အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္

စိတ္ဆိုတာေတြကေတာ့ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနမွာပဲ။

ေပၚလာသမွ် စိတ္ေတြထဲက အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္တစ္ခုတိုင္းဟာ

ေစတနာ ေစတသိက္ရဲ႕ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ တိုက္တြန္း လံႈ႕ေဆာ္ေပးမႈေၾကာင့္ပဲ။

ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ် အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ေတြရဲ႕

လုပ္ခ်င္ရင္ လုပ္ျဖစ္သြားေအာင္

မလုပ္ခ်င္ရင္ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း စီမံေပးတဲ့ ေစတသိက္ေတြေၾကာင့္ပဲ။

သြားျခင္း၊ လာျခင္း၊ ထိုင္ျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ ေလ်ာင္းျခင္း၊ ေကြးျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း၊ စားျခင္း၊

ေသာက္ျခင္း၊ ရယ္ျခင္း၊ ငိုေႂကြးျခင္း၊ ၾကံသိျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း စတဲ့

ကိုယ္ႏႈတ္ စိတ္အမူအရာ မွန္သမွ် လုပ္ျဖစ္ေနတာ

လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေနတာ သခၤါရတရားေတြပဲ။

သခၤါရတရားဆိုတာ လံႈ႕ေဆာ္စီမံတတ္တဲ့ ေစတနာအမွဴးရွိတဲ့ ေစတသိက္ေတြပဲ။

သုတၱန္ေဒသနာေတာ္မွာ ေစတနာေစတသိက္ကို အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဖာ္ျပတယ္တဲ့။

အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္မွာေတာ့ ေ၀ဒနာနဲ႔ သညာေစတသိက္ကလြဲရင္

ဖႆ၊ မနသိကာရ၊ ၀ိတက္၊ ၀ိစာရ၊ ပီတိ၊ ဆႏၵ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ အေလာဘ၊

အေဒါသ၊ အေမာဟ စတဲ့ေစတသိက္ေတြကို လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း စီမံျပဳလုပ္တဲ့

သခၤါရသေဘာအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ျပဆိုတယ္ တဲ့။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူတဲ့ အနတၱသုတ္ တရားေတာ္ႀကီးရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ ၉၅၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈ မွာေဖာ္ျပ
ထားပါတယ္။

ဟိုဟာလုပ္လိုက္၊ ဒီဟာ မလုပ္နဲ႔၊

မရွက္နဲ႔၊ မေၾကာက္နဲ႔၊

အမွားေတြ လက္ခံလိုက္၊ အမွန္တရားဆိုရင္ လက္မခံနဲ႔၊

ဘ၀င္ျမင့္လိုက္၊ စာနာစိတ္မထားနဲ႔၊ မနာလိုျဖစ္လိုက္၊ ၀န္တိုစိတ္ျဖစ္လိုက္၊

ေမတၱာထားလိုက္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလိုက္၊ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို လိုလားေပးလိုက္၊

ထိုင္းထိုင္းမႈိင္းမိႈင္းျဖစ္လိုက္၊ တက္ႂကြထက္သန္လိုက္၊

လိုခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ျပင္းထန္လိုက္၊ ေကာင္းတဲ့စကားကို ေျပာလုိက္၊

ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုလိုက္၊ တုတ္နဲ႔႐ိုက္လိုက္၊ ျပန္ေတာင္းပန္လုိက္၊

စိတ္ထဲ၀င္လာသမွ် အာ႐ံုအကုန္လံုးကို စိတ္တိုင္းက် ခံစားေနလိုက္၊

အမွားေတြ လက္ခံၿပီး ဆံုးျဖတ္လုိက္၊ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လုိက္၊ မလုပ္နဲ႔…………စတဲ့

စိတ္ကို ေကာင္းတဲ့ဘက္ေရာ၊

မေကာင္းတဲ့ ဘက္ေရာ တိုက္တြန္းျခယ္လွယ္ စီမံျပဳလုပ္ေနတဲ့ ေစတသိက္ေတြ

အကုန္လံုးဟာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ဖို႔ တစ္ခ်ိန္လံုး အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနတယ္။