ စြဲလမ္းခဲ့၊ ရေအာင္ယူခဲ့ရတဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

တစ္ခါတေလ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္ေတြကို စမ္းသပ္တဲ့အေနနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး သိၾကည့္၊ ခံစားၾကည့္၊ ျဖစ္ၾကည့္ခဲ့တာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိခဲ့ဖူးတယ္။

ထြက္လာတဲ့အေျဖကေတာ့ စိတ္ဆိုတာ တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ခြင့္ရွိတယ္။ ျဖစ္ခြင့္ရတဲ့ စိတ္ေတြအကုန္လံုးဟာလည္း သိၾကည့္ေနရင္းနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း မရွိေတာ့ဘူး။ ဆိုေတာ့ ထိန္းသိမ္းေပးရမွာက တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္ကိုပဲ။

« Previous Chapter

Next Chapter »