ပကတိ႐ိုးသားစိတ္
- အျပစ္ေျပာစရာမရွိေလာက္ေအာင္ လံုး၀႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္တဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ပကာသနမက္စိတ္
- ပစၥည္းဥစၥာ၊ ေငြ၊ ဂုဏ္စတာေတြကို သိသာထင္ရွားစြာ လိုခ်င္မက္ေမာတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ပခံုးခ်င္းယွဥ္စိတ္
- သူလုပ္သေလာက္ေတာ့ မိမိလည္း လုပ္ႏိုင္တယ္။ သူသိသေလာက္ေတာ့ မိမိလည္းသိတယ္ဆိုၿပီး မိမိယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္တဲ့သူကို စိတ္ထဲက ႀကိတ္ၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေနတဲ့ စိတ္အေနအထား။
ပစိပစပ္မ်ားေသာစိတ္
- ေျပာပေလာက္ေအာင္ အေရးမႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အေသးအဖြဲ႕ကအစ ၾကံဖန္စပ္စု အျငင္းသန္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
ပညာေပးေသာစိတ္
- မိမိသိသလို၊ တတ္သလို၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း သိေစခ်င္၊ တတ္ေစခ်င္တဲ့ အသိနဲ႔ပညာကို ေပးေ၀တဲ့စိတ္။
ပညာျပေသာစိတ္
- ပညာသင္တဲ့သူကို မိမိသိသလို၊ မိမိတတ္သလို၊ အကုန္သင္မေပးဘဲ ဆရားစားခ်န္ထားတယ္။ သိတဲ့၊ တတ္တဲ့ပညာကို လွ်ိဳထားတယ္။ ဒါမွလည္း တပည့္ျဖစ္သူက မိမိကို တစ္ခ်ိန္လံုး အားကိုးေနမယ္လို႔ ၾကံစည္ စီစဥ္ထားတဲ့ စိတ္အညံ့စား။ ဆရာလို႔ မေခၚထိုက္တဲ့ ဆရာအမည္ခံထားသူရဲ႕ ပညာျပတဲ့စိတ္ပဲ။
ပညာမဲ့ေသာစိတ္
- ပညာပိုင္းဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာလည္း မရွိဘူး။ အတတ္ပညာလည္း မရွိဘူး။ ဘာပညာမွ မရွိတဲ့စိတ္။
ပညာရွင္စိတ္
- ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစတဲ့ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္အဆင့္တစ္ တတ္ေျမာက္တဲ့ ပညာရွိသူေတြ၊ ပညာတတ္သူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ စိတ္အရည္အခ်င္း။
ပဋိပကၡစိတ္
- မသိတဲ့စိတ္နဲ႔ သိသလိုလုိ ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ႏွစ္ခု စိတ္ခ်င္း စိတ္ခ်င္း အားၿပိဳင္ေနတဲ့ သေဘာပဲ။ သိသလိုလိုျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ကို တကယ္သိတဲ့ စိတ္အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ထူေထာင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ မသိလို႔လုပ္ခ်င္ေနတဲ့ စိတ္အလိုဆႏၵကို တကယ္သိေနတဲ့ စိတ္က ျဖစ္ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူး။ (မသိတဲ့စိတ္မွာ သတိလြတ္ေနတယ္။ တကယ္သိတဲ့စိတ္မွာ သတိကပ္ေနတယ္။)
ပဋိသေႏၶရကၽြမ္းက်င္စိတ္
- ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ပဲေတြ႕ေတြ႕ ေတြ႕တဲ့သူကို ဘယ္လိုယဥ္ေက်းခင္မင္စြာ ဆက္ဆံေျပာဆို ရမယ္ဆိုတဲ့ အတတ္ပညာေတြကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ စိတ္ပညာ။
ပထမစိတ္
- ဖႆေစတသိက္ရဲ႕ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္နဲ႔ စိတ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈက စတာပဲ။ ဖႆေၾကာင့္ ပထမအဆင့္ စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာရ တယ္။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ဆိုတဲ့ ပစၥည္းေျခာက္ခုရဲ႕ အာ႐ံုေျခာက္ပါးဟာ ပထမစိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ အေၾကာင္းေတြပဲ။ ပစၥည္းေျခာက္ခုဟာလည္း ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ရွိေနလို႔ပဲ။ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းေနာက္ကို ဆက္လိုက္ရင္ မသိလို႔ ျပဳလုပ္မိတဲ့အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ႐ုပ္ေတြနာမ္ေတြ စိတ္ေတြ ျဖစ္ခြင့္ရလာေစေတာ့တာပဲ။ မသိလို႔ဆိုတဲ့ အ၀ိဇၹာက ပထမဆံုးစိတ္ ျဖစ္ေနတယ္။
ပဓာနက်ေသာစိတ္
- မိမိခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္းကို တိတိက်က်သိဖို႔လိုတယ္။ စိတ္နဲ႔ေစတသိက္အေၾကာင္းေတြကို အတိအက်သိဖို႔ အဓိကက်တယ္။ ႐ုပ္နဲ႔စိတ္ေတြရဲ႕သဘာ၀ အမွန္သေဘာတရားေတြကို အမွန္အတိုင္းသိဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးပဲဆိုတာ သိေပးရမယ့္ စိတ္အရည္အခ်င္း။