အကာစိတ္
- တစ္စံုတစ္ခုကို အႏၲရာယ္မက်ေရာက္ေစဖို႔ အေပၚကေန အကာအရံ ကာေပးထားတဲ့စိတ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက အထဲက အႏွစ္ မပါဘဲ အေပၚယံေလးမွာပဲ အကာရွိေနတဲ့စိတ္။
အကုသိုလ္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အကူအညီေပးခ်င္ေနေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
အကူးအေျပာင္းျမန္လြန္းေသာစိတ္
- စိတ္ဆိုတဲ့အရာကိုက အေျပာင္းအလဲေတြ၊ အေရႊ႕အေျပာင္းေတြနဲ႔ အဆက္မျပတ္ တရစပ္ျဖစ္ေနရတဲ့ သဘာ၀ သေဘာတရား ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။
အကဲခတ္ေနေသာစိတ္
- မိမိစိတ္က မိမိသိၾကည့္ေနတဲ့ ေနရာမွာရွိရဲ႕လား? မိမိရဲ႕စိတ္က ၀င္လာသမွ် အာ႐ံုေတြအေပၚမွာ ဘယ္လိုႏွလံုးသြင္းေနလဲ? ဒါမွမဟုတ္ ခံစားေနသလား? မိမိစိတ္ကို မိမိအသိဉာဏ္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေလ့လာျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊ လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေပးျခင္း စတဲ့ စိတ္အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
အကဲျဖတ္မရစိတ္
- မိမိစိတ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ အကဲျဖတ္တာ မကၽြမ္းက်င္ဘူးဆိုရင္ မိမိစိတ္ဟာ ဘယ္လိုအေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ပ်ံ႕လြင့္ ပ်က္စီးေနမယ္ဆိုတာ အေျဖထုတ္ဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
အကိုးအကားအျပည့္အစံုနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားေသာစိတ္
- တိက်ျပည့္စံုတဲ့ စာေပဗဟုသုတနဲ႔ လက္ေတြ႕အားထုတ္သူေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၿပီး ကိုယ္တိုင္ သိက်င့္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ သီအိုရီနဲ႔ လက္ေတြ႕က်မႈ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေနတဲ့ အသိစိတ္အစစ္။
အေကာက္ၾကံေနေသာစိတ္
- တစ္စံုတစ္ရာကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီး ဒုကၡေပးဖို႔၊ အေကာက္အေကြ႕ ဉာဏ္မွန္သမွ်၊ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္၊ ဉာဏ္ညစ္ပတ္မ်ိဳးစံု ထုတ္သံုးၿပီး အကြက္ဆင္ ၾကံစည္ေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
အကင္းပါးေသာစိတ္
- ထက္ျမက္ပါးနပ္တဲ့ သူေတြဆီမွာရွိတဲ့ ခ်က္ဆိုနားခြက္က မီးေတာက္တဲ့အသိ။ အရိပ္ျပလိုက္တာနဲ႔ ဘာအေကာင္လဲဆိုတာ ခ်က္ခ်င္းသိတဲ့ စိတ္အသိအမ်ိဳးအစား။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ေသာစိတ္
- ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ ျမင္ရရင္ေတာင္ တစ္၀က္ပဲယံု! ဆိုတဲ့စကားကို လက္ခံထားတဲ့သူေတြဆီမွာ ရွိတတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်ကို ခ်က္ခ်င္း မယံုတတ္တဲ့သူေတြဟာ ကိုယ္ေတြ႕အသိျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သိၾကည့္တဲ့ စိတ္အဆင့္။
အေကာင္းပကတိစိတ္
- အယူအဆအမွားေတြ၊ မွားယြင္းတဲ့ အမွတ္မွားေတြ လံုး၀ၿငိတြယ္ေနျခင္း မရွိေတာ့သလို၊ အပြန္းအပဲ့ အျပစ္အနာအဆာေတြ မရွိေတာ့သလို၊ ဒုကၡအႏၲရာယ္ေတြ ထိခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ မရွိေတာ့သလို၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
အေကာင္းျမင္တတ္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။