လာမယ့္ေဘး ေျပးေတြ႕မယ့္စိတ္
- ေသျခင္းတရားဆိုတာ လူသားတိုင္း ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ သဘာ၀တရား။ ေသျခင္းတရားက မိမိဆီကို ေရာက္မလာေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႀကိဳတင္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပင္ ေၾကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္ေနမယ့္အစား လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မိမိစိတ္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ ရသေလာက္ ျပဳျပင္ထားပါ။ ျပဳခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္၊ အမွား၊ အမွန္၊ အစြဲေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ နိမိတ္ေတြကလည္း ေသခါနီးအခ်ိန္မွာ ႐ုတ္တရက္ ၀င္လာတတ္တဲ့ သေဘာသဘာ၀ ရွိတတ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း မိမိအေနနဲ႔ သိထားေတာ့ ေပၚလာသမွ် ဘယ္လိုစိတ္မ်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခဏေလးပဲဆိုတာ သေဘာေပါက္ေနတဲ့ စိတ္အသိကိုသာ အလုပ္လုပ္ခိုင္းထားလိုက္ပါ။ ေသျခင္းတရား လာခ်င္တဲ့အခ်ိန္လာ၊ မိမိဘက္က အဆင္သင့္ပဲ။ စိတ္အသိက အလုပ္ လုပ္ရင္း ေသျခင္းတရားကို ရင္ဆိုင္ၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္။ လာမယ့္ေဘး ေျပးေတြ႕မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ပါ၀င္ေနတဲ့စိတ္ကို လူ႔ဘ၀ရဲ႕ အဆံုးနိဂံုးအထိ အစီအစဥ္ ဇယားဆြဲထားၿပီးသား ျဖစ္ေနရမယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက လူ႕ဘ၀ရဲ႕ေနာက္ဆံုး ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ အေနအထားကိုေတာင္ ေျပးေတြ႕ရင္ဆုိင္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရင္ မေသခင္ မိမိဘ၀ထဲကို ဘယ္လို အခက္အခဲမ်ိဳးက ဘယ္ေလာက္ အထိ ျပင္းထန္တဲ့ အရွိန္အဟုန္ပံုစံနဲ႔ လာခ်င္ေသးလို႔လဲ? ႀကိဳက္သလိုလာ၊ သိထားတဲ့အသိက တစ္ဘ၀စာ အစီအစဥ္ဆြဲၿပီးသား။ အဆင္ေျပမယ္၊ အဆင္မေျပဘူး။ အဆင္ေျပလည္း ခဏပဲ။ အဆင္မေျပလည္း ခဏပဲ။ ဒီႏွစ္ခုတည္းပဲရွိတာပါ။
လီဆယ္ေသာစိတ္
- သူတစ္ပါးဆီက ဥစၥာပစၥည္းကို အေခ်ာင္လိုခ်င္တဲ့သူေတြဟာ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ေတြနဲ႔ သူတစ္ပါးယံုၾကည္လာေအာင္ ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ကြက္ေတြဆင္ၿပီး လိမ္ညာစားတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
လုယက္ခ်င္ေသာစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
လူကဲခတ္တတ္ေသာစိတ္
- စိတ္နဲ႔ ေစတသိက္အေၾကာင္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္ေနရင္ လူေတြကို အကဲခတ္လို႔ရတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းဟာ ေစတနာေစတသိက္ရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းမႈက ခိုင္းလို႔ လုပ္ေနရတာပဲ။ အဓိကကေတာ့ မ်က္လံုးေပါ့။ စိတ္ရဲ႕တံခါးေပါက္က မ်က္လံုးတဲ့။ မိမိစိတ္ထဲမွာ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းမႈေတြ ျဖစ္ေနတာ၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈေတြ ျဖစ္ေနတာ၊ အကုန္လံုး မ်က္လံုးမွာေပၚေနတယ္။ စိတ္ေနစိတ္ထား မွားယြင္းေနသူေတြဟာ မိမိမ်က္လံုးရဲ႕ အေနအထား မွားယြင္းေနတာကိုေတာ့ မျပဳျပင္တတ္ၾကဘူး။
လူႀကီးလူေကာင္းစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
လူစြာစိတ္
- အရည္အခ်င္းရွိတာကနည္းနည္း၊ လူသိေစခ်င္တာကမ်ားမ်ား ျဖစ္ေနေတာ့ စကားေျပာရင္လည္း အသံက လိုတာထက္ ပိုက်ယ္ေနတယ္။ အုပ္စုတြင္းထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုး တာ၀န္အရွိဆံုးဟာ သူပဲလို႔ အမ်ားသိေအာင္ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ပိုၿပီးလုပ္ျပေနတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
လူစြမ္းေကာင္း အာဇာနည္စိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
လူဆိုး လူမိုက္ လူရမ္းကားစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။