အေတြ႕အထိသေဘာကိုသိေသာစိတ္
- ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို ဖံုးထားတဲ့ အေရျပားနဲ႔ တစ္စံုတစ္ရာနဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့အေတြ႕အထိ။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြကေန မိမိစိတ္အသိကို တိုက္႐ိုက္လာထိတဲ့ အေတြ႕အထိ။ ဒီအေတြ႕အထိ ႏွစ္မ်ိဳးထဲက ထိခ်က္ပိုျပင္းတာက စိတ္ကိုလာထိတဲ့ အထိပဲ။
အေတြးစိတ္
- အေတြးဆိုတာ အလကားရတဲ့ပစၥည္း၊ ပိုက္ဆံေပးစရာ မလိုဘူး။ အေတြးဆိုတာ ေတြးဖို႔ပဲ၊ ဘယ္သူ႔ဆီကမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းစရာ မလိုဘူး။ အေတြးဆိုတာ အကန္႔အသတ္၊ အတားအဆီး မရွိဘူး။ အေတြးဆိုတာ လူတိုင္းရထားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ခုပဲ။ အေတြးဆိုတာ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ လူႀကီး၊ ကေလး လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး လူသားမွန္ရင္ အေတြးကို ႀကိဳက္ၾကတယ္။ အေတြးဆိုတာ တကယ္ျဖစ္ေနတာလို႔ စိတ္ထဲထားၿပီး ေတြးလို႔ရသေလာက္ စိတ္သက္သာေအာင္ လုပ္ႏိုင္လို႔ အေတြးကို ႀကိဳက္ၾကတယ္။ အေတြးဆိုတာ မိမိသေဘာနဲ႔ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ အလြတ္လပ္ဆံုး၊ အဆံုးစြန္အထိ ေတြးႏိုင္လို႔ အေတြးကို ႀကိဳက္ၾကတယ္။ အေတြးဆိုတာ ဘာပဲလုပ္ေနလုပ္ေန ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး ေတြးေနလို႔ရတယ္။ အေတြးဆိုတာ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့သူေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ မျဖစ္ေသးတဲ့သူေတြ၊ မိမိျဖစ္ခ်င္တဲ့ဘက္ကို စိတ္ႀကိဳက္ဆြဲယူၿပီး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေတြးလို႔ရတယ္။ အေတြးဆိုတာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးသမွ်ေတြထဲက ႀကိဳက္ခဲ့တဲ့ ခံစားမႈအေဟာင္းကို သတိရရင္လည္း အေတြးအကူအညီနဲ႔ ခံစားမႈကို အသစ္လုပ္ၿပီး ေတြးလို႔ရတယ္။ အေတြးဆိုတာ လူကၿငိမ္ေနေပမယ့္ အေတြးစိတ္က အဆာလိုက္ရွာၿပီး ေတြးေနတတ္တယ္။ အေတြးနဲ႔လြတ္တဲ့လူဆိုတာ ရွိကိုမရွိႏိုင္ဘူး။ အဲဒီအေတြးေၾကာင့္လည္း လူေတြဒုကၡေရာက္ေနတာ။ မိမိေတြးေနတဲ့ အေတြးကပဲ မိမိကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ေနတာပဲ။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕ စိတ္ဆင္းရဲ ဒုကၡျဖစ္ေနရတဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ေတြ မ်ားေနတာလည္း ေတြးေနလို႔ပဲ။