ယိုးတိုးယိုင္တိုင္စိတ္
- ခိုင္မာ တည္ၿငိမ္တဲ့စိတ္မ်ိဳး မဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္။ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းတဲ့စိတ္မ်ိဳး မဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္။ ေခါင္းစဥ္နာမည္ကိုက ယိုင္တီးယိုင္တိုင္နဲ႔ ရြဲ႕ေစာင္းယိုင္နဲ႔ေနေတာ့ ယိမ္းထိုး ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ ထပ္ေပါင္းလိုက္ရင္ နာလန္ကို ထူမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကာယကံရွင္ စိတ္ပိုင္ရွင္က မိမိစိတ္ရဲ႕ ယိုင္နဲ႔ေနတာကို ျပန္ၿပီး တည့္မတ္သြားေအာင္ ျပဳျပင္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုစိတ္မ်ိဳးက လူေတြဆီမွာ အၾကာႀကီး မရွိသင့္တဲ့ စိတ္ေတြပဲ။
ေယာက္ယက္ခတ္ေနေသာစိတ္
- စိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း မရွိတဲ့သူေတြအတြက္ ေလာကရဲ႕ ျဖစ္ေနက်သဘာ၀ ႐ိုက္ခ်က္ အျပင္းစားေတြနဲ႔ေတြ႕ရင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားနဲ႔ ပ်ာယာခတ္ေနၾကရဦးမွာပဲ။ ခံႏိုင္ရည္ရွိတယ္ဆိုတာက ျဖစ္ၿပီးပ်က္တတ္တဲ့ သဘာ၀သေဘာတရားေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး စိတ္ကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမွရမွာ။
ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္ေနေသာစိတ္
- ဘယ္ဟာအမွန္၊ ဘယ္ဟာအမွားဆိုတာကို ခြဲခြဲျခားျခား မသိသေရြ႕ေတာ့ ေယာင္ခ်ာခ်ာ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ အမွားနဲ႔ အမွန္ကို ကြဲကြဲျပားျပား မသိရင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ စိတ္ပံုစံ။
ေယာင္ေျခာက္ဆယ္စိတ္
- ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ေရာေယာင္အေခ်ာင္လိုက္ရင္း အက်င့္ပါသြားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။ စိတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ေနတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းအရ တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္ကိုသာ ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းရတဲ့ အလုပ္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေဆာက္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ စိတ္ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ပစ္စလက္ခတ္ လြင့္ေမ်ာေနလို႔ မျဖစ္ဘူး။
ေယာင္တိေယာင္ကန္းစိတ္
- ဗ်ည္းသံုးဆယ့္သံုးလံုးထဲက အျခားအကၡရာေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ယပက္လက္အကၡရာကို တန္ဖိုးေလ်ာ့ေစတဲ့ စိတ္ေခါင္းစဥ္နာမည္ေတြပဲ။ ေယာင္တိေယာင္ကန္းစိတ္၊ ေယာင္ေပေပစိတ္၊ ေယာင္မွားမွားစိတ္၊ ေယာင္ယမ္းယမ္းစိတ္၊
ေယာင္လည္လည္စိတ္၊ေယာင္၀ါး၀ါးစိတ္၊ ေယာင္အအစိတ္၊ ေယာင္အမ္းအမ္းစိတ္တဲ့။
ခံ့ထည္တဲ့ တန္ဖိုးမပါဘူး။ မေရမရာနဲ႔ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ အားရစရာမရွိဘူး။ ေက်နပ္စရာ မရွိဘူး။ မိမိစိတ္ထဲမွာ မရွိသင့္တဲ့စိတ္ အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ သတ္မွတ္ထားလိုက္ပါ။
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ယဥ္ပါးေသာစိတ္
- သိစရာရွိတာေတြကို သိေအာင္ရွာေဖြ သင္ယူတဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲမရွိတာဟာ သင္ယူမယ့္ ပညာရပ္နဲ႔ ရင္းႏွီးယဥ္ပါးေနတဲ့ ႀကိဳတင္ ေလ့လာထားမႈေၾကာင့္ပဲ။
ယုတ္မာေသာစိတ္
- ယပက္လက္အကၡရာကို ဒုတိယအႀကိမ္ ထိခိုက္ေစတဲ့ “ယုတ္”ေခါင္းစီးနဲ႔ ယုတ္ကန္းတဲ့စိတ္၊ ယုတ္ညံ့တဲ့စိတ္၊ ယုတၱိယုတၱာ မရွိတဲ့စိတ္၊ ယုတ္နိမ့္တဲ့စိတ္၊ ယုတ္မာတဲ့စိတ္။ အဆင့္အတန္း အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားမ်ား။
ယုတ္ေလ်ာ့က်သြားေသာစိတ္
- ရရွိထားခဲ့ဖူးတဲ့ အဆင့္ကေန ေလ်ာ့က်သြားတယ္ဆိုတည္းက မိမိရဲ႕ညံ့ဖ်င္းမႈ၊ သတိလြတ္မႈ၊ စိတ္၀င္စားျခင္း နည္းပါးမႈ၊ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း ေလ်ာ့က်မႈ၊ စိတ္စုစည္းမႈ စြမ္းအားက်ဆင္းမႈ၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈေတြ မ်ားလာလို႔ဆိုတဲ့ အျပစ္ေတြေၾကာင့္ပဲ။ စိတ္ေတြျပန္စုပါ။ ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ပါ။ စိတ္သေဘာသဘာ၀ကို သိလို႔ကေတာ့ ယုတ္ေလ်ာ့ေစတဲ့ စိတ္တစ္ခုကို ဖယ္ထုတ္လိုက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ျပန္တက္သြားမွာ ေသခ်ာတယ္။ ခ်က္ခ်င္း ျပင္လိုက္ပါ။