ပလဲနံပသင့္စိတ္
- မိမိနဲ႔အေပးအယူမွ်တဲ့သူ၊ မိမိနဲ႔သေဘာခ်င္းတူတဲ့သူ၊ မိမိနဲ႔အဆင္ေျပတဲ့သူကို ဦးစားေပး၊ အခြင့္အေရးေပးတတ္တာ လူ႔သဘာ၀ ျဖစ္ေနလို႔ သာမန္လူေတြထက္ သာခ်င္တဲ့ လူတစ္ခ်ိဳ႕က လူေတြၾကားထဲမွာ ပလဲနံပသင့္တဲ့စိတ္ကို အသံုးခ်ပညာရပ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ တတ္ေအာင္ သင္ထားတာမ်ိဳး ရွိတယ္။
ပါခ်ည္ပါခ်ဲ႕စိတ္
- အေရးမပါတဲ့အဆင့္၊ မထင္မရွားအဆင့္၊ ပါးမႊားအဆင့္သာ အဓိပၸာယ္ရွိေနလို႔ စိတ္စည္း၀ိုင္းအျပင္မွာ ေရာက္ေနရရွာတဲ့ ခပ္ညံ့ည့ံစိတ္။
ပါစားေပးစိတ္
- စိတ္အရည္အခ်င္း အားနည္းသူေတြထဲမွာ မိမိရဲ႕ စိတ္စြမ္းရည္ ထက္ျမက္အားေကာင္းေနရင္ မိမိရဲ႕ စိတ္အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ သူမ်ားထက္သာတဲ့ ဦးစားေပးျခင္း အခြင့္အေရးကို ရမွာေသခ်ာေနတယ္။
ပါစင္ေအာင္လြဲေသာစိတ္
- အရာရာဟာ တည္တံ့ေနမယ္၊ ခိုင္ျမဲေနမယ္၊ အျမဲရွိေနမယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆထားတာဟာ မဟာအလြဲပဲ။ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြ သဘာ၀အရ သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ေနၾကတာကို ငါဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ငါလုပ္တာလို႔ မွတ္သား စြဲလမ္းေနတာ မဟာအမွားပဲ။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ပစၥည္းေျခာက္ခုက သဘာ၀အရ သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ေနတာကို ငါျမင္တာ၊ ငါၾကားတာ၊ ငါ ငါ ငါ ငါနဲ႔ စြဲလမ္းေနတာ လံုး၀ပါစင္ေအာင္ လြဲေနတာပဲ။ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ ဖႆထိေတြ႕မႈျဖစ္၊ ဖႆကတစ္ဆင့္ ခံစားမႈျဖစ္၊ ခံစားမႈအရွိန္တက္ၿပီး လိုခ်င္လာတဲ့ စိတ္အဆင့္ဆင့္ေတြ ေျပာင္းေရႊ႕ကုန္တာဟာ သတိမရွိလို႔ပါ။ သတိမရွိလို႔ဆိုတဲ့ အဓိကအခ်က္ကို သေဘာမေပါက္ဘဲ ငါ ငါ ငါ ငါဆိုၿပီး ငါခံစားတာ၊ ငါလိုခ်င္တာလို႔ ငါေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ဆက္တုိက္ပါစင္ေအာင္လြဲေနတဲ့ စိတ္အမွတ္မွား။
ပါရမီေကာင္းေသာစိတ္
- ကံ ကံရဲ႕အက်ိဳးတဲ့။ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းေသာအေၾကာင္းရဲ႕ ျဖည့္ဆည္းမႈေတြက ေကာင္းေသာအက်ိဳးကို ျပည့္စံုေစတဲ့ စိတ္လကၡဏာ။
ပါ၀ါျပစိတ္
- သူမ်ားထက္ပိုၿပီး ရထားတဲ့ အခြင့္အေရး အရွိန္အ၀ါကို ထုတ္ျပတဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္မ်ားလာရင္ အဲဒီ ပါ၀ါျပတဲ့စိတ္ႀကီးက လူခ်စ္လူခင္ နည္းေစတယ္။ အ႐ိုအေသတန္ေစတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ပါ၀ါျပတာ လြန္ကဲသြားရင္ေတာ့ အသက္အႏၲရာယ္ပါ စိုးရိမ္ရႏိုင္တယ္။
ပါးစပ္ေဆာ့စိတ္
- လက္ေဆာ့တဲ့ စိတ္အက်င့္ရွိသူဟာ မသကၤာတဲ့မ်က္လံုးနဲ႔ အၾကည့္ခံရတဲ့ေအာက္မွာပဲ ေနေနရလို႔ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ခြင့္ကို ဆံုး႐ံႈးေစပါတယ္။ ႀကီးက်ယ္တဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ တုိင္ပင္တဲ့ေနရာမွာ ပါးစပ္ေဆာ့တဲ့သူကို စည္းေ၀းခန္းထဲ ၀င္ခြင့္မျပဳတဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈကို ရေစတဲ့ စိတ္အဆင့္။
ပါးနပ္ေသာစိတ္
- လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ယူတတ္တဲ့ ပါးရည္နပ္ရည္ရွိသူေတြ၊ တစ္ထြာျပရင္ တစ္လံေလာက္ ျမင္သြားတဲ့ ပါးလွပ္သူေတြ၊ လူ႕အရိပ္အကဲနဲ႔ အေျခအေနအရိပ္အကဲကို ပါးပါးနပ္နပ္ စာဖတ္တတ္တဲ့သူေတြဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြႀကိဳက္တဲ့ စိတ္အရည္အခ်င္းပဲ။
ပိျပားေသာစိတ္
- အုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ၊ အမိန္႔အာဏာ စြမ္းအားအရွိန္ ျပင္းထန္မႈဟာ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေနတဲ့စိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
ပိရိေသသပ္စိတ္
- အလုပ္တစ္ခုကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ စနစ္တက် အစသိမ္းလုပ္ေဆာင္သူေတြရဲ႕ ပိရိေသသပ္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ျပန္ လွည့္ၾကည့္စရာ မလုိေအာင္ ပီျပင္ေနတဲ့ ပိရိေသသပ္စိတ္။