အစီအစဥ္ေကာင္းေသာစိတ္
- ေသခ်ာတာ ဘာမွမရွိတဲ့ လူ႔ေလာကမွာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိေနတဲ့အသိကို သတိနဲ႔ ပူးေပါင္းထူေထာင္ၿပီး ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းကသာ ေသခ်ာမႈကို ရေစတဲ့ စိတ္အစီအစဥ္ေကာင္း။
အစီအမံေကာင္းေသာစိတ္
- ေသခ်ာေအာင္ ျပင္ဆင္ရဦးမယ္ဆိုတဲ့ အသိထဲမွာ အစြဲပါးပါးေလး ပါေနတတ္တာကို သတိထားၿပီး ဘာပဲလုပ္လုပ္ သိေနတဲ့ ျပင္ဆင္မႈဟာ အစီအမံေကာင္းတဲ့ စိတ္အေနအထားပဲ။
အစုအေ၀းနဲ႔ေနခ်င္ေသာစိတ္
- သစၥာေလးပါးထဲက ဒုကၡရဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္းက သမုဒယတဲ့။ သမုဒယဆိုတာ သံေယာဇဥ္နဲ႔ တဏွာနဲ႔ အဓိပၸာယ္တူတူပဲ။ စိတ္ဆာေလာင္ျခင္း တစ္ခုေပါ့။ အစုအေ၀းနဲ႔ ေနခ်င္ေနတဲ့သူေတြကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း စိတ္ကိုေလွ်ာ့ၾကည့္ပါလို႔ အၾကံေပးပါရေစ။ (လူ႔ေလာကထဲကို လူအျဖစ္နဲ႔ စတင္ေရာက္ရွိလာတုန္းက မိမိတစ္ေယာက္တည္းပါ။ လူ႔ေလာကထဲက ျပန္ထြက္သြားတဲ့အခါမွာလည္း မိမိ တစ္ေယာက္တည္းပါ။)
အစစ္အမွန္ကိုသိေသာစိတ္
- အရာရာဟာ ခဏေလးပဲဆိုတဲ့ သဘာ၀အမွန္တရားကို သိေနတဲ့သူေတြ စိတ္သက္သာၾကတယ္။ အာ႐ံုေတြ ရွိေနလို႔ စိတ္ခ်င္းစိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕ၿပီး ခံစားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာကို သိေနသူေတြဟာ ခံစားေနတဲ့စိတ္ကို အလိုမလိုက္မိေအာင္ သတိနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာဟာ အစစ္အမွန္သေဘာကို သိေနတဲ့စိတ္ပဲ။ လူျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနၾက ရတာကိုသိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လိုခ်င္တပ္မက္တဲ့ စိတ္ရဲ႕ဒုကၡေပးတာ မခံရေအာင္ သတိနဲ႔ဆင္ျခင္ေနတာဟာ အစစ္အမွန္သေဘာကို သိေနတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ပဲ။ မိမိ သိက်င့္ၾကည့္ေနတဲ့ အသိကိုလည္း သာယာေက်နပ္တဲ့ အစြဲတစ္ခု ျဖစ္မသြားေအာင္ သတိနဲ႔ေနႏိုင္တာဟာ သဘာ၀အစစ္အမွန္ကို သိသြားတဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ပဲ။
အစဥ္တစိုက္စိတ္
- လူ႔ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြဟာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆက္မျပတ္ အစဥ္တစိုက္ သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ေနၾကတာ လံုး၀မရပ္ဘူး။ ပစၥည္းေျခာက္ခုေၾကာင့္လည္း အာ႐ံုေျခာက္ပါးဟာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု မရပ္မနား အဆက္မျပတ္ အစဥ္တစိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ျဖစ္ေပၚ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနၾကတာ လံုး၀မရပ္ဘူး။ ခံစားေနတဲ့စိတ္၊ မွတ္သားတဲ့စိတ္၊ သိတဲ့စိတ္၊ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့စိတ္ေတြဟာလည္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အစဥ္တစိုက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာ လံုး၀မရပ္ဘူး။ အခ်ိန္ဆိုတဲ့ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္စဥ္ႀကီးကလည္း အစဥ္တစိုက္ ခ်ီတက္ေနတာ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ရပ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မိမိခႏၶာကိုယ္နဲ႔ မိမိစိတ္နဲ႔ အခ်ိန္ဆိုတာေတြရဲ႕ အစဥ္တစိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနတဲ့ သဘာ၀သေဘာေတြအတိုင္း မိမိရဲ႕ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ အသိဟာလည္း အျပတ္အလပ္ မရွိေအာင္ အစဥ္တစိုက္ သိမွတ္ေနတဲ့ စိတ္အဆင့္။
အစဥ္မျပတ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနေသာစိတ္
အစဥ္လိုက္အတိုင္းသာျဖစ္ေပၚေနေသာစိတ္
အစဥ္အလာသေဘာကို သိေနေသာစိတ္