ကမာၻေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိၾကတဲ့ သက္ရွိသက္မဲ့ အရာ၀တၳဳအားလံုးဟာ အခ်ိန္ကာလသံုးမ်ိဳးနဲ႔ ပတ္သက္ေနၾကရတယ္။

မိမိဆီကို ေရာက္မလာေသးတဲ့အခ်ိန္ အနာဂတ္ကာလ (Future)

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ ပစၥဳပၸန္ကာလ (Present)

မိမိတို႔ဆီမွာ လံုး၀မရွိေတာ့တဲ့ အတိတ္ကာလ (Past)

ဒီအခ်ိန္သံုးခုထဲမွာ

မေန႔ကဆိုတဲ့အခ်ိန္က လံုး၀မရွိေတာ့လို႔ ေျပာစရာ မလိုေတာ့ဘူး။

မနက္ျဖန္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကလည္း မိမိဆီကို ေရာက္မလာေသးေတာ့ မေသခ်ာလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။

ဒီေန႔ ဆိုတဲ့ လက္ရွိအခ်ိန္ ပစၥဳပၸန္ကာလကို သိၾကည့္မယ္။

တစ္ေန႔မွာ (၂၄) နာရီ ရွိတယ္လို႔ တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ လူသားအားလံုးက တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူစြာ လက္ခံ သတ္မွတ္ ထားခဲ့ၾကတဲ့အခ်ိန္။

အဲဒီ တစ္ေန႔ရဲ႕ (၂၄) နာရီအခ်ိန္ကို ဘယ္ႏိုင္ငံမွာပဲေနေန၊ ဘာလူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္၊

ဘယ္ဘာသာကိုပဲ ကိုးကြယ္ ကိုးကြယ္၊

ေယာက္်ားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမပဲျဖစ္ျဖစ္၊

လူႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးပဲျဖစ္ျဖစ္၊

ဆင္းရဲတာေတြ၊ ခ်မ္းသာတာေတြ၊ ပညာတတ္တာေတြ၊ မတတ္တာေတြ၊

ဖယ္!

အဲဒီအခ်ိန္ကို ပိုက္ဆံေပးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ သံုးခ်င္သလို သံုးခြင့္ရွိတယ္။

ဟိုႏိုင္ငံမွာေနလို႔၊ ငါကပညာတတ္လို႔၊ (၂၆) နာရီ သံုးမယ္ဆိုၿပီး အခြင့္အေရး ပိုယူလို႔ မရဘူး။

မင္းက ဆင္းရဲတယ္၊ ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ေနလို႔ နာရီ (၂၀)ပဲ သံုးကြာလို႔ ဘယ္သူကမွ အမိန္႔ထုတ္လို႔ မရဘူး။

(၂၄) နာရီဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကို လူတိုင္းသံုးခြင့္ရွိတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအလကားရတဲ့ (၂၄) နာရီကို တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကရဲ႕လား?

မသံုးျဖစ္ခဲ့ဘူး၊ သံုးရေကာင္းမွန္း မသိခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္ဟာ အလကားရေပမယ့္ အစားျပန္မရတဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈက ႀကီးတယ္ေနာ္။