ယမ္းပံုမီးက်ေပါက္ကြဲသြားေသာစိတ္
- ယမ္းဆိုတာ အခ်ိန္မေရြး မီးထေတာက္ ေပါက္ကြဲဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ပစၥည္းဆိုတာ သိၿပီးသား။ အဲဒီ ယမ္းပံုေပၚကို မီးပြားက်လို႔ ေပါက္ကြဲခဲ့ဖူးတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ၾကံဳခဲ့ဖူးတယ္ဆိုရင္လည္း ျဖစ္ၿပီးတာကို ေမ့လိုက္ပါ။ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား ဖို႔လိုမယ္။ ယမ္းနဲ႔မီးဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မထိမေတြ႕ရင္ မီးေတာက္မျဖစ္ဘူး။ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ စိတ္ခ်င္း ထိေတြ႕မႈ(ဖႆ)ေတြ ျဖစ္လို႔သာ ခံစားမႈ(ေ၀ဒနာ)ေတြ ျဖစ္ခြင့္ရတာ။ ျဖစ္ခြင့္ရသမွ်စိတ္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ တိုက္တြန္းေပးေနတာက ေစတနာေစတသိက္။ ယမ္းပံုမီးက်ေပါက္ကြဲမႈ မျဖစ္ေအာင္ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕တာနဲ႔ျဖတ္။ ခ်က္ခ်င္း ျဖတ္လို႔ရေအာင္ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ျဖတ္။
ယံုၾကည္စိတ္ခ်စိတ္
- ဒီစိတ္အမ်ိဳးအစားက ငါ့ကို ယံုၾကည္ၾကစမ္းပါ။ ငါ့ကို စိတ္ခ်စမ္းပါလို႔ အမိန္႔ထုတ္ၿပီး ဇြတ္ႀကီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခိုင္းလို႔ မရဘူး။ ဘယ္သူကမွ တိုက္တြန္းစရာမလုိဘဲ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ေလာက္တဲ့ စိတ္အရည္အခ်င္းကို တည္ေဆာက္ျပႏိုင္ရင္ သူ႕အလိုလို ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စိတ္။
ယံုမွားသံသယစိတ္
- မိမိကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး မလုပ္ၾကည့္ေသးလို႔သာ ယံုမွား သံသယစိတ္က ျဖစ္ေနေသးတာပါ။ သူတစ္ပါးကို ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးဆိုရင္လည္း အေရးမႀကီးဘူးလို႔ စိတ္ကိုေရႊ႕ၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ သံသယျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္မ်ိဳး မရွိေအာင္သာ ျပဳျပင္သင့္တယ္။ သံသယဆိုတည္းက မိမိစိတ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ပဲ။ မရွိသင့္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားလို႔ သိေပးလိုက္ရင္ သံသယစိတ္မွ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္လိုစိတ္မ်ိဳးမွကို ရွိခြင့္မရေတာ့ပါဘူး။ ဒီ စိတ္သေဘာသိၾကည့္မႈကို သေဘာေပါက္ၿပီး ေမာင္းထုတ္လိုက္ပါ။
ယံုလြယ္ေသာစိတ္
- စာေပဗဟုသုတ၊ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ မရွိတဲ့သူေတြဟာ အေျပာေကာင္းသူနဲ႔ေတြ႕ရင္ ေျပာသမွ် နားေထာင္ရင္း ယံုလြယ္တဲ့စိတ္က ခ်က္ခ်င္းေပၚလာတယ္။ အလြယ္တကူ ယံုၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ဆင့္က ပံုအပ္စိတ္ပဲ။
ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္ေသာစိတ္
- မိမိဘ၀ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ထူးခၽြန္ဖို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္တဲ့စိတ္ အေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမ်ားနဲ႔ ၿပိဳင္မယ့္အစား၊ သူတစ္ပါးကို ၿပိဳင္ဘက္လို႔ သေဘာထားမယ့္အစား၊ မိမိရဲ႕မေန႔က အခ်ိန္ေတြနဲ႔ မိမိရဲ႕ ဒီေန႔အခ်ိန္၊ မိမိရဲ႕ ဒီေန႔အခ်ိန္ေတြနဲ႔ မိမိရဲ႕ မနက္ျဖန္အခ်ိန္ေတြကို ၿပိဳင္ဘက္အေနနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတာ အေကာင္းဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတာပဲ။ မိမိစိတ္နဲ႔ မိမိအသိ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတာ ဆိုေတာ့ မိမိကလြဲၿပီး ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္လို႔ အႏၲရာယ္လည္းကင္းတယ္။

Next Chapter »