ေမး - ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေက်နပ္တယ္ဆိုတာ ဘ၀င္ျမင့္တာလား?
ေျဖ - မဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္မႈကို ႀကိဳက္တာ။

ဘ၀င္ျမင့္တဲ့စိတ္ကို မႀကိဳက္ဘူး။

စိတ္ေတြထဲမွာ ဘ၀င္ျမင့္တဲ့စိတ္ကို မႀကိဳက္တဲ့စိတ္က အစြဲျဖစ္ၿပီး မုန္းတာ။

ဘ၀င္ျမင့္တဲ့လူနဲ႔ ခင္ရမွာ သိရမွာကို မလုိလားဘူး။ အဲဒီစိတ္ကို စြဲတာ။

ေမး - ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီေလာက္ထိ အစြဲေတြမ်ားသြားတာလဲ?

ဘာျဖစ္လို႔ အရာရာကို အစြဲေတြျဖစ္ျဖစ္သြားတာလဲ?

ေျဖ - သိစရာေတြကို သိခ်င္လို႔ ရွာရင္း၊ ရွာေဖြတာကို အစြဲျဖစ္ၿပီး သိၿပီးရင္း သိခ်င္တာကို စြဲတာ။

ဒီဘ၀လူျဖစ္ခြင့္ရေနတုန္း တန္ေအာင္ေနမယ္ဆိုတဲ့ အသိကို အစြဲျဖစ္ၿပီး၊

စိတ္တိုင္းက် စြဲလမ္းတာမ်ိဳး။ အျမဲတမ္း ၿငိတြယ္ၿပီး ခံစားခ်င္ေနတာမ်ိဳး။

ခံစားခ်င္သလို ခံစားခြင့္ရွိတာကို သိသြားၿပီး အလြတ္လပ္ဆံုး ခံစားတဲ့စိတ္ကို စြဲသြားရင္း အစြဲေတြ မ်ားသြားတာထင္တယ္။

အတားအဆီးမရွိ အလြတ္လပ္ဆံုး ေတြးေနတာကိုေတာ့ အစြဲထဲမွာ အႀကိဳက္ဆံုးအစြဲပဲ။

ေမး - ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်ေတြ အားလံုးကို အေတြးအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းဆြဲယူၿပီး အက်င့္ျဖစ္သြားတဲ့ အစြဲေတြဟာ မိမိအတြက္ ဒုကၡေတြျဖစ္ေနတာကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ အတိအက် သိသြားတာလဲ?
ေျဖ - ရဟန္းဘ၀ေရာက္မွ အတိအက် အက်ယ္တ၀င့္ သိသြားတာ။

လူ႕ဘ၀တုန္းက ဒုကၡအျဖစ္ သိခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ အရာရာဟာ ခဏေလးပါလားလို႔ပဲ သိတာ။

အသံုးလိုတဲ့ စိတ္ကိုသာေရြးၿပီး အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေအာင္ စုစည္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး အသံုးမလိုတဲ့ စိတ္ေတြက်ေတာ့ ဆက္တိုက္ ဖယ္ထုတ္ရင္း ခဏေလးရဲ႕သေဘာကို အလုပ္လုပ္ရင္း သိသြားတာ။

ေမး - ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ရင္း သိတာမ်ိဳးလဲ?
ေျဖ - ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ ရွာေဖြတဲ့အလုပ္က

ကိုယ္မဟုတ္တဲ့ တျခားလူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြ၊ စိတ္ေတြကို အငွားယူၿပီး၊

ေနာက္ထပ္ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဖန္တီးတဲ့အလုပ္။

ခုရယ္၊ ခုငို၊ ခုေဒါသထြက္၊ ခု၀မ္းနည္း၊ တစ္ေန႔တည္းထဲမွာ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးစံုကို အစစ္လို႔ထင္ေအာင္ အတု လုပ္ျပရတာေတြ အားလံုးဟာ ခဏေလးေတြခ်ည္းပဲ။

ေမး - အတုလုပ္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ေကာင္ရဲ႕ စိတ္တစ္ခုခုကို စြဲလမ္းတာမ်ိဳး ရွိခဲ့ဖူးလား?
ေျဖ - ရွိတယ္။ ဇာတ္လမ္းအရ ၿငိမ္းေအးမႈျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္စ႐ိုက္ကို အျပင္ဘ၀မွာပါ လိုခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ျဖစ္တယ္။
ေမး - ႐ုပ္ခႏၶာရယ္၊ ခံစားတဲ့စိတ္၊

မွတ္သားတဲ့စိတ္၊

သိတဲ့စိတ္၊

လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့စိတ္၊

ၿပီးေတာ့ အာ႐ံုေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျမင္တာေတြ၊ ၾကားတာေတြကို ငါနဲ႔တြဲၿပီး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ က်ဴးလြန္ေနတာကို ရဟန္းဘ၀ေရာက္မွ တကယ္သိေတာ့တယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္တာလား?

ေျဖ - ဟုတ္တယ္။