အရွိတရားကိုသိေသာစိတ္
- မတည္ျမဲျခင္းဆိုတာ ရွိတယ္။ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းဆိုတာ ရွိတယ္။ အရာရာဟာ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနတယ္ဆိုတာ ရွိတယ္။ သဘာ၀သေဘာတရားေတြရဲ႕ အရွိတရားကို အရွိအတိုင္း သိတဲ့စိတ္။
အရွက္ႀကီးေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အရွက္ခြဲတတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အရွက္တကြဲျဖစ္သြားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အရွက္မရွိေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အရွက္နည္းေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အရွက္ရသြားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အ႐ိႈက္ထိသြားေသာစိတ္
- ျပင္းထန္တဲ့ ခံစားမႈႀကီးကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ စိတ္တစ္ခုက မိမိစိတ္ထဲကို အရွိန္ျပင္းစြာ တိုက္႐ိုက္ ထိသြားတဲ့အခါမွာ ဒူးေထာက္ ျပဳတ္က်သြားသလို ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အရွိန္ရေနေသာစိတ္
- ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္၊ လုပ္သက္ရလာတဲ့အခါမွာ အလုပ္က သင္ေပးလိုက္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ရဲ႕ အားထုတ္မႈေတြ၊ အံ၀င္ဂြင္က် ျဖစ္သြားရင္ အရွိန္ေကာင္းလာတဲ့စိတ္။
အရွိန္လြန္သြားေသာစိတ္
- အသိနဲ႔သတိ မရွိရင္၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အရွိန္လြန္တတ္တဲ့ စိတ္သဘာ၀။ (ဘယ္လိုအရွိန္မ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသိနဲ႔သတိ ထိန္းခ်ဳပ္မွသာ အရွိန္ရဲ႕ အရွိန္ဟာ အညီအမွ်ျဖစ္တာ။)
အရွိန္ေသသြားေသာစိတ္
- ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူးဆိုရင္ စိတ္နဲ႔အတူ လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ပါ ရပ္သြားတတ္တဲ့သေဘာ။
အရွိန္သတ္လိုက္ေသာစိတ္
- မွားယြင္းစြာ လက္ခံထားတာေတြကို မွားမွန္းသိလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေလွ်ာ့ခ် ရပ္ပစ္လိုက္တဲ့စိတ္။
အရွိန္အဟုန္ႀကီးမားေသာစိတ္
- ေနရာအႏွံ႔ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ တစ္စစီ လြင့္ေမ်ာေနတဲ့ စိတ္ေတြကို၊ အသိနဲ႔သတိ စိတ္ပူးေပါင္းၿပီး ခ်က္ခ်င္း စုစည္းႏိုင္တာဟာ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ အသိနဲ႔သတိရဲ႕ အရွိန္အဟုန္ႀကီးမားတဲ့ စိတ္စြမ္းအားေၾကာင့္ပဲ။
အ႐ံႈးခံလိုက္ေသာစိတ္
- အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ တန္ဖိုးအရွိဆံုးအရာဟာ ဘာလဲဆိုတဲ့အေျဖကို သိသြားၿပီဆိုရင္ မေသခ်ာတဲ့ေနရာမွာ ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ လက္ရွိ စိတ္အရင္းအႏွီးကို အ႐ံႈးခံ စြန္႔လႊတ္လိုက္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
အ႐ံႈးေပးလိုက္ေသာစိတ္
- ဘယ္လိုယွဥ္ၿပိဳင္လို႔မွ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာကိုသိၿပီး စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္တဲ့စိတ္။
အရႊတ္အေနာက္သန္ေသာစိတ္
- လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားေသာ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ (ဒါေပမယ့္ အက်ီစားသန္ ရန္ျဖစ္တဲ့အဆင့္ မေရာက္ေအာင္ေတာ့ သတိထားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တဲ့စိတ္။)
အရႊန္းေဖာက္တတ္ေသာစိတ္
- လူရႊင္ေတာ္စိတ္ရွိတဲ့ သူေတြဆီမွာ ရွိတတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အလဟႆျဖစ္သြားေသာစိတ္
- မိုးလြန္မွထြန္ခ်၊ သဲထဲေရသြန္ ဆိုတဲ့စကားပံုေတြဟာ ဘာမွလုပ္လို႔မရေတာ့တဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြကို ေဖာ္ျပတာေတြပဲ။ အခ်ိန္အခါနဲ႔ အေျခအေနကို မသံုးသပ္ရင္၊ မေလ့လာရင္၊ အသံုးမခ်တတ္ရင္၊ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ခြင့္မရေတာ့တဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈစိတ္။