အာ႐ံုကိုထိေတြ႕ေသာစိတ္
- မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ဆိုတဲ့ ပစၥည္းေျခာက္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးဟာ လူေတြရဲ႕ စိတ္ကို အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕တဲ့သေဘာ။ (ဖႆ)
အာ႐ံုေျခာက္ပါးထဲက စိတ္အမ်ိဳးအစားနဲ႔ စိတ္ကိုလာထိတဲ့ အရွိန္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ခံစားမႈ အျပင္းအေပ်ာ့ကို ျဖစ္သြားေစတယ္။
အာ႐ံုခံေနေသာစိတ္
- စိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ သိမွတ္ရင္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိတ္တစ္ခုခုကို အာ႐ံုယူေလ့လာေနတဲ့ စိတ္သေဘာ။
အာ႐ံုစူးစိုက္ေနေသာစိတ္
- အာ႐ံုတစ္ခုတည္းအေပၚမွာသာ စိတ္ကို စူးစိုက္ထားၿပီး ေဘးကို ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမရွိေအာင္ သတိထားၿပီး ေလ့က်င့္ေနတဲ့စိတ္။
အာ႐ံုေစာေနေသာစိတ္
- လိုခ်င္မႈ၊ ျဖစ္ခ်င္မႈေတြ လြန္ကဲလြန္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ် အရာရာဟာ ေႏွးေကြး ေနာက္က်ေနၿပီး မိမိစိတ္က ျမန္ေနတဲ့ စိတ္ပံုစံ။
အာ႐ံုကိုတြယ္ၿငိေနေသာစိတ္
- အာ႐ံုကို လာထိလို႔ ခံစားတဲ့အဆင့္ကေက်ာ္ၿပီး၊ လိုခ်င္တဲ့အဆင့္ကေန စြဲလမ္းၿငိတြယ္တဲ့ အဆင့္ထိ ေရာက္သြားၿပီဆိုေတာ့ မရရေအာင္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားရင္း ပင္ပန္းတဲ့ဒုကၡေတြ ေရာက္ေတာ့မယ့္ စိတ္အဆင့္။
အာ႐ံုထားထားေသာစိတ္
- လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္မွာ ျပဳလုပ္ေနဆဲ အလုပ္တစ္ခုအေပၚမွာပဲ မိမိရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္စိတ္ကို အာ႐ံုထားထားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အာ႐ံုျပဳေနေသာစိတ္
- သိစရာရွိတာေတြထဲက သိကိုသိရမယ့္ က်င့္စဥ္အသိဉာဏ္ေတြကို စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ သိက်င့္လို႔ ရတဲ့အခါေတြမွာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို အာ႐ံုျပဳၿပီး မိမိသိက်င့္လို႔ ရရွိတဲ့ အသိဉာဏ္ကို ပူေဇာ္ေနတဲ့စိတ္။
အာ႐ံုေျပာင္းသြားေသာစိတ္
- ဒီလိုလုပ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးေပမယ့္ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ အစီအစဥ္ကို ထပ္မံေတြ႕ရွိလို႔ မူလအစီအစဥ္ကေန အာ႐ံုသစ္ဆီကို ေျပာင္းေရႊ႕သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အာ႐ံုမ်ားေနေသာစိတ္
- ဟိုဟာလည္း လုပ္ခ်င္၊ ဒီဟာကိုလည္း ၿပီးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသး၊ အလုပ္ခ်ိန္ကလည္း ကုန္ခါနီးေနၿပီ။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္ဟာကို ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္း ဆံုးျဖတ္လို႔ မရေတာ့ဘဲ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္သြားတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အာ႐ံုျဖတ္လိုက္ေသာစိတ္
- ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတဲ့ေနရာမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ သက္သက္သာသာျဖစ္ေနရင္ ဘာ့ေၾကာင့္လဲလို႔ စံုစမ္းၾကည့္။ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ် အာ႐ံုေတြဟာ သူနဲ႔မဆိုင္သလို ျဖတ္ထားႏိုင္လို႔ပဲ။
အာ႐ံုအေပၚမွာ အထပ္ထပ္အခါခါ သံုးသပ္ေနေသာစိတ္
- သိကိုသိရမယ့္ အသိတစ္ခုကို သိလို႔ရေအာင္ က်င့္စဥ္စည္းကမ္းနဲ႔ သိၾကည့္ရင္း၊ သိလို႔ရေတာ့မလို ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ မိမိသိရမယ့္ အသိဟာ ဒီအသိဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ အာ႐ံုကို သိၾကည့္ရင္းနဲ႔ သိမႈအေပၚမွာ အထပ္ထပ္အခါခါ သံုးသပ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အာလာပသလႅာပစိတ္
- ေရာက္ရွိေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အဆင္ေျပေအာင္ ၾကံဳတဲ့လူကို ၾကံဳသလို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေျပာင္းေရႊ႕ ဆက္ဆံေပးတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အာသာငမ္းငမ္းစိတ္
- ဣေျႏၵပ်က္ေလာက္ေအာင္ လိုခ်င္စိတ္ ျပင္းထန္လြန္းတဲ့သူရဲ႕ အရွက္မရွိေတာ့တဲ့ စိတ္အဆင့္။
အာသီသျပင္းထန္ေသာစိတ္
- ျဖစ္ခ်င္တာကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔ရတဲ့နည္းအတိုင္း ျဖစ္ခ်င္စိတ္ကို အေျခခံၿပီး တက္ႂကြ၊ ထက္သန္စြာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ ျပင္းထန္စိတ္။