အခ်ိန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာ႐ံုထဲမွာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေမးခြန္းေတြ ေမးၾကည့္ေနတယ္။

ေမး - စိတ္ဆိုတာက အိပ္ေမာက်ေနတဲ့အခ်ိန္၊ ဘ၀င္က်ေနတဲ့အခ်ိန္ လုပ္စရာအလုပ္မရွိလို႔ သိတဲ့စိတ္က အနားရႏိုင္တယ္။ သက္သက္သာသာ ရွိႏိုင္တယ္။ ဟုတ္တယ္ေနာ္!
ေျဖ - ဟုတ္တယ္။
အခ်ိန္ဆိုတာကေတာ့ လံုး၀ရပ္နားျခင္းမရွိ။ အဆက္မျပတ္၊

တရစပ္၊

ဆက္တိုက္ ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္စဥ္ႀကီး တစ္ခုပဲ။

အဆက္မျပတ္ ဆက္တိုက္ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္စဥ္ႀကီးဟာ ဘယ္သူ႔ မ်က္ႏွာကိုမွ ငဲ့ညႇာေထာက္ထားျခင္း မရွိဘူး။

စိတ္အေနအထားကို ေလ့လာတုန္းကလို ငါဆိုတဲ့ နာမည္တပ္ၿပီး စြဲလမ္း ၿငိတြယ္လို႔ ဖယ္ရွားရတာေတြ၊

အသိေတြ၊ သတိေတြ တည္ေဆာက္ရတာေတြ၊

ၾကားျဖတ္စိတ္တစ္ခု ၀င္လာၿပီး ဒုကၡေပးတာေတြ၊

ကုသိုလ္ေတြ၊ အကုသိုလ္ေတြ မရွိဘူး။ သူ႔ကိုႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ ဘယ္လို သတ္မွတ္ သတ္မွတ္၊ အခ်ိန္ကေတာ့ လံုး၀ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ လံုး၀မရပ္ဘူး။

ဘယ္ေလာက္ပဲခ်မ္းသာ ခ်မ္းသာ၊ ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးမွာပဲေနေန၊ ဘယ္လိုနည္းစနစ္အသစ္ေတြပဲ ထြင္ ထြင္၊ ဘယ္သူဘာျဖစ္ျဖစ္၊ သူနဲ႔ မဆိုင္သလို ေနျပေနတယ္။

မေက်နပ္ရင္လည္း ႀကိဳက္သလိုလုပ္၊ ႀကိဳက္သလိုစမ္း၊ ႀကိဳက္သလိုလာ၊

အခ်ိန္ကေတာ့ အားလံုးကို ၀ါးမ်ိဳမွာပဲ။ ယိုယြင္းသြားေအာင္ ဖ်က္ပစ္မွာပဲ။ အိုေဟာင္းသြားေအာင္ တိုက္စားပစ္မွာပဲ။

အခ်ိန္ရဲ႕ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းကို ဘယ္သူကမွ ရင္ဆိုင္အန္တုႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

အခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပေပးတဲ့ နာရီဆိုတာကို စိန္ပဲစီစီ၊ ေရႊနဲ႔ပဲကြပ္ကြပ္၊ ဘယ္လိုစနစ္သစ္ေတြနဲ႔ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး တီထြင္ၿပီး ထုတ္ထုတ္၊ တစ္ေန႔မွာ (၂၄) နာရီပဲ ရွိတယ္လို႔သာ ေဖာ္ျပခြင့္ရတယ္။

(၁၂) ေနရာနားမွာ (၁၃) လို႔ ထပ္တိုးထားရင္ နာရီမဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ဘယ္သူမွလည္း လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။

ဆိုလိုတာက (၂၄) နာရီလို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ နာရီကိုသာ ေရာင္းေနၾကတာ။

နာရီထဲက အခ်ိန္ကို ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ ဒီကမာၻႀကီးထဲက ဘယ္ေနရာမွာ ရွိပါသလဲ?

ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕ (၂၄) နာရီေတြ ကုန္ဆံုးသြားတိုင္း ဘယ္လိုမွ ျပန္မရေအာင္ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ အတိတ္ကာလဆီကို ေရာက္သြားသလို၊ လက္ရွိအခ်ိန္၊ ယခုဆိုတဲ့ ပစၥဳပၸန္ကာလကလည္း

ယခုလို႔ ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ခ်က္ခ်င္း မရွိေတာ့ဘူး။