မစို႔မပို႔စိတ္
- အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္ဆို႐ံုေလး လူျမင္ေကာင္းေအာင္ ၀တ္ေက်တမ္းေက် အလုပ္လုပ္ျပတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
မစဥ္းစား မဆင္ျခင္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မဆံ့ရင္ကန္စိတ္
- အလြယ္တကူ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလး စဥ္းစားရင္ အေျဖထြက္ႏိုင္တာကို ေန႔မအိပ္ညမအိပ္ အႀကီးအက်ယ္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး မဆံ့မျပဲ ထုတ္သံုးေနတဲ့ မဆံ့အင္တန္စိတ္။
မဆတ္တငံ့စိတ္
- ျပင္းထန္လြန္းစြာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိတ္ဆာေလာင္ေနသူအတြက္ စိတ္အလိုဆႏၵအတိုင္း အျပည့္အ၀ မျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ရင္ ေက်နပ္အားရမႈ မျဖစ္တဲ့ စိတ္အေနအထား။
မဆုတ္မနစ္စိတ္
- သံသရာျပတ္ေၾကာင္းတရားကို လူအေနနဲ႔သာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ လူျဖစ္ခြင့္ရေနတုန္း က်င့္နည္းေတြ ဘယ္ေလာက္ခက္ခက္ ရေအာင္က်င့္မယ္။ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ အေႏွာင့္အယွက္စိတ္ေတြ ျမႇဴဆြယ္စိတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားမ်ား အားလံုးကို ဖယ္ရွားၿပီး ရေအာင္က်င့္မယ္။ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ေသခ်ာတဲ့ က်င့္စဥ္အတိုင္း ရေအာင္က်င့္မယ္ဆိုတဲ့ တက္ႂကြ ထက္သန္ေနတဲ့ ေနာက္မဆုတ္စိတ္။
မညႇာတာေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မတရားေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မတူမတန္ဆက္ဆံစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
မေတာ္တဆစိတ္
- အာ႐ံုေျခာက္ပါး ကိုယ္စီရွိတဲ့ လူနဲ႔လူေတြၾကားထဲမွာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ပဲ မေတာ္တဆစိတ္ေတြ၊ အမွတ္မထင္စိတ္ေတြ၊ ႐ုတ္တရက္စိတ္ေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့စိတ္ေတြ၊ တိုက္ဆိုင္တဲ့စိတ္ေတြဟာ အခ်ိန္တိုင္းလိုလို ျဖစ္ေနက်ေတြပါပဲ။ မေတာ္တဆပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တည့္တည့္၀င္လာတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၀င္လာတဲ့ စိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုႏွလံုးသြင္းလိုက္လဲ? မိမိအသိက ဘယ္လို အေနအထား ေျပာင္းေရႊ႕သြားလဲ? ဘာစိတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၀င္လာတဲ့စိတ္ကို ထိေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ သက္သာမွာပဲ။
မေတာ္တေရာ္စိတ္
- မေတာ္ေလာဘစိတ္ေတြ၊ မေတာ္မတရားစိတ္ေတြဟာ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြ ပါ၀င္ေနလို႔ သန္႔ရွင္း တည္ၿငိမ္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးမယ့္ စိတ္အုပ္စုပဲ။
မေတာက္တေခါက္စိတ္
- ဘာမွမသိတာထက္စာရင္ မေတာက္တေခါက္ တီးမိေခါက္မိေလာက္ေတာ့ သိတယ္ဆိုတာ ေတာ္ေသးတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မေတာက္တေခါက္ အဆင့္မွာ ငါေတာ္ေတာ္သိေနတာပဲလို႔ ဘ၀င္ျမင့္ၿပီး ရပ္ထားရင္ေတာ့ လက္ေတြ႕သိက်င့္ နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့ အသိမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့အတြက္ အသိ အေသးစားေလးသာ ျဖစ္ေနမွာ။
မတင္မက်စိတ္
- အလုပ္တစ္ခုလုပ္ဖို႔ ေသခ်ာေရရာ တိက်တဲ့ အေျဖမထြက္ရင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္လို႔မရတဲ့ စိတ္အခက္အခဲ။
မတန္တဆစိတ္
- လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ လူလူခ်င္းအျပန္အလွန္ ထားေပးရမယ့္ စိတ္စည္းကမ္းဆိုတာရွိတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က အဲဒီ အကန္႔အသတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနရင္ တျခားတစ္ဘက္မွာ လက္ခံယူဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။