ထိပ္တန္းေရာက္စိတ္
- ထိပ္တန္းေရာက္တဲ့ စိတ္အဓိပၸာယ္ကို
ထိမ္ခ်န္လွ်ိဳ႕၀ွက္စိတ္
- အလုပ္တစ္ခု မၿပီးခင္ ဘယ္သူမွမျမင္ေစနဲ႔ ဆိုတဲ့စကားအရ မိမိအၾကံအစည္နဲ႔ မိမိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို သူတစ္ပါး မသိေစခ်င္တဲ့သေဘာနဲ႔ အသိမေပးဘဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတဲ့စိတ္။
ထံုထိုင္း႐ိုးအစိတ္
- ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ စိတ္အဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
ထံုေပေပစိတ္
- ဘယ္သူက ဘာပဲေျပာေျပာ ႀကိဳက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မႀကိဳက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္လည္ေခ်ပ ေျပာဆိုတာမ်ိဳးမရွိဘဲ ျပန္မေျပာ နားမေထာင္သူေတြရဲ႕ စိတ္အမ်ိဳးအစား။
ထံုးတမ္းစဥ္လာစိတ္
- ေခတ္နဲ႔အညီ အံ၀င္ဂြင္က် ရွိရွိ၊ မရွိရွိ၊ ေနာင္လာေနာက္သား မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ တိုးတက္မႈအက်ိဳး ရွိရွိ၊ မရွိရွိ၊ အဘိုး၊ အဘြား၊ မိဘ အစဥ္အဆက္ မိ႐ိုးဖလာ လက္ခံထားခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာအတိုင္း ေကာင္းေကာင္း၊ မေကာင္းေကာင္း မေျပာင္းလဲဘဲ လက္ခံ က်င့္သံုးေပးေနရတဲ့ စိတ္အေနအထား။
(မွတ္ခ်က္ - ေရွးထံုးလည္း မပယ္နဲ႔၊ ေစ်းသံုးလည္း မႂကြယ္နဲ႔ ဆိုတဲ့စကားေတာ့ ရွိတယ္။ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ထံုးတမ္း စဥ္လာစိတ္ကို အသံုးခ်ၾကည့္ပါ။)
ထံုးလိုေျခေရလိုေႏွာက္စိတ္
- ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မေကာင္းတဲ့ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ နံပါတ္တစ္အဆင့္မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့သူေတြရဲ႕ စိတ္အရည္အခ်င္းပဲ။ မိမိလုပ္ေနဆဲ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ဟာကြက္မရွိေအာင္ အကြက္က်က် အစီအစဥ္ဇယားခ်ၿပီး ဘက္စံု ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ တတ္ေျမာက္ေနတဲ့ အဆင့္ျမင့္ စိတ္ပညာရပ္။
ေထြေတေတစိတ္
- စိတ္ထဲ၀င္လာသမွ် အာ႐ံုအကုန္လံုးကို လက္ခံၿပီး အာ႐ံုနဲ႔အတူ ေမ်ာပါေနလို႔ စိတ္အစဥ္ဟာ ေရာက္ခ်င္တဲ့ေနရာေရာက္၊ လြင့္ခ်င္တဲ့ေနရာ လြင့္ေနတဲ့ ေထြျပားစိတ္၊ ေထြရာေလးပါးစိတ္၊ ေထြလီကာလီစိတ္၊ ေထြးေရာယွက္တင္စိတ္၊ ေထြးလံုးရစ္ပတ္စိတ္ဆိုတဲ့ တန္ဖိုးမရွိတဲ့ စိတ္အမ်ိဳးအစားေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။
ထြက္ခတ္ခတ္စိတ္
- စိတ္ကိုမွီၿပီး ျခယ္လွယ္တတ္တဲ့ ေစတသိက္ေတြဟာ စိတ္ထဲကို ၀င္လာတုန္းက တိုးတိုးတိတ္တိတ္ပဲ။ ျပန္ထြက္တဲ့အခါ မွာေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြေရာ၊ စိတ္ေတြကိုပါ လႈပ္ခတ္သြားေအာင္ လုပ္ၿပီးခ်န္ထားခဲ့တတ္တယ္။ ဥပမာ-ေဒါသစိတ္ဟာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးေၾကာင့္ စိတ္ထဲကို ၀င္လာခါစတုန္းက တိုးတိုးတိတ္တိတ္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေဒါသအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထုတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ ၿငိမ္သက္ေနတဲ့ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းေတြ ျမန္ကုန္တယ္။ ေသြးစီးလမ္းေၾကာင္းေတြ ကေမာက္ကမျဖစ္ကုန္တယ္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အဂၤါအစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ကုန္တယ္။ ေဒါသစိတ္အရွိန္လည္း ကုန္သြားေရာ အရာရာဟာ ျပန္လည္ၿငိမ္သက္သြားတယ္၊ ဆိုေတာ့ ထြက္ခတ္ခတ္တယ္ ဆိုတာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ စိတ္အရွိန္။